Katalog

Barbara Rakowska, 2014-08-13
koszalin

Pedagogika, Program nauczania

Opis pracy przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej

- n +

Zadania przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia:

Reprezentowanie potrzeb i poglądów społeczności przedszkolnej;
Łączność i informowanie reprezentowanej grupy o pracach i ustaleniach
zespołu;
Zgłaszanie lub przekazywanie pomysłów do realizacji;
Opracowanie planu promocji zdrowia;
Zbieranie dokumentacji wszystkich działań szkolnych z zakresu promocji
zdrowia oraz oświaty zdrowotnej;
Współpraca z działem oświatowym powiatowego SANEPID-U;
Współpraca z innymi instytucjami i placówkami promującymi zdrowie;

Zasady pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia:

Szkolny zespół tworzą osoby pracujące, negocjujące i współdziałające w
osiąganiu wspólnie ustalonego celu. Cechą charakterystyczną dobrego, skutecznego zespołu jest koncentracja na wspólnym celu i zadaniach dla jego osiągnięcia. Osiągnięcie celu wymaga wspólnego planowania, zachęty do działania i pokonywania trudności, co
zwiększa kompetencje zespołu.

Harmonogram prac zespołu ds. promocji zdrowia i oświaty
zdrowotnej
L.p
Zadania Działania Termin Odpowiedzialny

1. Propagowanie zdrowia wśród dzieci
-systematyczne prowadzenie zajęć, pogadanek z zakresu edukacji zdrowotnej, dotyczących higieny osobistej, otoczenia, źródeł zakażeń, bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania
-udział w konkursach plastycznych, literackich dotyczących tematyki nawyków higieniczno-kulturalnych
-udział dzieci w zabawach , atrakcjach grupowych , imprezach przedszkolnych dotyczących utrwalania właściwych nawyków higieniczno-kulturalnych
-udział w wycieczkach, olimpiadzie sportowej, festynach
cyklicznie nauczyciele
2.
Współpraca z rodzicami,
pedagogizacja rodziców

-prezentacja artykułów , referatów dotyczących rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym
-informacje logopedy
-organizowanie wspólnych zabaw sportowych dzieci i rodziców –propagowanie zdrowego trybu życia

cyklicznie nauczyciele
3.


Zamieszczanie artykułów dotyczących promocji zdrowia
-zamieszczanie artykułów dotyczących zdrowego trybu życia , promocji zdrowia na stronach internetowych wg potrzeb
IX-VI koordynator
nauczyciele

4. Prowadzenie gabloty
przedszkolnej
-zamieszczanie materiałów dotyczących tematyki zdrowotnej, higieny, nawyków higieniczno-kulturalnych, dobrych manier
cyklicznie nauczyciele
5. Opracowanie gazetek przedszkolnych-zamieszczanie w gazetce artykułów dotyczących nawyków prozdrowotnych, zagadek, kolorowanych, savuair-vivre cyklicznie nauczyciele
6. Realizacja programów
z zakresu
edukacji zdrowotnej
-realizacja programów edukacyjnych dotyczących wyrobienia
właściwych nawyków zdrowotnych oraz higienicznych:
-AZP
-Mamo, Tato wolę wodę
-Misja Velvetki
-Klub Wiewiórki
wg potrzeb nauczyciele
7.


Udział nauczycieli w szkoleniowych Radach Pedagogicznych WDN-ach, kursach BHP,Pierwszej Pomocy -wygłaszanie i prezentacja referatów dotyczących edukacji zdrowotnej, dzielenie sięwiedzą

cyklicznie nauczyciele
8. Współpraca z SANEPID-em
-udział w konkursach organizowanych przez SANEPID
-realizacja programów organizowanych przez SANEPIDnp:,,Czyste powietrze wokół nas”-program antynikotynowy
-pozyskiwanie ulotek, nt.profilaktycznych szczepień, chorób, profilaktyki zachorowań
Kontynuowanie współpracy z Policją, wg potrzeb nauczyciela
9.
Współpraca z instytucjami- kontynuowanie współpracy z instytucjami: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską , Strażą Graniczną, pielęgniarką, ortopedą, logopedą, psychologiem
-organizacja wycieczek do instytucji zajmujących się ochroną i profilaktyką zdrowia np: gabinetu
stomatologicznego, okulisty
cyklicznie nauczyciele

10.Organizowanie kampanii-wystawek


-Kampania AZP treści ,,Produkty nabiałowe”, Zboża zjadamy energię z nich mamy”
-Co to jest zdrowy styl życia
-Dbaj o prawidłową sylwetkę
-Grypa
-Choroby zakaźne cykliczniekoordynator
zespół11. Organizowanie akcji charytatywnych


organizacja akcji:
-zbiórka karmy dla zwierząt
-pomoc dla Domu Samotnych Matek
-zbiórka zabawek
-zbiórka książek
-Góra Grosza w ciągu roku szkolnego nauczyciele
Wyświetleń: 558


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.