Katalog

Julita Kowalska, 2014-08-26
kalisz

Lekcja wychowawcza, Konkursy

Szkolny konkurs wiedzy o Prawach Człowieka i Dziecka

- n +

Szkolny konkurs wiedzy o Prawach Człowieka i Dziecka
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kaliszu
organizowany w ramach obchodów Powszechnego Dnia Dziecka


Przebieg konkursu:

Organizator konkursu: Rzecznik Praw Ucznia oraz pedagog szkolny
Termin konkursu: 20 listopada każdego roku dla upamiętnienia daty uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka z 1989.
Uczestnicy konkursu: uczniowie klas III - V
Przebieg konkursu: uczniowie piszą test przez 30 minut

Kto uchwalił Powszechną Deklarację Praw Człowieka.
Odp- Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Podaj nazwę organu władzy, stojącego na straży praw dzieci w Polsce.
Odp- Rzecznik Praw Dziecka.

Które państwo jako pierwsze wystąpiło z inicjatywą zawarcia międzynarodowej umowy na temat praw dziecka?
Odp-Polska

Wymień trzy prawa kulturalne dziecka:
odp.-prawo do nauki (nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest obowiązkowa i bezpłatna),
prawo do zmienności swych praw,
prawo do korzystania z dóbr kultury,
prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych.
Która z wymienionych poniżej zasad nie znajduje się w Deklaracji Praw Dziecka?
Odp-dziecko powinno zawsze mieć pierwszeństwo do ochrony i pomocy.
Odp – z chwilą przyjścia na świat dziecko ma prawo do nazwiska i obywatelstwa
Odp - dziecko może podejmować pracę zarobkową od 10 roku życia.
Odp - dziecko ma prawo do nauki; nauka ta jest bezpłatna i obowiązkowa, przynajmniej w zakresie szkoły podstawowej.
Podkreśl trzy prawa, o których mowa w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Odp- Prawo do życia, wolności , bezpieczeństwa osobistego i nauki;
Odp - prawo wolności myśli, sumienia i wyznania;
Odp - prawo do wychodzenia z domu bez opieki rodziców po godz.22
Odp - prawo wolności opinii i jej wyrażania;
Odp - prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innym kraju w razie prześladowania;
Odp - zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa;
Odp - prawo do oglądania telewizji bez nadzoru dorosłych
Kogo dotyczy Powszechna Deklaracja Praw Człowieka?
Wszystkich ludzi bez względu na płeć, rasę, wyznanie i korzenie kulturowe.
Odp - Jak nazywa się obecny Rzecznik Praw Dziecka w Polsce, wybrany na ten urząd w 2008 roku?
Marek Michalak
Ile lat trwa kadencja Rzecznika Praw Dziecka w Polsce?
Odp - 5 lat
W którym roku po raz pierwszy powołano w Polsce Rzecznika Praw Dziecka?
Odp -W 2000 roku
Podaj datę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Odp -10 grudnia 1948 roku
Od kiedy obowiązuje w Polsce Konwencja o prawach dziecka?
Odp - od 7 lipca 1991 roku.

Po zakończeniu pisania testów uczniowie oglądają film pt „Przemoc w rodzinie – do kogo mogę się zwrócić o pomoc” (cykl „Lekcje wychowawcze na DVD seria nr2 Wydawnictwo Forum Sp. z oo., Poznań 2009.Po filmie następuje ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ufundowanych prze TPD w Kaliszu ( książki o tematyce związanej z prawami dziecka i człowieka).
Wyświetleń: 496


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.