Katalog

Alicja Zienkiewicz- Zielińska, 2014-09-12
Zabuże

Edukacja europejska, Projekty edukacyjne

Projekt Z Małej Szkoły w Wielki Świat

- n +

Bliżej niż dalej
Już trzeci rok – ostatni, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Platerowie uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „ Z Małej Szkoły w Wielki Świat” realizowanym przez Federację Inicjatyw Oświatowych z partnerami:
Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA
• Fundacją Partnerstwo dla Środowiska
• Fundacją Civis Polonus
• Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin.
W całym kraju w działaniu bierze udział sto dziesięć małych wiejskich szkół, a z województwa mazowieckiego do programu przystąpiło tylko 15.
Na zajęciach dodatkowych uczniowie klas I-III oraz IV-VI pracują metodą projektu. Działania rozwijają u dzieci umiejętności matematyczne, przyrodnicze, naukowo-techniczne, społeczne i obywatelskie.
Do tej pory uczestnicy projektu m.in.: poznali znaczenie koła dla różnych środków transportu, zbudowali makietę swojej klasy i Platerowa, określili sposoby oszczędzania wody, przeprowadzili doświadczenia dotyczące energii (prąd z ogórka, pienisty wulkan czy wystrzałowy długopis). Poznali bliżej swych sąsiadów, urzędników i dyrektorów. Spotkali się z sołtysem Platerowa i Przewodniczącym Rady Gminy.
Przy okazji wszystkich działań korzystają ze sprzętu multimedialnego. Uczą się oceniać swą pracę na zasadzie samooceny i pracę kolegów . Dużo rozmawiają z dorosłymi i wygłaszają swe zdanie przed publicznością.
A do szkoły dotarły: aparat fotograficzny, kamera, dyktafony, laptop, projektor, materiały papiernicze, gry i wiele książek.
Projekt „ Z Małej Szkoły w Wielki Świat” zwyciężył w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.4.

A.z.-z.

Wyświetleń: 340


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.