Katalog

Monika Majkowska, 2014-08-20
Puławy

Fizyka, Konspekty

lekcja otwarta2

- n +

Planowany temat lekcji: Energia wiązania. Reakcja rozszczepienia.
Zamierzone cele:
Cel główny:
Omówienie energii wiązania i rozszczepienia
Cele operacyjne:
Opisze reakcję rozszczepienia 235U
Wyjaśni na czym polega reakcja łańcuchowa
Poda warunki zajścia reakcji łańcuchowej
Posłuży się pojęciami: energia spoczynkowa, deficyt masy, energia wiązania
Obliczy energię spoczynkową, deficyt masy, energię wiązania dla różnych pierwiastków
Przeanalizuje wykres zależności energii wiązanie przypadającej na liczby nukleonów wchodzących w skład jądra atomu
Znając: masy protonu neutronu, elektronu i atomu o liczbie masowej A obliczy energię wiązania tego atomu
Przewidywany sposób sprawdzenia, czy cele zostały osiągnięte:
Przez uczniów spytanych na danej lekcji, praca domowa, odpowiedzi uczniów
Przewidywane formy organizacyjne:
Wszyscy razem, indywidualnie
Przewidywane metody:
Opis, praca z podręcznikiem, pokaz multimedialny, pytania problemowe
Środki dydaktyczne:
Podręcznik, komputer, monitor
Realizowane elementy podstawy programowej:
Opisuje reakcję rozszczepienia 235U zachodzącą w wyniku pochłonięcia neutronu; podaje
warunki zajścia reakcji łańcuchowej
Informacje o klasie i pracy na lekcjach danego przedmiotu:
Klasa nieśmiała o przeciętnych możliwościach.
Wyświetleń: 604


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.