AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Kinga Lorenczak, 2014-05-28
Zduńska Wola

Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Scenariusze z edukacji polonistycznej - edukacja wczesnoszkolna

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ W KLASIE I

Krąg tematyczny: JESIENNE SZARUGI

Temat dnia: SMUTNY PARK I POLE

Cele:
- uczeń wymienia zmiany zachodzące późną jesienią w przyrodzie;
- czyta tekst ze zrozumieniem, wypowiada się na jego temat;
- pisze literę „P, p” i jej połączenia;
Metody:
- informacyjne: wyjaśnienie, opis;
- heurystyczne: problemowa.
Formy:
- zbiorowa jednolita;
- indywidualna jednolita.
Zasady:
- poglądowości;
- aktywności ucznia.
Środki dydaktyczne:
- podręcznik;
- białe i kolorowe nakrywki;
- piosenka pt. „Jesień”;
- zagadka.

TOK LEKCJI

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
- rozwiązanie zagadki:
To zamożna gospodyni, Co to za pani w złocie,
pełno skarbów niesie czerwieni, sady maluje,
w skrzyni. Jabłka, gruszki lasy przemieni? A gdy
i ziemniaki. Do komory odejdzie gdzieś w obce
skarby niesie. kraje, śnieżna zawieja
Wiemy, wiemy, to jest … . po niej nastaje.

- jak wygląda park jesienią?
- jak jesień zmieniła liście?
- jak wygląda pole jesienią?

3. Oglądanie i wypowiedzi dzieci na temat ilustracji.
- obejrzyjcie ilustracje przedstawiające pole i park
- jak wygląda pole i park późną jesienią?
- jakie kolory dominują na ilustracji?
4. Wyodrębnienie wyrazu podstawowego „pole”. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa
wyrazu.
- ile słyszysz głosek w wyrazie „pole”? Wymień je.
- ile słyszysz samogłosek? Wymień je.
- ile słyszysz spółgłosek? Wymień je.
- z ilu sylab składa się wyraz „pole”? Wyklaszcz je. Wyklaszczą wszyscy.
5. Ułożenie schematu wyrazu podstawowego „pole”.
- ułóż z białych kartoników schemat wyrazu „pole”.
- ułóż z kolorowych kartoników schemat wyrazu „pole”.
- ułóż wyraz „pole” z liter drukowanych.
6. Pokaz pisania liter „P, p”.
p – ukośna kreseczka, długa kreska i haczyk (palcem w powietrzu).
P – odwrotna laseczka, daszek i mały brzuszek (palcem na ławce).
7. Ćwiczenia w pisaniu nowej litery w zwiększonej i zwykłej liniaturze.
8. Zaśpiewanie piosenki pt.: „Jesień”.
9. Tworzenie wyrazów z podanych sylab.
- dopisz brakujące sylaby w wyrazach i na tablicy.
10. Czytanie tekstu z nowo poznaną literą.
11. Analiza tekstu.
12. Podsumowanie zajęć i ocena aktywności uczniów.
13. Pożegnanie.


SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ W KLASIE I

Krąg tematyczny: ZBLIŻA SIĘ WIELKANOC

Temat dnia: PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚWIĄT

Cele:
- uczeń wie, czym różni się pisanka od kraszanki;
- wypowiada się na temat przeczytanego tekstu;
- zna zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocnych;
- umie opisać kartę świąteczną;
- potrafi ułożyć życzenia z rozsypanki wyrazowej;
- potrafi poprawnie przepisać życzenia uwzględniając trudności ortograficzne;
- improwizuje ruchowo słuchaną muzykę;
- koloruje ilustrację.
Metody:
- informacyjne: wyjaśnienie;
- heurystyczne: problemowa.
Formy:
- zbiorowa jednolita;
- indywidualna jednolita.
Zasady:
- poglądowości;
- aktywności ucznia.
Środki dydaktyczne:
- podręcznik;
- tekst pt. „Wielkanoc na wsi”;
- karty świąteczne;
- pisanka i kraszanka;
- rozsypanka wyrazowa – życzenia świąteczne;
- piosenka pt. „Pisanki”;
- utwór M. Musorgskiego „Taniec piskląt w skorupkach”;

TOK LEKCJI
1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Wprowadzenie do tematu dnia poprzez wysłuchanie z taśmy magnetofonowej piosenki
pt. ”Pisanki”:
- O czym mówi piosenka?
- Co to są pisanki?
3. Pokaz pisanki i kraszanki:
- Opisz, jak wygląda pisanka, co się na niej znajduje?
- Opisz, jak wygląda kraszanka?
- Czym różni się pisanka od kraszanki?
- Czego symbolem są pisanki i kraszanki?
4. Rozmowa na temat zwyczajów Wielkanocnych:
- Jakie znacie zwyczaje Świąt Wielkanocnych? (święcenie pokarmów, dekorowanie
pisanek, świąteczne śniadanie, dzielenie się jajkiem, oblewanie się wodą)
5. Wysłuchanie tekstu pt. „Wielkanoc na wsi” czytanego przez nauczyciela.
6. Analiza tekstu:
- Jak przebiegały przygotowania do świąt we wsi Górki?
- Co robiły mama i ciocia?
- Jak myślicie, jakie ciasta piekły?(mazurki, babki)
- Dlaczego dzieci miały niebieskie uszy i nosy?
7. Wypowiedzi dzieci na temat Wielkanocy na podstawie własnych przeżyć i doświadczeń:
- Jak w Waszym domu wyglądają przygotowania do świąt?
- Co Wy robicie i jak pomagacie mamie?
8. Ciche czytanie wiersza pt.: „Wielkanoc” przez uczniów i wypowiedzi na jego temat.
9. Improwizacja ruchowa utworu M. Musorgskiego „ Taniec piskląt w skorupkach”.
10. Pokaz kart świątecznych:
- W jaki sposób można złożyć życzenia świąteczne cioci czy wujkowi, którzy
mieszkają daleko?
(rozdanie kart świątecznych)
11. Wypowiedzi uczniów na temat kart świątecznych.
12. Ułożenie życzeń świątecznych z rozsypanki wyrazowej na tablicy:

Radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz mokrego dyngusa życzy …

13. Odczytanie życzeń i wyjaśnienie trudności ortograficznych.
14. Przepisanie życzeń na kartę świąteczną.
15. Odczytanie życzeń karty przez jednego ucznia.
16. Korekta napisanych życzeń.
17. Kolorowanie pisanki wielkanocnej.
18. Zadanie pracy domowej:
- Nauczyć się czytać tekstu pt. „Wielkanoc na wsi”.
19. Podsumowanie zajęć i ocena aktywności uczniów.
20. Pożegnanie.
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI POLONISTYCZNE W KLASIE II

Krąg tematyczny: KWIETNIOWE KARTKI Z KALENDARZA

Temat dnia: WITAJ CALINECZKO!

Cele:
- uczeń potrafi uważnie wysłuchać tekstu czytanego przez nauczyciela;
- wyodrębnia postacie pierwszoplanowe i drugoplanowe, opisuje ich wygląd i cechy
charakteru;
- potrafi sformułować odpowiedzi na pytania;
- umie ustalić kolejność wydarzeń;
- opowiada swoje wrażenia po lekturze baśni.

Metody:
- informacyjne: wyjaśnienie;
- heurystyczne: problemowa.

Formy:
- zbiorowa jednolita;
- indywidualna jednolita.

Zasady:
- poglądowości;
- aktywności ucznia.

Środki dydaktyczne:
- podręcznik;
- karta pracy – pytania do baśni;
- egzemplarze lektury;
- ilustracje do baśni;

TOK LEKCJI

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez zapoznanie uczniów z postacią słynnego
duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena.
3. Poznanie losów Calineczki poprzez wysłuchanie baśni „Dziecię elfów”.
4. Wypowiedzi dzieci na temat wysłuchanej baśni. Analiza tekstu.
5. Wyodrębnienie postaci pierwszoplanowych i drugoplanowych, opisywanie ich wyglądu
i cech charakteru.
6. Ustalenie kolejności wydarzeń baśni.
7. Formułowanie odpowiedzi na pytania (karta pracy).
1) Skąd się wzięła Calineczka?
2) W jaki sposób znalazła się nad bagnem?
3) Czy została z ropuchą?
4) U kogo przebywała na drzewie?
5) Gdzie mieszkała zimą?
6) Z kim się zaprzyjaźniła?
7) Kogo spotkała w ciepłych krajach?
8. Zapisanie odpowiedzi na tablicy.
9. Analiza ortograficzna zdań.
10. Przepisanie tekstu do zeszytów.
11. Kontrola wykonanej pracy.
12. Zadanie pracy domowej – opowiadanie baśni.
13. Podsumowanie zajęć i ocena aktywności uczniów.
14. Pożegnanie.SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ W KLASIE II

Krąg tematyczny: MAJ WOKÓŁ NAS

Temat dnia: KOCHAM CIĘ MAMO!

Cele :
- uczeń wypowiada się na temat swojej mamy;
- układa kilkuzdaniowe, logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, o swojej mamie, miłości
i różnych sposobach okazywania uczuć;
- potrafi poprawnie przepisać zdanie;
- potrafi ustnie rozwinąć rozpoczęte zdanie;
- wypowiada się na temat wiersza
Metody:
- informacyjne: wyjaśnienie;
- heurystyczne: problemowa.
Formy:
- zbiorowa jednolita;
- indywidualna jednolita.
Zasady:
- poglądowości;
- aktywności ucznia.
Środki dydaktyczne:
- podręcznik;
- koniczynki dla mam;
- kartki z hasłem;
- piosenka pt. „Bajka dla mamy”;
- piosenka pt.: „Kwiatki dla mamy”

TOK LEKCJI

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Wprowadzenie do tematu poprzez ułożenie liczb trzycyfrowych w kolejności od
najmniejszej do największej i odczytanie hasła:

MOJA MAMA

3. Swobodne, wielozdaniowe wypowiedzi wyrażające stosunek emocjonalny dziecka do
mamy:
- Jak wygląda twoja mama?
- Co lubi robić, a czego nie?
- Czym się interesuje?
- Za co najbardziej kochasz swoją mamę?
5. Głośne czytanie wiersza pt. „Rozmowa z mamą” przez nauczyciela.
6. Analiza wiersza:
- o czym rozmawiają w wierszu dzieci z mamą?
- o czym wy rozmawiacie ze swoimi mamami?
7. Przeczytanie wiersza przez jedno z dzieci z naturalną intonacją
8. Utrwalenie wiadomości o przymiotniku i czasowniku:
- Na jakie pytania odpowiada przymiotnik?

Wklejenie do zeszytów kartek:

- Zamaluj przymiotniki. Z wyrazów im przyporządkowanych utwórz hasło.

zdolna MOJA
sprząta CZYTA
pracowita MAMA
gotuje CERUJE
pierze PRZYTULA
zabawna JEST
zmywa ŚCIERA
wesoła KOCHANA
prasuje ODKURZA

9. Odczytanie hasła i napisanie go na wcześniej przygotowanej czterolistnej koniczynce.
Dzieci zapisują hasło przy piosence pt. „Bajka dla mamy”.
10. Ustne rozwinięcie rozpoczętych zdań:
- Kiedy jest mi smutno, to mama …
- Tylko mama najlepiej …
- Pragnę, by moja mama …
- Gdy będę dorosły, to z mamą …
11. Zaśpiewanie piosenki pt.: „Kwiatki dla mamy”
12. Zadanie pracy domowej: nauczenie się na pamięć pierwszych dwóch zwrotek wiersza
oraz wręczenie mamie koniczynki.
13. Podsumowanie zajęć i ocena aktywności uczniów.
14. Pożegnanie.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1099


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.