Katalog

Małgorzata Molter, 2014-05-26
Rokietnica

Awans zawodowy, Projekty edukacyjne

Spotkanie przy choince - projekt edukacyjny

- n +


Spotkanie przy choince
Metoda projektu jest szczególnie atrakcyjną formą realizacji zadań
dydaktycznych i wychowawczych. Praca tą metodą pozwala uczniom rozwijać umiejętności podejmowania planowanych działań, uczy odpowiedzialności i samodzielności. Ma na celu kształtowanie w nich kreatywności, umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, pobudzanie do literackich i artystycznych ekspresji, a wszystko to poprzez zastosowanie różnorodnych form i technik pracy.

Przy zastosowaniu metody projektu praca uczniów jest:
 w dużym stopniu samodzielna,
 świadomie planowana wspólnie z nauczycielem,
 wszechstronnie aktywizująca,
 grupowa.

Święta Bożego Narodzenia są dla nas wszystkich szczególnym przeżyciem.
Oprócz duchowego i rodzinnego przeżycia świąt cieszy nas również sam okres
przygotowań i oczekiwań, który rozpoczyna się już wcześniej na wiele dni przed
Wigilią. A któż bardziej cieszy się z nadchodzących świąt jak nie dzieci? Dlatego postanowiłam ten czas przygotowań rozpocząć jak najwcześniej, opracowując projekt edukacyjny, poświęcony kultywowaniu zwyczajów
i tradycji świątecznych. Zwieńczeniem projektu będzie spotkanie opłatkowe zorganizowane w ostatnim dniu nauki przed świętami. W projekcie będą brali udział uczniowie klas IV – VI, chociaż włączą się również do wybranych zadań uczniowie klas młodszych.

Cele projektu:

 Poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych,
 Wzbudzanie szacunku wobec wiary,
 Wzmacnianie więzi rodzinnych,
 Rozwijanie zdolności recytatorskich, plastycznych i muzycznych,
 Umiejętność współpracy w grupie,
 Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Realizacja projektu : 18. XI 2013r. – 20. XII.2013r.
Podsumowanie projektu:

1. Spotkanie wigilijno – opłatkowe.
2. Udział w konkursach: recytatorskim, plastycznym, konkursie kolęd i „ Wokół tradycji”.
3. Rozdanie nagród, wspólne śpiewanie kolęd.

I ZADANIE PROJEKTOWE

KONKURS RECYTATORSKI I KONKURS KOLĘD, I PASTORAŁEK
„BOŻE NARODZENIE W POEZJI”

Cel konkursu:
1. Rozbudzanie wśród uczniów klas I-VI zainteresowań poetyckich.
2.Popularyzowanie kolęd, pastorałek - utworów o tematyce mikołajkowej i bożonarodzeniowej.
3. Rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich i wokalnych.
4. Uwrażliwianie na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI.
Warunki konkursu:
1. Uczestnicy konkursu przygotowują do recytacji 1 wiersz o tematyce bożonarodzeniowej, jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce świątecznej.
2. Konkurs przebiegać będzie w II kategoriach: klasy I-III i IV – VI.
3. Prezentacja wybranego utworu odbędzie się w dniu 20. XII.2013r.
Ocena konkursu:
 dobór repertuaru,
 interpretacja tekstu
 kultura słowa
 ogólny wyraz artystyczny


II ZADANIE PROJEKTOWE

KONKURS PLASTYCZNY
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ, KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
„Wiszą bombki na choince całe kolorowe, małe pieski, małe kotki gwiazdki purpurowe.
Wiszą szynki i orzeszki, malutki jabłuszka, duże jeże, muchomorki, czerwone serduszka”

W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się z wykonywaniem ozdób choinkowych w domach, czym niejednokrotnie zajmowały się całe rodziny.
Ozdoby wykonywane były z bibułki, słomy, kolorowego papieru, wydmuszek jaj, orzechów, szyszek, pestek owoców i ziaren zbóż świadczyły o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców.

Cele konkursu:
1. Pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.
2. Wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych.
3. Aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.
4. Motywowanie dzieci do samodzielnego wykonania kartek świątecznych, kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności, śmiałości w podejmowaniu trudnych zadań.


Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI.

Warunki konkursu:
1. Uczestnicy konkursu wykonają jedna kartkę świąteczna lub bombkę dowolną techniką.
2. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:
- oryginalność, samodzielność wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny.
3. Prezentacja i ocena prac odbędzie się w dniu 20. XII.2013r.
III ZADANIE PROJEKTOWE


KONKURS
Wokół tradycji

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, pełen magii, przepełniony pięknem i cudownymi tradycjami począwszy od adwentowych rorat, lampionów, pieczenia ciast, przygotowywania potraw, strojenia choinki, ustawiania szopki, przepięknej wigilii, śpiewania kolęd i pasterki. I to właśnie dzięki tradycji mają one swój niepowtarzalny urok.

Cele konkursu:
1. Zapoznanie się z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia.
2. Pielęgnowanie przywiązania do wartości i tradycji.
3. Kształcenie postaw szacunku i tolerancji wobec dziedzictwa kulturowego i rodzimej tradycji.
4. Integracja społeczności szkolnej.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VI.
Warunki konkursu ( instrukcja dla uczestników):

1. Gromadzi informacje o tradycjach świątecznych pochodzące z różnych źródeł.
2.Przeprowadza rozmowy z rodzicami, dziadkami, osobami starszymi na temat dawnych i dzisiejszych tradycji świątecznych – zebranie informacji np. w formie notatki, wywiadu.
3. Zna najbardziej popularne przysłowia związane ze świętami, kolędy i pastorałki, tradycyjne potrawy świąteczne , symbole bożonarodzeniowe, np. pierwsza gwiazda, pasterka, postać świętego Mikołaja .
4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 20. XII. 2013r.
na forum szkoły.

Konkurs będzie miał formę ustną, a uczestnicy będą rywalizować, odpowiadając na pytania związane z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi.

Wszystkie konkursy będzie oceniać jury, w której zasiadać będą nauczyciele naszej szkoły.


Na uczestników wszystkich konkursów czekają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Wyświetleń: 599


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.