Katalog

Monika Majkowska, 2014-08-20
Puławy

Fizyka, Konspekty

lekcja otwarta 3

- n +

Planowany temat lekcji: Doświadczenie Rutherforda. Budowa jądra atomowego.
Zamierzone cele:
Cel główny:
Omówienie budowy jądra atomowego i doświadczenia Rutherforda
Cele operacyjne:
Opisze budowę jądra atomowego
Posłuży pojęciami jądro atomowe, proton, elektron, neutron, nukleon, pierwiastek, izotop
Opisze doświadczenie Rutherforda i omówi jego znaczenia
Poda skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej
Przeprowadzi rozumowanie, które pokaże, że wytłumaczenie wyniku doświadczenia Rutherforda jest możliwe tylko przy założeniu, że prawie cała masa atomu jest skupiona w jądrze o średnicy ok. 105 razy od średnicy atomu
Omówi symulację doświadczenia Rutherforda
Odszuka informacje na temat modeli budowy jądra atomowego i omówi jeden z nich
Przewidywany sposób sprawdzenia, czy cele zostały osiągnięte:
Gra „prawda/fałsz” na danej lekcji, praca domowa, odpowiedzi uczniów
Przewidywane formy organizacyjne:
Wszyscy razem, indywidualnie
Przewidywane metody:
Opis, praca z podręcznikiem, pokaz multimedialny, pytania problemowe
Środki dydaktyczne:
Podręcznik, komputer, monitor
Realizowane elementy podstawy programowej:
Posługuje się pojęciami: pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron:
podaje skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej
Informacje o klasie i pracy na lekcjach danego przedmiotu:
Klasa nieśmiała o przeciętnych możliwościach.
Wyświetleń: 727


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.