Katalog

Edyta Slodownik, 2014-06-02
Siennica

Matematyka, Sprawdziany i testy

Ciąg arytmetyczny - sprawdzian (łatwy)

- n +

CIĄG ARYTMETYCZNY - SPRAWDZIAN

GR.I
1. Liczby 52,47,42 są początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego (an ).
a) Oblicz dziesiąty wyraz ciągu (an ).
b) Podaj wzór na n -ty wyraz ciągu (an ).
c) Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów ciągu (an ).

2.Sprawdź czy ciąg o podanym wzorze ogólnym jest ciągiem arytmetycznym an=3n – 7.

3. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 12, a suma dwudziestu czterech początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 1116. Wyznacz różnicę tego ciągu.

4.Czwarty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 1, a dwunasty wyraz
jest równy 17. Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.

5. Oblicz 103 + 99+ 95 + … +51

6. Pan Sławek spłacił dług w wysokości 7500zł w dwunastu ratach, z których każda była mniejsza od poprzedniej o 50zł. Ile wynosiła pierwsza, a ile ostatnia rata?

GR.II
1.Liczby 57,53,49 są początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego (an ).
a) Oblicz dwunasty wyraz ciągu (an ).
b) Podaj wzór na n -ty wyraz ciągu (an ).
c) Oblicz sumę dwunastu początkowych wyrazów ciągu (an ).

2.Sprawdź czy ciąg o podanym wzorze ogólnym jest ciągiem arytmetycznym : an=2n – 4.

3.Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy -4, a suma szesnastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 416. Wyznacz różnicę tego ciągu

4.Dziesiąty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 21, a drugi wyraz
jest równy -3. Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.

5. Oblicz 51 + 55 + 59 + … +103

6. Pożyczkę w wysokości 17400 zł zaciągniętą w banku należy spłacić w 12 ratach, z których każda następna jest mniejsza od poprzedniej o 50 zł. Oblicz wysokość pierwszej i ostatniej raty.

Wyświetleń: 1122


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.