Katalog

Anna Ligman, 2014-09-23
Bydgoszcz

Język polski, Projekty edukacyjne

ŚLADAMI WOKULSKIEGO – czyli jak wyglądało życie bohaterów powieści Bolesława Prusa

- n +

PROJEKT LEKCYJNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

ŚLADAMI WOKULSKIEGO – czyli jak wyglądało życie bohaterów powieści Bolesława Prusa


Opracowanie: Anna Ligman, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie

Przygotowany przeze mnie projekt składa się z dwóch części (tematów)

Temat 1. Warszawa w „Lalce” Bolesława Prusa, czyli spacer po XIXwiecznej starówce
(termin realizacji: druga połowa kwietnia 2014, klasa II technikum)

Temat2. Ze sklepu Wokulskiego do Karolewa – projekt Dnia Dziecka dla klas I, II i III technikum.
(termin realizacji: początek czerwca2014 – Dzień Dziecka)


TEMAT 1. Warszawa w „Lalce” Bolesława Prusa,
czyli spacer po XIXwiecznej starówce – klasa II.

CEL: - utrwalenie znajomości lektury obowiązkowej
-ćwiczenie umiejętność porządkowania wydarzeń z lektury
-ćwiczenie umiejętności wyszukiwania przydatnych informacji z Internetu
-poprawa umiejętności pracy z mapą Warszawy
Metoda: praca z powieścią Prusa, analiza mapy, praca z komputerem
Forma pracy: w grupach
WPROWADZENIE
1. Uczniowie przedstawiają najważniejsze wątki z powieści Bolesława Prusa
2. Uczniowie dzielą się na sześć czteroosobowych grup.
3. Każda grupa siada przy komputerze, wybiera lidera i losuje zagadnienie do wykonania.
ROZWINIĘCIE LEKCJI
1. Zadania dla uczniów: odszukaj na mapie Warszawy oraz w powieści Prusa następujące miejsca:
a) Powiśle (zdj.XIX i XXI wiek)
b) Pałac Paca ul. Miodowa (zdj. teraz)
c) Aleje Ujazdowskie (zdj.XIX i XXI wiek)
d)Łazienki Królewskie (zdj.XIX i XXI wiek)
e) ulica Krucza (zdj. XIX i XXI)
f)Krakowskie Przedmieście (zjd. XIX i XXI wiek)
2. Uczniowie dzielą się obowiązkami:
1)szukanie w Internecie aktualnych zdjęć i informacji o wskazanym miejscu
2)szukanie w powieści cytatów związanych ze wskazanym miejscem
3)wydrukowanie zdjęcia aktualnego, przyklejenie go w odpowiednim miejscu na wiszącej na tablicy mapie Warszawy
4)wypisanie najważniejszych cytatów, umiejszczenie ich na mapie
3. Prezentacja prac grup przed klasą
UTRWALANIE:
1.Transmisja fragmentu serialu „Lalka” – spacer Wokulskiego po starówce i po Powiślu.
2.Refleksje uczniów na temat sposobu mówienia o Warszawie


Temat2. Ze sklepu Wokulskiego do Karolewa –
projekt Dnia Dziecka dla klas I, II i III technikum.


Cel:
-utrwalenie wiadomości o lekturze,
- poznanie kultury XIX wiecznej
-aktywizacja wszystkich uczniów
-integracja uczniów wszystkich klas
Forma: lekcje tematyczne

LEKCJA PIERWSZA: Moda XIX wieku.
Dwie uczennice przygotowują prezentację multimedialną na temat mody XIX wieku.
LEKCJA DRUGA: Wokulski jak malowany!
Uczniowie klasy technikum architektury krajobrazu rysują wybrane sceny z powieści Bolesława Prusa. (3 godziny). Prezentują swoje prace na wystawie, którą oglądają pozostali uczniowie. Jury wybiera najlepsze prace.
LEKCJA TRZECIA: Z pamiętnika Starego Subiekta.
Troje uczniów przygotowuje fragmenty pamiętnika Rzeckiego. Odczytują najciekawsze z nich w Sali przed zebranymi uczniami. Wspólnie dyskutują o charakterze niepoprawnego romantyka i marzyciela, jakim był Rzecki. Wskazują na podobieństwa między Rzeckim a Prusem.
LEKCJA CZWARTA: W kawiarni u Hopfera
Uczniowie klasy technikum żywienia przygotowują wybrane potrawy, jakie serwowano w drugiej połowie XIX wieku w kawiarniach i domach. Wykonują te dania w ciągu – 3-4 godzin. Potem jury wyłania zwycięzcę, a dania zostają zaprezentowane przed pozostałymi uczniami szkoły.
LEKCJA PIĄTA: Na balu u Izabeli Łęckiej
Lekcja tańców modnych w drugiej połowie XIX wieku: mazura i kotyliona. Sala gimnastyczna.


PODSUMOWANIE
Projekt ŚLADAMI WOKULSKIEGO – czyli jak wyglądało życie bohatera powieści Bolesława Prusa ma za zadanie nie tylko utrwalenie treści powieści Bolesława Prusa, ale przede wszystkim pokazanie uczniom dawniejszej kultury, obyczajów i przyzwyczajeń tamtejszych ludzi. Kolejne tematy mają im pomóc w wyobrażeniu sobie tego jak wyglądało życie z perspektywy Stanisława Wokulskiego oraz Izabeli Łęckiej.
Wielką zaletą projektu jest to, iż rozwija on także umiejętności zdobyte na lekcjach geografii, historii oraz informatyki.


Oprac. Anna Ligman
Wyświetleń: 569


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.