Katalog

Magdalena Boberska, 2014-06-02
Wrocław

Język polski, Gry

Powtóka przed egzaminem - gra karciana

- n +

Instrukcja:
1. Pytania należy wydrukować i wkleić na kartonikach.
2. Uczniowie pracują w grupach.
3. Uczniowie odpowiadają na pytania, zapisują punkty.
4. W razie konieczności pomaga nauczyciel.
5. Najlepsi uczniowie otrzymują oceny.Czym różni się narracja pierwszoosobowa od trzecioosobowej?
Jak jest funkcja narracji pierwszoosobowej?

Wymień cechy noweli Czemu służy motto w utworze?

Wskaż różnice między dziennikiem a pamiętnikiem.
Na jakiej podstawie możemy stwierdzić, czy wierszowany utwór literacki należy do epiki czy do liryki?

Co to jest rym niedokładny? W jaki sposób tworzy się metaforę? Podaj przykład.

Podaj dwa przykłady świadczące, że wybrana przez Ciebie powieść Henryka Sienkiewicza jest powieścią historyczną.
Udowodnij, że „Kongres futurologiczny” S. Lema jest opowiadaniem fantastyczno-naukowym.
Podaj cechy reportażu. Jaką funkcję w balladach romantycznych pełniła przyroda?
Jakie wady ludzkie piętnował Ignacy Krasicki? Odpowiedz, odwołując się do dwóch bajek.
Dlaczego Julia Kapuletti musiała wypić miksturę przygotowaną przez mnicha?
Gdzie i kiedy rozgrywa się akcja „Dziadów” cz.2. Adama Mickiewicza?
Podaj przykład utworu prozatorskiego Mirona Białoszewskiego.
Wskaż trzy cechy przypisywane miłości przez św. Pawła.
Jakie trzy żądania miała Klara wobec Papkina jako dowodu uczuć?
Jaki gatunek reprezentuje „Iliada” Homera? Podaj dwie jego cechy.
W jakich okolicznościach zginęła Alina , bohaterka „Balladyny” Juliusza Słowackiego?
Wymień trzy zagadnienia omawiane w „Małym Księciu” A. de Saint – Exupery’ego
Podaj imię i nazwisko autora powieści kryminalnych.
W jakim utworze można znaleźć elementy biografii autora?Ile utworów wchodzi w skład „Trenów” J.Kochanowskiego? W jakiej epoce i w jakim wieku powstały?

Połącz w pary: Durendal, Ekskalibur, Rosynant, Don Kichot, Król Artur, Roland. Wyjaśnij trzy pierwsze nazwy.
Połącz utwór z epoką: „Iliada”, „Mały Książę”, „Mendel Gdański”, „Ptaszki w klatce”, „Chłopi”, Bogurodzica, „Quo vadis”, pozytywizm, pozytywizm, średniowiecze, modernizm, lata czterdzieste XX wieku, starożytność, oświecenie. Podaj, tam, gdzie to możliwe, autorów utworów.

Wyjaśnij, jakie warunki muszą być spełnione, żeby doszło do komunikacji między ludźmi.
Jakich znaków interpunkcyjnych używa się do wyróżnienia dialogu w tekście?
Co to jest manipulacja językowa?

Podaj przykład dwóch zdań, z których jedno będzie faktem, a drugie – opinią.

Wyjaśnij pojęcia: aprobata, dezaprobata, obiektywny, subiektywny . Co to jest wzorcowa norma językowa, a czym jest uzus? Omów to na przykładach słów: jabłko, pościelić, trójka wnucząt.


Co to jest styl językowy? Jakie znasz style?

Czy pojęcia „kłamstwo” można odnieść do fikcji literackiej?
Wyjaśnij, jak należy rozumieć pojęcia argumentacja emocjonalna, argumentacja racjonalna.
Co cechuje język reklamy? Omów na wybranym przykładzie.
Wyjaśnij pojęcia synonim i antonim. Omów to na przykładzie czterech par wyrazów.
Czym są wyrazy nacechowane, czym wyrazy neutralne? Podaj kilka przykładów.

Co to są eufemizmy? Po co się je stosuje?

Na trzech przykładach omów pojęcie homonim.
Czym są słowa o ograniczonym zasięgu? Omów temat na podstawie pojęć: dialekt, gwara terytorialna, gwara środowiskowa, profesjonalizmy, terminy.
Co to jest archaizm? Czym jest stylizacja archaiczna?
Podaj trzy typy neologizmów. Zilustruj je przykładami.
Co to jest związek zgody?
Co to jest związek rządu?
Co to jest związek przynależności?

Jakie znasz typy wypowiedzeń? Odpowiedź zilustruj przykładami.
Określ formę gramatyczną wyrazów w zdaniu: Och! Wesoło jest biegać, ale lepiej spacerować w interesującym towarzystwie.


Omów cechy wszystkich odmiennych części mowy.
Omów cechy wszystkich nieodmiennych części mowy.

Czym jest oboczność w wyrazie? Jakie ma znaczenie dla ortografii? Zapisz cztery zdania, z których każde będzie innym typem zdania współrzędnie złożonego.

Czym jest logiczny, a czym gramatyczny rozbiór zdania? Co to jest rodzina wyrazów? Stwórz rodzinę wyrazów ( 8 wyrazów).

Co to jest formant? Jakie znasz typy formantów?
Co to jest parafraza słowotwórcza?
Co to jest stały związek frazeologiczny, a czym jest łączliwy związek frazeologiczny. Omów na przykładzie wyrażeń: „temat rzeka”, „odnieść sukces”, „odnieść zwycięstwo”. Zbuduj wypowiedzenie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania. Omów zasadę interpunkcyjną, o której należy pamiętać.

Podaj przykład zdania bezpodmiotowego.

Co to jest podmiot logiczny. Podaj przykład.
O czym należy pamiętać, pisząc rozprawkę?
O czym należy pamiętać, pisząc charakterystykę?
O czym należy pamiętać, pisząc sprawozdanie z lektury? O czym należy pamiętać, pisząc sprawozdanie z filmu/spektaklu teatralnego?

O czym należy pamiętać, pisząc ogłoszenie?
O czym należy pamiętać, pisząc zaproszenie?
O czym należy pamiętać, pisząc reportaż?
O czym należy pamiętać, pisząc CV?
O czym należy pamiętać, pisząc list motywacyjny?
O czym należy pamiętać, pisząc list prywatny?
O czym należy pamiętać, tworząc opis dzieła sztuki? O czym należy pamiętać, tworząc opis postaci?


Jakie znasz typy słowników? Czego będziesz szukać w każdym z nich? Co to jest moda językowa?
Co to są zapożyczenia? Podaj trzy przykłady.

Wyświetleń: 860


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.