Katalog

MAŁGORZATA KOWALSKA-TUSZYŃSKA, 2014-05-26
LIPNO

Język polski, Regulaminy

Regulamin konkursu recytatorskiego

- n +

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

ADRESAT: …………………………….
TERMIN: ………………………………
ORGANIZATOR: ……………………..
WSPÓŁPRACA: ……………………...
CELE:
• kształcenie umiejętności recytacji,
• kształtowanie wrażliwości na piękno języka mówionego i języka poetyckiego,
• budzenie wrażliwości i intensywności uczuć.
CO BĘDZIE OCENIANE:
• stopień opanowania tekstu,
• umiejętności interpretacyjne,
• dykcja,
• zróżnicowanie tempa mówienia, intonacji, stosowanie pauz,
• poprawność językowa,
• ekspresja,
• ogólne wrażenie artystyczne.
NAGRODY: ……………………………………………..
OPIS KONKURSU: Szkolny konkurs recytatorski zostaje rozpropagowany przez nauczycieli-polonistów, którzy zapoznają z jego regulaminem uczniów klas IV-VI. Biorą również odpowiedzialność za wytypowanie i przygotowanie do prezentacji wiersza jednego ucznia z danej klasy (o dokładnym terminie konkursu recytatorskiego zostają powiadomieni miesiąc przed faktyczną prezentacją). Po prezentacji utworu lirycznego przez uczniów powołana wcześniej komisja przydziela odpowiednio I, II i III miejsce oraz dyplomy uczestnikom konkursu.

Opracowanie: …………………………………
Wyświetleń: 338


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.