Katalog

Jarosław Hebel, 2014-10-08
Gdynia

Język polski, Konspekty

Jak napisać na nowej maturze dobrą interpretację liryki?

- n +

Jak napisać na nowej maturze dobrą interpretację liryki?

1. Zaczynamy od tzw. wstępnego rozpoznania całości.

a) o co chodzi w podanym tekście, jaki jest jego nadrzędny sens w związku z tematem
b) stawiamy tezę (hipotezę) interpretacyjną ( mamy na celu to a to, będziemy udowadniać, że...)“

2. Zastanawiamy się nad tzw. sytuacją komunikacyjną“- kto? do kogo? i w jakiej sytuacji mówi?
a) nadawca i adresat
- kto? - kreacja podmiotu lirycznego (ja liryczne)
- do kogo? - konstrukcja adresata monologu (ty liryczne)
- opisujemy relacje pomiędzy nimi, co ich łączy, czy istnieje pomiędzy nimi dystans, może identyfikują się ze sobą?
b) sytuacja
- tu opisujemy, w jakiej sytuacji znajdują się nadawca i adresat, okoliczności, warunki itd.
- odpowiadamy na pytanie, jaki to typ liryki (pośrednia, bezpośrednia itd...)

3. Zabieramy się za zbadanie ukształtowania wypowiedzi.
a) jak nadawca mówi?
- czy jest to monolog? Czy wyznanie? Czy może mamy tu dialog?
- czy jego postawa jest ironiczna? Może pełna dystansu? Humoru? Żalu?
b) jaki to gatunek?
I tu zabieramy się za solidną analizę języka i jego opis.
- jaka forma wersyfikacyjna?
- jakie środki stylistyczne?
- jaką rolę pełnią znalezione przez Ciebie zabiegi formalne? (czemu, jeśli są, służą np. hiperbole, metafory, rymy, powtórzenia itd. czy mają związek z przesłaniem utworu, czy decydują o nastroju itp.)
c) jaki zabieg stylistyczny decyduje o charakterze utworu? Co jest dominantą kompozycyjną?
-istotne pytanie: czy te ustalenia potwierdzają Twoją hipotezę interpretacyjną? Jeśli wszystko się zgadza, to w porządku.

4. Po zbadaniu utworu zabieramy się za uogólnienie, zbieranie rozproszonych wcześniej informacji w całość, by określić temat utworu.
- o czym właściwie mówi utwór?
- które miejsca tekstu są najważniejsze dla zrozumienia sensu utworu?
- czy istnieją tu jakieś motywy, nawiązania, które umożliwiają głębsze zrozumienie treści?
- jak cały utwór ma się do powszechnie obowiązujących poglądów? Czy jest to coś nowatorskiego, czy może przeciwnie?

5. Przywołujemy konteksty
- jeśli przychodzą Ci do głowy jakieś inne układy odniesienia, które pogłębiają odczytanie utworu, opisz je. To zawsze podnosi wartość pracy. Może to być kontekst filozoficzny (np. temat tekstu ma coś wspólnego z egzystencjalizmem, czy ze stoicyzmem etc.), historyczny, estetyczny, osobisty itd.

6. Wnioski
- na końcu pracy podsumowujemy krótko swoje ustalenia, umieszczamy tu wynikającą z całej pracy tezę interpretacyjną
- możemy wartościować, ocenić, zgodzić się z poglądem albo nie.
- możemy tu także umieścić jakiś zapamiętany przez nas cytat, który - pasując do tematu rozważań - pięknie zamknie nam pracę.

Wyświetleń: 440


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.