Katalog

Maciej Bielawa, 2014-05-19
Nowy Tomyśl

Adam Polański
Wychowanie fizyczne, Projekty edukacyjne

"Program szkolenia - Czy potrafisz ratować życie"

- n +

PROGRAM SZKOLENIA Z ZASAD UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWYM TOMYŚLU

I CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1.TEMAT:
Zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

2.CELE OGÓLNE SZKOLENIA:
-Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa ratownika.
-Przekazanie umiejętności wzywania fachowych służb ratowniczych.
-Zapoznanie z algorytmami ratowniczymi stosowanymi w niektórych, najczęściej spotykanych przypadkach.
-Uświadomienie uczniom korzyści płynących z posiadania umiejętności udzielenia pierwszej pomocy.

3.CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA:
-Uczeń powinien znać zasady przekazywania informacji fachowym służbą ratunkowym na temat wypadku.
-Uczeń powinien znać podstawowe zasady ratownictwa.
-Uczeń powinien rozumieć znaczenie szybkiego powiadomienia profesjonalnych służb ratowniczych.
-Uczeń powinien znać numery telefonów do Pogotowia, Straży Pożarnej, Policji i Centrum powiadomienia ratowniczego.


4.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
-Szkolenie będzie przeznaczone dla uczniów klas IV – VI.
-Miejscem spotkania będzie hala sportowa naszej szkoły.
-Czas trwania pierwszej części wyniesie 45 minut.


5.PRZEBIEG SZKOLENIA:
-Zajęcia rozpoczynamy od powitania uczniów i przedstawienia celów ogólnych i szczegółowych.
-Następnie przedstawienie przybyłych gości, którymi będą przedstawiciele straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji.
-Każdy z gości przedstawi specyfikę swojego zawodu a w szczególności jeśli chodzi o działania jakie są podejmowane przez daną służbę w razie wypadku.
-Uczniowie otrzymują najważniejsze informację jakie powinni wykorzystać w razie wypadku, w którym mamy stan zagrożenia zdrowia lub życia poszkodowanego.
-Po tych informacjach uczniowie będą mogli zadać pytania przedstawicielom profesjonalnych służb ratunkowych.
-Podziękowania przybyłym gościom, zaproszenie uczniów na II część szkolenia z zasad udzielenia pierwszej pomocy i pożegnanie.


II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
1.TEMAT:
Zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

2.CELE OGÓLNE SZKOLENIA:
-Przekazanie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych przypadkach dla uczniów klas IV.
-Pogłębianie i utrwalanie wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas V – VI.
-Uświadomienie korzyści płynących z posiadania umiejętności udzielenia pierwszej pomocy.

3.CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA:
-Uczeń powinien znać zasady poprawnego wykonania reanimacji (resuscytacja).
-Uczeń powinien znać i potrafić zastosować schemat postępowania w przypadku: zatrzymania krążenia, utraty przytomności, zasłabnięcia, zranień, złamań i krwotoków.
-Uczeń powinien poprawnie ułożyć nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej (bocznej, ustalonej).
-Uczeń powinien odróżniać i umieć posługiwać się podstawowymi środkami opatrunkowymi.
-Uczeń powinien znać i umieć zastosować sposoby unieruchomień improwizowanych.


4.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
-Szkolenie będzie przeznaczone dla uczniów klas IV – VI.
-Miejscem spotkania będzie hala sportowa naszej szkoły.
-Czas trwania pierwszej części wyniesie 45 minut.


5.PRZEBIEG SZKOLENIA:
-Zajęcia rozpoczynamy od powitania uczniów i przedstawienia celów ogólnych i szczegółowych.
-Następnie podzielenie uczestników na 4 równe grupy i przejście do praktycznych ćwiczeń:
• I GRUPA – RESUSTYTACJA
Prowadzący instruktor wyjaśnia pojęcie resuscytacji i pokazuje grupie jak ocenić stan poszkodowanego, a następnie dokonuje pokazu w jaki sposób przywracamy oddech i krążenie w sytuacji obecności jednego i dwóch ratowników. Po zakończeniu pokazu grupa dzieli się na zespoły 2 – 3 osobowe, które pod okiem instruktora ćwiczą wykonywanie czynności ratowniczych.
• II GRUPA – POZYCJA BOCZNA USTALONA
Prowadzący instruktor pokazuje grupie jak ocenić stan poszkodowanego oraz dokonuje pokazu prawidłowego ułożenia poszkodowanej osoby w pozycji bocznej ustalonej. Instruktor w trakcie pokazu wyjaśnia znaczenie takiego ułożenia ciała, które ma istotne znaczenie dla zachowania podstawowych czynności życiowych – jak oddechu, udrożnienia dróg oddechowych i krążenia. . Po zakończeniu pokazu grupa dzieli się na zespoły 2 – 3 osobowe, które pod okiem instruktora ćwiczą ułożenie ciała poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.
• III GRUPA – BANDAŻOWANIE
Prowadzący instruktor omawia jak powinna wyglądać kompletna apteczka. Następnie pokazuje jak dokonujemy oceny stanu poszkodowanego – sprawdzanie tętna, oddechu i czy poszkodowany jest przytomny. Po tym prowadzący udziela wskazówek na temat zasad bandażowania różnych części ciała. Po zakończeniu pokazu grupa dzieli się na zespoły 2 – 3 osobowe, które pod okiem instruktora ćwiczą bandażowanie.
• IV GRUPA – WZYWANIE POMOCY
Prowadzący instruktor wyjaśnia jak ocenić stan poszkodowanego czyli sprawdzanie tętna i oddechu oraz czy poszkodowany jest przytomny. Następnie grupę dzielimy na zespoły, które pod okiem instruktora ćwiczą tą umiejętność. Następnie grupa ćwiczy wzywanie pogotowia ratunkowego przez telefon z dokładnym opisem wypadku i podaniem najbardziej istotnych informacji.
Na koniec uczniowie poinformowani zostają o teście z wiedzy o zasadach udzielania pierwszej pomocy, który każdy z nich ma obowiązek wykonać po przez platformę uczniowską Librus. Po tym nastąpi podziękowanie i zakończenie szkolenia z zasada udzielania pierwszej pomocy.
Wyświetleń: 493


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.