Katalog

Ilona Ziółkowska, 2014-05-27
Złota

Fizyka, Konspekty

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z optyki

- n +

Scenariusz Lekcji fizyki
KLASA III
Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z optyki.
Cele lekcji:
- usystematyzowanie wiadomości dotyczących działu fizyki jakim jest optyka - czyli nauka o świetle,
- stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności.
Przebieg lekcji:
1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji, przedstawia cele lekcji.
2. Zabawa: Zaczarowana kula (Nauczyciel rzuca do losowo wybranych uczniów kulkę zrobioną z kolorowych kartek. Uczeń, który dostanie kulę odwija jedną warstwę kuli i odpowiada na znajdujące się w środku pytanie z optyki- poprawna odpowiedź to jeden plus.)
3. Po przypomnieniu wiadomości z optyki przechodzimy do rozwiązywania ćwiczeń.
Ćwiczenie 1. Dopasuj kształt soczewki do jej rodzaju.
Ćwiczenie 2. Dopasuj przyrząd optyczny do odpowiedniego zjawiska.
Przyrządy: pryzmat, soczewka, peryskop, zwierciadło, kamera otworkowa,
Zjawiska: odbicie światła, załamanie światła, rozszczepienie światła na barwy, prostoliniowe
rozchodzenie się światła.
Ćwiczenie 3. Uzupełnij rysunek wpisując nazwy elementów zwierciadła kulistego: główna oś zwierciadła (3), ognisko
(4), promień krzywizny (1), środek czaszy zwierciadła (5), ogniskowa (6), środek krzywizny (2).
Ćwiczenie 4. Przyporządkuj cechy do odpowiedniej wady wzroku.
Krótkowidz: wydłużona gałka oczna, widzi z bliska, nie widzi z daleka, obraz powstaje przed siatkówką,
okulary z soczewką rozpraszającą ( minusy).
Dalekowidz: spłaszczona gałka oczna, widzi z daleka nie widzi z bliska, obraz powstaje za siatkówką,
okulary z soczewką skupiającą (plusy).
Ćwiczenie 5. Dobierz własności i przykłady fal do odpowiedniego rodzaju fal:
Fale mechaniczne: szybkość rozchodzenia się zależy od sprężystości ośrodka, mają wielkie znaczenie w
przyrodzie a także w życiu człowieka, odbijają się od wszelkich przeszkód, nie
rozchodzą się w próżni, fale na powierzchni wody, fale akustyczne (dźwięki), fala na
sprężynie, sznurze.


Fale elektromagnetyczne: rozchodzą się z największą szybkością, w próżni c ≈ 300000 km/s, mają
wielkie znaczenie w przyrodzie a także w życiu człowieka, odbijają się od
metali, rozchodzą się w próżni, światło widzialne, fale radiowe, mikrofale.

Podsumowanie lekcji:
- ocena aktywności uczniów ( za każdą dobrą odpowiedź uczeń otrzyma jeden plus, osoby, które uzyskają przynajmniej 4 plusy otrzymają ocenę bdb).
- zadanie pracy domowej: W załączniku.
Wyświetleń: 1617


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.