Katalog

Katarzyna Kalka, 2014-05-28
Bytom

Różne, Konspekty

Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

- n +

Temat: Moja mama jest kochana - utrwalenie pisowni wyrazów z: „ch”, „h”, „rz”, „ż”, „ó”, „u”


Cel:
- utrwalenie pisowni wyrazów z: „ch”, „h”, „rz”, „ż”, „ó”, „u”
Cele szczegółowe (uczeń):
- potrafi poprawnie uzupełnić luki w tekście
- potrafi wykonać rysunek zgodnie z instrukcją
- potrafi dokończyć zdania
- potrafi opisać swoją mamę
Metody pracy: rozmowa, praca z tekstem, działanie praktyczne, burza mózgów
Formy pracy: indywidualna, grupowa
Środki dydaktyczne: niedokończone zdania, tekst z lukami, tekst z opisem, kredki, długopisy, ołówki, tablica, kreda
Przebieg zajęć:
1. Rozmowa z uczniami nt. dzisiejszego święta
(jaka jest dzisiaj data, kto obchodzi dziś swoje święto)

2. Burza mózgów – Mama
Uczniowie podają skojarzenia związane ze słowem „mama” i zapisują je na tablicy.

3. Moja mama jest… - opis
Uczniowie słownie opisują swoje matki z uwzględnieniem cech charakteru i wyglądu.
(kolor oczu, włosów, wzrost, postura, ubranie, cechy charakteru)

4. Niedokończone zdania
Uczniowie otrzymują kartki z niedokończonymi zdaniami. Ich zadanie polega na dopisaniu pozostałej części zdania.
Po uzupełnieniu zdań następuje odczytanie propozycji uczniów.

Moja mama ma na imię……………………………………..
Ulubiony kolor mojej mamy to ……………………………..
Lubię z mamą………………………………………………..
Mama smuci się, gdy………………………………………..
Moja mama nie lubi…………………………………………
W wolnym czasie moja mama ………………………………

5. Moja mama jest kochana – uzupełnianie luk w tekście.
Uczniowie otrzymują kartki z tekstem. Luki w tekście należy uzupełnić wyrazami z ramki.
Po wykonaniu ćwiczenia następuje sprawdzenie jego poprawności .

Moja mama jest ……………… Bawi się ze mną w ………. od rana.
Gra w ……………. i …………… Uczy mnie w jaki sposób przyszyć ……….. i jak ugotować ……………… Mama pięknie ……………..
i super jeździ na ………………….


6. Rysunek zgodny z opisem.
Uczniowie otrzymują puste kartki oraz tekst.
Zadaniem uczniów jest:
- podkreślenie w tekście wyrazów z:„ch”, „h”, „rz”, „ż”, „ó”, „u”
- wykonanie rysunku zgodnie z opisem.

Na środku kartki znajduje się dom.
Po prawej stronie domu stoi mama z dwójką dzieci: chłopcem
i dziewczynką.
Mama ma różowa sukienkę, rude włosy i kapelusz.
Chłopiec ma krótkie spodenki i koszulkę w trójkąty.
Dziewczynka ma spódniczkę i żółtą bluzkę.
Przed dziećmi stoi hulajnoga i leży hula- hop.
Z lewej strony domu rośnie duże drzewo.
Za drzewem jest płot.
Na płocie siedzi kot.
Do domu wiedzie ścieżka.
Po lewej stronie ścieżki rosną cztery żółte tulipany.
Po prawej stronie ścieżki rosną cztery czerwone tulipany.
Nad domem płyną trzy chmury.
W lewym górnym rogu kartki świeci słońce.
Po wykonaniu ćwiczenia następuje sprawdzenie jego poprawności .

7. Uzupełnij luki w wyrazach – podsumowanie
Uczniowie otrzymują kartki z wyrazami, które występowały w opisie rysunku. Ich zadanie polega na wpisaniu w wolne miejsce:
„ch”, „h”, „rz”, „ż”, „ó”, „u”.
Po wykonaniu ćwiczenia następuje sprawdzenie jego poprawności.

dw…jką (ó, u)
…..łopcem (ch, h)
s….kienkę (u, ó)
ró…owa (rz,ż)
r…de (u,ó)
kapel….sz (u, ó)
kr….tkie (u, ó)
kosz….lkę (u, ó)
tr….jkąty (u, ó)
sp….dniczkę (u, ó)
ż….łtą (u, ó)
bl…..zkę (u, ó)
du….e (rz, ż)
d…..ewo (rz, ż)
ście….ka (rz, ż)
t…..lipany (u, ó)
t…..y (rz, ż)
……mury (ch, h)
g……rnym (u, ó)
rog…… (u, ó)


Załączniki
Zadanie 4
Dokończ zdania:

Moja mama ma na imię…………………………….
Ulubiony kolor mojej mamy to ……………………
Lubię z mamą………………………………………
Mama smuci się, gdy………………………………….
Moja mama nie lubi…………………………………….
W wolnym czasie moja mama …………………………

Zadanie 5
Uzupełnij luki w tekście wyrazami z ramki.

Moja mama jest ……………… Bawi się ze mną w ………. od rana.
Gra w ……………. i …………… Uczy mnie w jaki sposób przyszyć ……….. i jak ugotować ……………… Mama pięknie ……………..
i super jeździ na ………………….

Zadanie 6
Wykonaj rysunek zgodnie z instrukcją.

Na środku kartki znajduje się dom.
Po prawej stronie domu stoi mama z dwójką dzieci: chłopcem
i dziewczynką.
Mama ma różowa sukienkę, rude włosy i kapelusz.
Chłopiec ma krótkie spodenki i koszulkę w trójkąty.
Dziewczynka ma spódniczkę i żółtą bluzkę.
Przed dziećmi stoi hulajnoga i leży hula- hop.
Z lewej strony domu rośnie duże drzewo.
Za drzewem jest płot.
Na płocie siedzi kot.
Do domu wiedzie ścieżka.
Po lewej stronie ścieżki rosną cztery żółte tulipany.
Po prawej stronie ścieżki rosną cztery czerwone tulipany.
Nad domem płyną trzy chmury.
W lewym górnym rogu kartki świeci słońce.

Zadanie 7
Uzupełnij luki w wyrazach.

dw…jką (ó, u)
…..łopcem (ch, h)
s….kienkę (u, ó)
ró…owa (rz,ż)
r…de (u,ó)
kapel….sz (u, ó)
kr….tkie (u, ó)
kosz….lkę (u, ó)
tr….jkąty (u, ó)
sp….dniczkę (u, ó)
ż….łtą (u, ó)
bl…..zkę (u, ó)
du….e (rz, ż)
d…..ewo (rz, ż)
ście….ka (rz, ż)
t…..lipany (u, ó)
t…..y (rz, ż)
……mury (ch, h)
g……rnym (u, ó)
rog…… (u, ó)
Wyświetleń: 764


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.