Katalog

Edyta Zielińska, 2014-06-23
Piotrków Kujawski

Wybór zawodu, Różne

Dekalog doradcy zawodowego

- n +

Dekalog doradcy zawodowego

1. Zawsze wspieraj ucznia – bądź jego powiernikiem sukcesów, osiągnięć, jak również problemów i porażek;
2. Obserwuj dzieci i młodzież i umiejętnie motywuj ich do pracy, wspieraj i rozwijaj zainteresowania oraz pasje, pomóż wybrać dodatkowe zajęcia, wolontariat;
3. Pomóż uczniowi ocenić jego potencjał (jego osobiste zasoby– będą to itp. zainteresowania, cechy charakteru, zdolności, umiejętności itp.);
4. Pozwól realizować uczniowi jego pragnienia i marzenia ponieważ wszelkie wybory na drodze rozwoju edukacyjno-zawodowego powinny być dokonywane przez ucznia;
5. Pomóż poznać dzieciom i młodzieży specyfikę zawodów i branż, które ich interesują, opowiedz (lub najlepiej pokaż) znane ci stanowiska pracy, znajdź źródła informacji o zawodach, przekaż informację o rynku pracy, zbierz informacje o sieci szkół, typach i kierunkach kształcenia, warunkach nauki;
6. Poznaj wspólnie z uczniem wymogi rekrutacyjne w wybranych szkołach, spróbujcie ocenić szanse i możliwości dostania się do konkretnej szkoły,
7. Zawsze pamiętaj o tworzeniu planów awaryjnych – opracuj różne ścieżki dojścia do założonych celów lub cele alternatywne,
8. Pamiętaj- uczeń powinien podejmować decyzje sam, ale nie samotnie, jest mu potrzebny wychowawca, nauczyciel, pedagog, rodzic, doradca zawodowy.
9. Bądź otwarty, szczery, komunikatywny to cechy, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów.
10. Dbaj o dobrą komunikację i atmosferę w trakcie spotkań.Przygotowała:
Zielińska Edyta

Wyświetleń: 507


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.