Katalog

Agnieszka Bajsarowicz, 2014-06-06
Jelcz-Laskowice

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Doskonalenie odbić oburącz górnych i dolnych oraz poruszania się po boisku w piłce siatkowej poprzez gry szkolne i ćwiczenia w formie stacyjnej.

- n +

Prowadzący: mgr Agnieszka Bajsarowicz Data: 26.04.2012r.

Temat: Doskonalenie odbić oburącz górnych i dolnych oraz poruszania się po boisku w piłce siatkowej poprzez gry szkolne i ćwiczenia w formie stacyjnej.

Klasa: 15 uczniów, VI B (II grupa)
Czas trwania: 45’
Miejsce: sala gimnastyczna (hala OSiR)
Sprzęt: piłki siatkowe, siatka podzielona na trzy boiska, gwizdek, stoper
Metody: programowego usprawniania się, zadaniowo-ścisła, zabawowo-klasyczna,
Formy prowadzenia: ćwiczenia w parach, fragmenty gry
Cel główny:
- doskonalenie poruszania się po boisku,
- doskonalenie przyjęć i odbić piłki sposobem górnym i dolnym,
- współpraca oraz rywalizacja w parach,
- rozwijanie sprawności specjalnej siatkarza poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń i gier,
- samokontrola i samoocena własnych umiejętności,
Umiejętności:
- poruszanie się po boisku,
- przyjęcie i odbicie piłki sposobem górnym i dolnym,
Motoryczność:
- kształtowanie sprawności specjalnej siatkarza,
Wiadomości:
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy siatkarskiej,
- umiejętność liczenia punktów w piłce siatkowej, umiejętność sędziowania,
Wychowawcze:
-współpraca w parach oraz wdrażanie uczniów do współdziałania i rywalizacji,
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI CZAS UWAGI
CZĘŚĆ WSTĘPNA
a) Czynności organizacyjno –porządkowe
b)Ćwiczenia biegowe przygotowawcze
Zbiórka. Sprawdzenie gotowości do zajęć, obecności. Podanie zadań lekcji.
Ćwiczenia w truchcie:
• naprzemienne krążenia ramion w przód,
• naprzemienne krążenia ramion w tył,
• obustronne krążenia ramion w przód,
• obustronne krążenia ramion w tył,
• przeplatanka
• krok dostawny
• skip A, B i C
• sprint na gwizdek z dotknięciem linii bocznej
• trucht tyłem
• skłony do podłoża „grzybki”
• w truchcie naokoło boiska reakcja na 1 gwizdek (przysiad), 2(obrót o 180stopni) i 3 (obrót o 360st.)

Ćwiczenia w miejscu według inicjatywy uczniów.

3’12’
Ustawienie w szeregu na linii bocznej boiska
Uczniowie rozstawieni na linii bocznej boiska, ćwiczenia wykonują wszerz boiska siatkarskiego (9m x 2)


n-l tłumaczy co wykonują uczniowie na 1,2 lub 3 gwizdek
Podział klasy na dwie grupy (zgodnie z ustawieniem na połówkach boisk do siatkówki)
CZĘŚĆ GŁÓWNA1. Stacja nr 1:
W siadzie skrzyżnym odbicia piłki oburącz górą oraz dołem (w odległości ok. 2-3m).
2. Stacja nr 2:
Próba trafienia piłką do kosza, ale po odbiciu piłką oburącz górą.
3. Stacja nr 3:
Gra szkolna- długość boiska 3m, za nią w odległości 0,5 m druga linia zaznaczona kredą. Zadaniem ucznia jest trafić piłką rzuconą oburącz zza głowy między linią 3m, a linią kredy po stronie partnera.
4. Stacja nr 4:
Gra szkolna- zza linii 3 metra uczniowie próbują tak rzucić piłką trzymaną za głową, aby otarła ona o górną taśmę i przeszłą na stronę partnera.
5. Stacja nr 5:
Gra szkolna- wprowadzenie piłki zza linii 3m oburącz górą, a zadaniem jest odbić piłkę tak, aby skozłowała jeden raz na stronie partnera i dotkniecie ręką linii końcowej (3m) zanim partner przebije na naszą stronę. Punkt traci ten uczeń, który nie zdąży dotknąć linii, albo odbije piłkę poza pole gry lub jej nie przebije.
6. Stacja nr 6
Odbicia oburącz górą z partnerem na tyle wysoko, aby zdążyć wykonać np.: przysiad, pełen obrót jak najwięcej klaśnięć w dłonie, wymówienia różnych kolorów, marek samochodów, imion itp.
7. Stacja nr 7:
Uczniowie pojedynczo wykonują zadanie, które polega na jak najdłuższym utrzymaniu piłki podbijając ją na przemian oburącz górą i oburącz dołem nad sobą.
25’
(uczniowie znajdują się na stacjach przez ok. 3’ do sygnału na gwizdek n-la) Uczniowie dobierają się w pary (w przypadku liczby uczniów nieparzystej może być jedna trójka).
Pary losują numery „stacji” (od 1 do 7) i podchodzą do zaznaczonego wcześniej przez n-la kredą miejsca. Zapoznają się z zadaniem i samodzielnie próbują je zinterpretować i wykonać przez czas dany przez n-la.
Uczniowie liczą punkty. Potrafią podać wynik po zapytaniu przez n-la.

Uczniowie znają podstawowe przepisy gry w p.s.

CZĘŚĆ KOŃCOWA
Zabawa uspakajająca

Czynności organizacyjno- porządkowe
Toczenie piłki po podłożu w siadzie rozkrocznym.

Zbiórka. Pożegnanie.

5‘Uporządkowanie sali. Zebranie piłek.

Wyświetleń: 827


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.