Katalog

Agnieszka Bajsarowicz, 2014-06-06
Jelcz-Laskowice

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Doskonalenie pływania stylem grzbietowym w formie gier i zadań.

- n +

LICZBA UCZNIÓW: 14-20 CZAS: 45 min DATA: 18.05.2011r.
Prowadzący: Agnieszka Bajsarowicz

TEMAT: Doskonalenie pływania stylem grzbietowym w formie gier i zadań.

Zadania szczegółowe (cele operacyjne) w zakresie:
A. Sprawności motorycznej
UCZEŃ:
- wzmocni siłę mięśni nóg i rąk (NN, RR)
- zwiększy wytrzymałość i wydolność organizmu poprzez zwiększenie wydolności płuc
B. Umiejętności
UCZEŃ POTRAFI:
- wykonać prawidłowo ruchy ramion i nóg w czasie pływania kraulem na grzbiecie
- przepłynąć prawidłowo kraulem na grzbiecie długość 25 m
- wykona prawidłowy skok do wody ze słupka
C. Wiadomości:
UCZEŃ:
- zna walory zdrowotne pływania
- zna i przestrzega podstawowe zasady bezpieczeństwa na pływalni i w wodzie

1. USAMODZIELNIENIE UCZNIA
UCZEŃ:
- uczestniczy w zajęciach w organizacji zabawy
- obserwuje przebieg ćwiczenia, zabawy
- pomaga nauczycielowi w ocenie zadania, koryguj błędy kolegów
2. METODY REALIZACJI ZADAŃ:
- metoda naśladowcza - ścisła
- metoda zadaniowa - ścisła
- metoda zabawowa - klasyczna
3. FORMY ORGANIZACYJNE:
- podział na zespoły (mały i duży basen)
Czynności ucznia Czynności nauczyciela Metody
Docelowe
Czas ćwiczeń Zadania
CZĘŚĆ WSTĘPNA
Zapoznanie się z zadaniami lekcji.
2 min. • słucha informacji nauczyciela
• pozna zadanie lekcji
• przygotuje się do świadomego i aktywnego udziału w lekcji • sprawdza gotowość ucznia do lekcji zajęć w wodzie
• wyjaśnia zadania lekcji
• omawia przebieg lekcji oraz zasady podstawowych ruchów RR, NN w wodzie
• zadaje pytania, czy zrozumiały jest temat lekcji pogadanka
Przygotowanie organizmu ćwiczących do zadań w części głównej.
5min. • ćw.RR,NN,T przygotowawcze na brzegu
• ćw. rozgrzewające i rozciągające z elementami stretchingu
• skrętoskłony tułowia z intensywną pracą ramion
• ćw.w podporze wyrzuty nóg do tyłu, wyrzuty nóg w bok • objaśnia wykonanie ćw.

• stosuje pokaz

• wydaje polecenia naśladowcza -ścisła
CZĘŚĆ GŁÓWNA
Wzmocni mięśnie nóg, rąk, brzucha, poprawi koordynację w wodzie. Doskonali poślizg na grzbiecie.
30 min. • wejście do wody – „poślizg” na piersiach
• "berek rekin"- wyznaczony berek stara się dotknąć ćwiczących, którzy broniąc się przed złapaniem chowają się pod wodę. Dotknięty, który nie zdążył się zanurzyć wykonuje dwa przysiady do wody.
przedstawia założenia zabawy


Podział na dwie grupy (jedna ćwiczy w małym basenie, druga w dużym)
zabawowa klasyczna

Zabawy i gry w wodzie (mały basen I grupa). • zabawa: "wypuszczanie torped"-
ćw. w parach, jeden uczeń leży na plecach, partner ruchem ramion wypycha kolegę do przodu.
• ćwiczenie leżenia na grzbiecie z małą deską- pomoc i kontrola kolegi

Wyjaśnia sposób wykonania.
zabawowa klasyczna
Kraul na grzbiecie (duży basen II grupa). • ćw. kształtujące naprzemianstronną pracę nóg na grzbiecie z deską (na biodrach, za głową)
• ćw. kształtujące naprzemianstronną pracę rąk (z deską i bez)
• przepłynięcie prawidłowo dwie długości basenu 2 x 25 m.

Kontroluje prawidłowość wykonanych ćwiczeń w wodzie.

Zamiana grup. zadaniowa - ścisła
CZĘŚĆ KOŃCOWA
Uspokojenie organizmu.
4 min.
• zabawa- "czaty w wodzie"
Uczniowie po dnie poruszają się w stronę n - la. W momencie, gdy ten się odwróci w ich stronę, muszą stać w bezruchu.
• zabawy w małym basenie z urządzeniami masującymi i fontanną.
• pożegnanie grupy. Opisuje wykonanie ćwiczenia.

zabawowa klasycznaWyświetleń: 572


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.