Katalog

Agnieszka Bajsarowicz, 2014-06-06
Jelcz-Laskowice

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Bieg terenowy z zadaniami.

- n +

KONSPEKT LEKCJI WF DLA KLASY – V B
Temat: Bieg terenowy z zadaniami.
Opracowała Agnieszka Bajsarowicz

1. Cele operacyjne w zakresie:
• umiejętności – uczeń umie odnaleźć oznaczone punkty w jak najszybszym czasie
• wiadomości – uczeń wykorzystuje wiedzę z dziedziny matematyki, wychowania fizycznego i języka polskiego; czytanie poleceń ze zrozumieniem i wykorzystywanie informacji; doskonalenie sprawności rachunkowej,
• motoryczność – kształtowanie wytrzymałości biegowej
• wychowanie - przestrzega zasad i przepisów gry; wspomaganie rozwoju uczniów pod względem umysłowym, emocjonalnym i społecznym; rozwijanie zespołowego i logicznego myślenia matematycznego; stymulowanie aktywności twórczej; wykorzystywanie wiedzy w życiu codziennym; kształtowanie współpracy w zespole.
2. Ilość osób: 18
3. Miejsce zajęć: boisko i teren wokół szkoły 4. Czas trwania: 45 minut
5. Pomoce dydaktyczne: znaczniki, szarfy w czterech kolorach, wstążki z bibuły, karteczki z numerami zadań, zadania i karty odpowiedzi, długopisy.

Część
lekcji Układ działań
(tok lekcji) Treść zadań Czas Uwagi organizacyjno - metodyczne

Część wstępna
1. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć
2. Motywacja do udziału lekcji3. Rozgrzewka
1.Zbiórka w szeregu
2.Powitanie klasy
3.Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć
4.Podanie tematu lekcji oraz głównych zadań lekcji


1. Zabawa ożywiająca:
-„Berek samolot”
2. Ćwiczenia według inwencji uczniów na różne partie mięśniowe (RR, NN, T). Uczniowie ustawieni w rzędzie kolejno proponują ćwiczenie (n-l wskazuje na którą partię ma być ćwiczenie)

ok. 10-12 min.
Zorganizowanie grupy.
Odnotowanie nieobecnych lub nie ćwiczących tego dnia.

Met. zabawowa- ścisła.
Nauczyciel wyznacza osoby prowadzące.
Jedna za drugą, met. ścisła- naśladowcza.

Ćwiczenia na odcinku 20 m

Część główna

4. Kształtowanie umiejętności i doskonalenie sprawności w różnych zakresach.
1. Podział na 4 drużyny, każda drużyna otrzymuje szarfy w danym kolorze (drużyna czerwona, niebieska, żółta, zielona).
2.Zadania:
W wyznaczonym czasie odnaleźć w jak najszybciej 7 punktów oznaczonych wstążkami (na wyznaczonym terenie boiska) i powrót każdorazowo do „bazy wyjściowej” gdzie rozwiązywane jest dane zadanie nanosząc odpowiedzi na kartę (7 punktów, 6 z zadaniami- 3 matematyczne, 2 z wf i 1 z jęz. pol., i jeden „pusty” punkt). Przed pierwszym rozwiązaniem zadania uczniowie raz jeszcze zapoznają się z instrukcją i przechodzą do rozwiązania zadania.
Decyduje i czas wykonania zadań i ich poprawne odpowiedzi, wszystko przelicza się na punkty. Każdy z uczniów-drużyn otrzymuje punkty z w-f za zaangażowanie.
Zadania na oddzielnej stronie (matematyczne opracowane przez nauczycieli matematyki dla danej kategorii wiekowej).

ok. 20 min
Met. zadaniowa- ścisła.
Met. programowego usprawniania się
N-l omawia instrukcję
N-l jest sędzią, zwrócenie uwagi na dokładne wykonywanie zadań i przestrzegania reguł gry.

Ewentualni uczniowie niećwiczący pomagają w organizacji gry, pilnują przestrzegania zasad.

N-l informuje o zbliżającym się końcu czasu i zbiera karty odpowiedzi

Część końcowa
5.Uspokojenie organizmu
6. Podsumowanie lekcji
7.Nastawienie do samodzielnych zajęć

1.Ćwiczenia uspakajające: w swoich zespołach rozluźnianie naprzemienne RR i NN (zliczanie punktów przez nauczyciela i/lub pomocników)
2.Podsómowanie dydaktyczno – wychowawcze. Podanie wyników biegu i punktów.
3.Pożegnanie.

Podsumowanie.
Wyłonienie zwycięskiej drużyny i przyznanie punktów za aktywność.


INSTRUKCJA
Na terenie boiska rozmieszczone są oznaczone wstęgami bibuły punkty, w których czekają na Was zadania do rozwiązania (7 punktów). Waszym zadaniem jest odszukanie tych punktów, powrót do bazy, rozwiązanie zadania i wpisanie odpowiedzi na karcie wyników. Do każdego punktu docieramy całą drużyną (nie wolno się rozłączać) i dopiero wówczas otrzymujemy pytanie do danego numeru. Po dotarciu do punktu wyciągamy numer zadania oznaczony symbolem naszej drużyny (nie wolno chować zadań innych drużyn), a następnie całą drużyną wracamy do bazy, rozwiązujemy je i wpisujemy odpowiedź. Wynik wpisujemy wg numeracji zadań na karcie odpowiedzi. Kartę otrzymacie, kiedy zamelduje się kompletna drużyna. Po wpisaniu udajecie się w poszukiwaniu kolejnego zadania.
WAŻNE: Za każdym razem wykonujemy tylko jedno zadanie. Dopiero po wykonania jednego możemy przejść do następnego.
Za prawidłowe rozwiązanie zadania otrzymujecie 2 pkt. (max 12pkt.)
Dodatkowo punkty otrzymacie za zajęte miejsca (szybsze ukończenie wszystkich zadań), pod warunkiem, że wszystkie zadania posiadają odpowiedzi.
I miejsce – 6 pkt.
II miejsce – 4 pkt.
III miejsce – 2 pkt .
Maksymalnie do zdobycia będzie 18 pkt (przy wszystkich poprawnych odpowiedziach i najszybszym wykonaniu całego zadania). O zakończeniu biegów informuje nauczyciel na 5 min do końca czasu (po zakończeniu oddaje się kartę odpowiedzi).
Zespół z największą ilością punktów otrzyma 4 pkt., miejsce drugie 3 pkt., trzecia 2 pkt. i czwarta 1 pkt.
ZADANIA:
1. Karol skoczył w dal 3,2m. Ile to centymetrów?
ODP. 320 cm
2. Rafał rzucił piłeczką palantową 32m. Romek rzucił dwa razy mniej od Rafała, a Monika 1,5m mniej od Romka. Ile rzuciła Monika?

ODP. 14,5 m
3. Zawody rozpoczęły się o godz. 8:40 i trwały 3,5 godziny. O której godzinie zakończyły się te zawody?
ODP. 1210
4. Jaka jest prawidłowa nazwa tzw. „fikołka” znanego elementu gimnastycznego?
p________ w p _______
odp. przewrót w przód
5. Ilu zawodników gra w następujących zespołowych grach sportowych?:
piłka koszykowa____________
piłka siatkowa______________
piłka nożna________________
piłka ręczna________________
odp. 5, 6, 11, 7
6. Która dziedzinę sportu określa się mianem „ KRÓLOWEJ SPORTU”?
odp. LA

Drużyna w składzie:
Odpowiedzi:
Zadanie nr 1
Zadanie nr 2
Zadanie nr 3
Zadanie nr 4
Zadanie nr 5
Zadanie nr 6
Zadanie nr 7

Wyświetleń: 1188


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.