Katalog

Orfeusz Nowakowski, 2014-05-28
Łobżenica

Zajęcia artystyczne, Artykuły

„Rola zajęć teatralno-muzycznych w procesie resocjalizacji młodzieży społecznie zagrożonej na przykładzie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy”.

- n +

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Łobżenicy
„Rola zajęć teatralno - muzycznych w procesie resocjalizacji młodzieży społecznie zagrożonej na przykładzie wychowanków
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Łobżenicy”.Opracował:
mgr Orfeusz Nowakowski – wychowawca MOW w Łobżenicy
(nauczyciel mianowany)


MOW Łobżenica, 27.05.2014 rW Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy od wielu lat są prowadzone dla wychowanków zajęcia teatralno – muzyczne. Jest to działalność nierozerwalnie związana z każdą uroczystością, która odbywa się cyklicznie czy też wg określonych rocznic.
Z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zajęcia teatralno – muzyczne są prowadzone od ponad 20 lat. Jestem współorganizatorem odpowiedzialnym za stronę stricte poetycką oraz dobór repertuaru i całościowej końcowej oprawy już jako gotowe przedstawienie. Na początku roku szkolnego zazwyczaj są przeprowadzane przygotowania do Dnia Nauczyciela. Są przygotowywane wiersze do recytacji, skecze oraz dobrane nastrojowo piosenki zespołu muzycznego, który oczywiście składa się z zaangażowanych w tym wychowanków. Po Dniu Nauczyciela następują bardzo szybko przygotowania i intensywne próby do inscenizacji na Dzień Niepodległości, gdzie dzięki życzliwości wielu osób ze środowiska, możemy pokazać prawdziwe stroje tamtej epoki. Po tym jakże ważnym celebrowanym przedstawieniu są oczekiwane też tradycyjne Andrzejki. Ogólnie życie zespołu teatralno - muzycznego w naszym Ośrodku jest bardzo intensywne, bo już za dosłowną chwilę trzeba być gotowym na przedstawienie Jasełek na Święta Bożego Narodzenia. Wysiłek wychowanków i częstotliwość odbywanych prób teatralnych przed generalnym przedstawieniem programu z okazji Świąt Bożego Narodzenia jest nieporównywalny z żadną inną uroczystością. Po Nowym Roku i powrocie wychowanków
z ferii zimowych następuje bardzo oczekiwana chwila, chwila przygotowań do Dnia Kobiet. Jest to związane także z tym, że wychowankowie bardzo sobie cenią panie pracujące
w naszym Ośrodku. Związane jest to z dużym szacunkiem z ich strony i tym samym, że zawsze mogą liczyć na życzliwość oraz uprzejmość. Po Dniu Kobiet jest większa chwila wypoczynku. Nie zawsze cyklicznie, jednak jest też organizowana uroczystość z okazji Dnia Matki.
Uroczystości, które są organizowane muszą korelować z innymi planami, gdzie jest czas na sport, wyjazdy, kino oraz innego rodzaju zajęcia i szeroko rozumianą rekreację .
Biorąc pod uwagę wieloletnie własne zaangażowanie w prowadzeniu zajęć teatralno -muzycznych, muszę stwierdzić, że mają one właściwy i wymierny wychowawczo wpływ na wychowanków. Podczas zajęć i prób, krótszych czy dłuższych, widać bardzo duże zaangażowanie wychowanków, chęć pokazania siebie z dobrej strony i także chęć zaistnienia na forum Ośrodka, także współzawodnictwa w najlepszej formie i wymiarze.
Co do wychowawczo-resocjalizacyjnych aspektów, należy wspomnieć, że praca grupowa powoduje zaistnienie określonych relacji między wychowankami. W tym przypadku nie jest to chęć współzawodnictwa jak to bywa podczas imprez sportowych, lecz wspólne jakby przedsięwzięcie doprowadzające do określonych wymiernych efektów. Rozmowy, dyskusje, wzajemne spostrzeżenia i pomysły na to, jak zrobić tę czy inną rzecz związaną
z przedstawieniem. Pozwala to na osiągnięcia jakby przy okazji właściwego wpływu na wychowanków, danie pozytywnego przykładu poprzez wspólną pracę i omawianie poszczególnych aspektów związanych z dążeniem do celu czyli w tym przypadku osiągnięcie określonej doskonałości w np. recytacji, wyrażaniu form teatralnych czy śpiewaniu. Daje to bardzo pozytywny efekt. Doświadczony pedagog zawsze zauważy pozytywne aspekty tego
w ujęciu resocjalizacyjnym w kierunku wyciszenia emocji, eliminacji niewłaściwych zachowań, wzajemną sympatię czy też ogólnie ujmując właściwości terapeutyczne. Należy zwrócić tutaj uwagę na to, że tego rodzaju zajęcia mają charakter dobrowolności, chęci i tym samym określenia swoich potrzeb oraz spróbowania czegoś innego niż zazwyczaj. Często spotkania z poezją dostarczają innych wrażeń niż zawody sportowe i dają bardzo dużą satysfakcję z odtwarzanych ról, recytacji. Często zauważalnym spektakularnym spostrzeżeniem jest to, że role są odtwarzane nie tylko z dramatyzmem, ale z indywidualnym pełnym zaangażowaniem wychowanków. Reasumując należy stwierdzić, że żadna inna forma zajęć, tak jak ta nie angażuje wychowanków w taki określony sposób. Zarówno pod względem dobrowolności, emocji, pozytywnego nastawienia, uzewnętrznienia własnego dramatycznego talentu, gdzie trzeba też walczyć z nieśmiałością. Ma to ścisły związek
z odreagowaniem złych emocji. Pozytywnych stron prowadzenia tego rodzaju zajęć jest bardzo dużo i nawet nie sposób ich wszystkich wymienić. Na pewno jest to jedna
z lepszych form spędzania wolnego czasu tym samym organizacji tego czasu. Ma to wpływ jak wspominałem na wyciszenie złych emocji, poniesieniu się ekspresji oraz wspólnej pracy bez negatywnych wobec siebie form zachowań. Z innych ważnych punktów to jest kultywowanie ogólnych tradycji, rytuał okolicznościowych imprez jak i te z szerszym znaczeniu wzbogacanie kulturowe. Oczywiście ma to wielką zaletę terapeutyczną o której już wspomniałem. Nie należy oczywiście jej przeceniać, ale wśród wielu zalet prowadzenia zajęć teatralno – muzycznych jest to jedna z ważniejszych zalet. Jeżeli byśmy wzięli zajęcia teatralno-muzyczne jako całość jest to na pewno właściwy kierunek działań wychowawczych, które nie tylko dyscyplinują i zajmują czas wychowanków, ale także pozwalają na odkrycie emocji, które do tej pory były dla nich obce. Prawdopodobnie wychowankowie
w późniejszym okresie swojego życia będą wspominać te zajęcia jako coś co dostarczyło im dużo pozytywnych wrażeń.
Wyświetleń: 395


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.