Katalog

Monika Majkowska, 2014-08-20
Puławy

Fizyka, Konspekty

lekcja otwarta1

- n +

Planowany temat lekcji: Księżyc – nasz naturalny satelita.
Zamierzone cele:
Cel główny:
Omówienie występowania faz Księżyca oraz zaćmień
Cele operacyjne:
Opisze warunki jakie panują na Księżycu
Omówi ruch Księżyca
Wyjaśni powstawanie faz Księżyca
Powie dlaczego widzimy tylko jedną stronę Księżyca
Poda warunki jakie muszą być spełnione aby doszło do całkowitego zaćmienia Księżyca
Poda warunki jakie muszą być spełnione aby doszło do całkowitego zaćmienia Słońca
Powie dlaczego zaćmienia nie występują często
Objaśni zasadę, którą przyjęto przy obliczaniu daty Wielkanocy
Przewidywany sposób sprawdzenia, czy cele zostały osiągnięte:
Gra „prawda/fałsz” na danej lekcji, praca domowa, odpowiedzi uczniów
Przewidywane formy organizacyjne:
Wszyscy razem, indywidualnie
Przewidywane metody:
Opis, pokaz, praca z podręcznikiem, pokazy multimedialne, pytania problemowe
Środki dydaktyczne:
Podręcznik, globus, piłeczka pingpongowa, komputer, monitor
Realizowane elementy podstawy programowej:
Wyjaśnia przyczynę występowania faz i zaćmień Księżyca
Informacje o klasie i pracy na lekcjach danego przedmiotu:
Klasa nieśmiała o przeciętnych możliwościach.
Wyświetleń: 619


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.