AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wioleta Dudzińska, 2014-08-26
Bogatynia

Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Konspekt zajęć w klasie III - Wyrażenia dwumianowane

- n +

Imię i nazwisko nauczyciela: Wioleta Dudzińska
Przedmiot: zajęcia zintegrowane
Klasa: III d
Data:
Temat zajęć: Wyrażenia dwumianowane.
Realizowany element podstawy programowej:
Treści nauczania:
Rozumie polecenia i właściwie na nie reaguje.
Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi, chce zrozumieć to, co przekazują.
Dokonuje prostych obliczeń pieniężnych.
Mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości.
Waży przedmioty.
Wykonuje proste obliczenia zegarowe.

Realizowane zagadnienia programów naprawczych:
Dokonuje prostych obliczeń pieniężnych.
Zwraca uwagę na poprawne pod względem stylistycznym wypowiedzi.

Cele lekcji:
Cele główne:
- utrwalenie poznanych jednostek miar oraz ich skrótów,
- doskonalenie umiejętności zapisywania wielkości w postaci wyrażeń dwumianowanych.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
posługuje się poznanymi jednostkami miary, zna ich skróty i związki między nimi,
przedstawia wyniki pomiarów w postaci wyrażeń dwumianowanych (długość, czas, masa, pieniądze),
zamienia jednostki miary,
zamienia wyrażenia jednomianowane na dwumianowane i odwrotnie.
dokonuje pomiarów związanych z masą, długością, czasem.
Kryteria oceny pracy ucznia (wytyczne dla ucznia, wskazówki, czego uczeń musi się nauczyć):
- wymienia jednostki miar oraz ich skróty, zamienia wyrażenia jednomianowane na dwumianowane i odwrotnie.
Formy pracy: indywidualna jednolita, zbiorowa jednolita, grupowa.
Metody pracy: słowna, praktycznego działania, aktywizująca -tarcza strzelecka.
Pomoce dydaktyczne:
- kartoniki z hasłem dnia, z napisami jednostek: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr, godzina, minuta, długość, masa, pieniądze, czas; metry krawieckie, odważniki, wagi, modele zegarów, karty pracy, monety, szary arkusz papieru z tarczą strzelecką, tabela.

Przebieg lekcji:
Część wstępna :
Czynności nauczyciela:
1. Wita uczniów. Wprowadza uczniów w temat zajęć. Poleca uczniom, aby ułożyli jednostki długości miary od najmniejszej do największej. Rozwiązaniem tego zadania będzie temat zajęć: WYRAŻENIA DWUMIANOWANE

2. Podaje cel zajęć:
Na dzisiejszych zajęciach będziemy utrwalać poznane jednostki miar oraz doskonalić umiejętności zapisywania wielkości w postaci wyrażeń dwumianowanych.

3. Umieszcza na tablicy kartoniki z wyrazami: grosz, złoty, kilogram, dekagram, metr,centymetr.
Pyta: Co oznaczają podane nazwy?

4. Prosi o umieszczenie na tablicy kolejnych kartoników z wyrazami: godzina, minuta, długość, masa, pieniądze, czas.
Poleca przyporządkować jednostki odpowiednim miarom (karta pracy nr 1).
Pyta: Jakie związki zachodzą między tymi jednostkami?

Czynności uczniów:
1. Witają nauczyciela. Wykonują zadanie i odczytują hasło.

Kartki z tematem zajęć i jednostkami miary.

2. Słuchają w skupieniu nauczyciela. Poznają cele lekcji.
3. Odczytują wyrazy. Odpowiadają: Są to jednostki miary: długości, masy i pieniężne.

Kartoniki z wyrazami: grosz, złoty, kilogram, dekagram, metr, centymetr.

4. Przyporządkowują dane jednostki odpowiednim miarom. Sprawdzają poprawność z rozwiązaniem na tablicy.
Odpowiadają: 1 metr to 100 centymetrów, 1 kilogram to 100 dekagramów, 1 złoty to 100 groszy, 1 godzina to 60 minut.

Karta pracy nr 1, zad. 1, kartoniki z wyrazami: grosz, złoty, kilogram, dekagram, metr, centymetr, godzina, minuta, długość, masa, pieniądze, czas.

Część główna- realizacja tematu

Czynności nauczyciela:
1. Prosi o uzupełnienie zapisu
w zadaniu 2. Pyta: Jakimi skrótami oznaczamy te
miary?


Przypomina: Obok liczb będących wynikami mierzenia, ważenia, i płacenia piszemy miana.
Pyta: Jakie znacie inne jednostki miary?
Jaką jednostką miary jest litr?


2. Poleca uczniom w grupach skorzystać z karty pracy nr 2: Przeczytajcie polecenia, dokonajcie pomiarów, wykonajcie obliczenia.
(1. Zmierz długość ławki szkolnej. Wynik wyraź w centymetrach.
2.Zmierz długość trzech tasiemek i podaj łączną ich długość w centymetrach.
3. Zważ cukier i wynik podaj w dekagramach.
4. Zważ fasolę i wynik podaj w dekagramach.
5. Policz ile pieniędzy ma Tomek. Wynik wyraź w groszach.
6. Oblicz korzystając z modelu zegara, ile czasu trwają łącznie dwa filmy przyrodnicze, jeśli jeden trwa 50 minut, a drugi 23 minuty. Wynik podaj w minutach.)

Czynności uczniów:

1. Uzupełniają zapis i odpowiadają:
1 metr (m)=100 centymetrów (cm),
1 kilogram (kg)= 100 dekagramów (dag), 1 złoty (zł)=100 groszy (gr),
1 godzina (godz.)= 60 minut (min)

Karta pracy nr 1

Słuchają nauczyciela.
Odpowiadają: Litry.
Jest to jednostka pojemności.
2. Odczytują cicho polecenia: Dokonują pomiarów i obliczeń, zapisują wyniki w tabeli.

Karta pracy nr 2, centymetry krawieckie, tasiemki o różnych długościach, wagi, odważniki, cukier, fasola, monety, modele zegarów, tabela.

Przerwa śródlekcyjna:
Zabawa ruchowa w „Polecenia”: np.
„Kto najwyżej klaśnie nad głową?”
„Kto ma najdłuższą szyję?”
„Kto potrafi dotknąć sufitu?”
„Kto dotknie głową do kolana?”
„Kto przełoży nogę przez splecione ręce?”

Czynności nauczyciela cd.:
3. Prosi o podanie wyników i zapisanie wyników w tabeli na tablicy i na karcie pracy.
Pyta: Ile mian występuje obok każdej z liczb?
Prosi o zapisanie i odczytanie wyników w tabeli w taki sposób, aby wystąpiły w nich dwa miana.
Mówi: Takie wyrażenia, w których występują dwa miana nazywamy wyrażeniami dwumianowanymi. Prosi o zapisanie nazwy w nagłówku ostatniej kolumny.

4. Poleca uczniom rozwiązać zad. 3, 4, 5 na karcie pracy nr 2.

Czynności uczniów:
3.Podają rozwiązania. Zapisują wyniki w tabeli i na karcie pracy.
Odpowiadają: Jedno miano: cm, dag, gr, min.
Zapisują i odczytują wyniki w tabeli, w taki sposób, aby wystąpiły dwa miana np. 126 gr to 1 zł 26 gr.


4. Łączą w pary wyrażenia jednomianowane i dwumianowane, zamieniają wyrażenia jednomianowane na dwumianowane i odwrotnie.

Część końcowa
Podsumowanie i ocena.
Czynności nauczyciela:

1. Sprawdza poprawność wykonanych prac.
Prosi, aby dzieci oceniły swoją aktywność oraz współpracę z innymi przy użyciu tarczy strzeleckiej.

Czynności uczniów:
1. Oceniają swoją aktywność oraz współpracę z innym.


Tarcza strzelecka
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1936


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.