Katalog

MAŁGORZATA ORŁOWSKA-MRUGACZ, 2014-10-08
ostrołęka

Zawodowe, Sprawdziany i testy

KADRY I PŁACE

- n +

KADRY I PŁACE - TEST

1. Umowa o pracę może być zawarta:

a) na czas określony, nieokreślony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo,
b) na czas określony, nieokreślony lub na okres próbny,
c) na czas określony, nieokreślony, na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny,
d) na czas określony, nieokreślony, na czas wykonania określonej pracy, na okres próbny lub na zastępstwo.
2. Umowa, w której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia, to:
a) umowa zlecenie,
b) umowa agencyjna,
c) umowa o dzieło,
d) umowa o pracę.
3. Pora nocna, zgodnie z uregulowaniami prawa pracy, to:
a) sześć kolejnych godzin między godziną 21.00 a 7.00,
b) siedem kolejnych godzin między godziną 21.00 a 7.00,
c) osiem kolejnych godzin między godziną 21.00 a 7.00,
d) osiem kolejnych godzin między godziną 20.00 a 6.00.

4. Z wynagrodzenia za pracę potrącane są:
a) składki na ubezpieczenia społeczne,
b) składki na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych,
d) składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

5. Składką na ubezpieczenie społeczne niepotrącaną z wynagrodzenia pracownika jest składka na ubezpieczenie:
a) emerytalne,
b) rentowe,
c) chorobowe,
d) wypadkowe.

6. Składka na ubezpieczenie emerytalne jest płacona:
a) tylko przez pracownika,
b) w połowie przez pracownika i pracodawcę,
c) obowiązkowo przez pracownika, dobrowolnie przez pracodawcę,
d) przez pracownika i pracodawcę, ale tylko w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

7. Zaliczka na podatek dochodowy potrącana z wynagrodzenia to zaliczka na
a) podatek dochodowy od osób fizycznych płacony przez pracownika od jego zarobków,
b) podatek dochodowy od osób fizycznych płacony przez przedsiębiorcę od jego zysków,
c) podatek dochodowy od osób fizycznych lub prawnych płacony przez przedsiębiorcę od jego zysków,
d) podatek dochodowy od osób prawnych płacony przez pracownika od jego zysków.


8. Koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy o pracę:
a) są określone ryczałtowo (stała kwota, niezależnie od wysokości wynagrodzenia),
b) są określone procentowo (procent wynagrodzenia),
c) są określone ryczałtowo, ale w szczególnych sytuacjach mogą być wyższe,
d) ustalane są indywidualnie przez każdego podatnika.

9. Składka na ubezpieczenie wypadkowe:
a) jest taka sama dla każdego płatnika,
b) jest taka sama dla małych przedsiębiorstw, natomiast dla większych ustalana zależnie od rodzaju działalności,
c) zależy tylko od rodzaju prowadzonej działalności,
d) jest taka sama dla dużych przedsiębiorstw, natomiast dla małych ustalana zależnie od rodzaju działalności.

10. Pracownik, który uzyskuje dochody zarówno z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia:
a) opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od kwot zarobionych z obu źródeł, jeśli obie umowy zawarte są z tym samym pracodawcą,
b) opłaca składki tylko z tytułu umowy o pracę,
c) opłaca składki z obu źródeł,
d) obowiązkowo opłaca składki z tytułu umowy o pracę, a dobrowolnie – z tytułu umowy zlecenia.

11. Umowy o dzieło są obciążane składkami na ubezpieczenia społeczne:
a) jeśli osoba, z którą zawarto umowę, jest jednocześnie pracownikiem firmy w oparciu o umowę o pracę,
b) jeśli osoba, z którą zawarto umowę, nie ma innych źródeł dochodu,
c) zawsze,
d) nigdy.

Wyświetleń: 809


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.