Katalog

MAŁGORZATA ORŁOWSKA-MRUGACZ, 2014-10-08
ostrołęka

Zawodowe, Scenariusze

KONSPEKT LEKCJI - PRACA W PROGRAMIE SUBIEKT GT

- n +

Osoba prowadząca: Małgorzata Orłowska-Mrugacz
Temat: Praca w programie Subiekt GT.
Przedmiot: Sprzedaż towarów.
klasa: I TH
Ilość jednostek lekcyjnych: 3 x 45 min.
Cel ogólny lekcji: Utrwalenie umiejętności posługiwania się programem
z pakietu Insert GT – Subiekt GT.
Cele szczegółowe lekcji:
Uczeń powinien:
- uruchomić program Subiekt GT,
- ustawić parametry programu,
- umieć wprowadzić dane podmiotu do kreatora wdrożeniowego,
- założyć kartoteki kontrahentów i towarów.
- dokonać kalkulacji cen towarów.
- wystawić dokument FS, FZ, paragon.
- wystawić dokumenty magazynowe Wz i Pz.
- wystawić dokument KFS i KFZ;
- wybrać element korygowany
- wystawić odpowiedni dokument magazynowy wiążący się z korektą sprzedaży;
- wystawić odpowiedni dokument magazynowy wiążący się z korektą zakupu.
- wystawić dokument kasowy/bankowy PP i dokonać płatności za dokonane zakupy.
- wystawić dokument kasowy/bankowy PP i rozliczyć odpowiednio należności od kontrahentów.
- sporządzić raport kasowy za dany okres.
- orientować się w stanie rozrachunków przedsiębiorstwa.
- zdefiniować pojęcie korekty;
- odróżnić korektę sprzedaży od korekty zakupu;
- rozróżnić element korygujący;
- wybrać odpowiedni znak „+” lub „-” przy elemencie korygowanym;
- dokonać korekty sprzedaży w programie Subiekt GT;
- dokonać korekty zakupu w programie Subiekt GT;

W czasie lekcji będą kształtowane następujące umiejętności kluczowe:
- Umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się,
- Umiejętność operowania informacjami i efektywne posługiwanie się technologią informacyjną.
Metody pracy:
- metoda wykładu - wyjaśnienia;
- metoda-aktywizująca - ćwiczenia przedmiotowe z komputerem;
- metoda podająca – notatka do tematu, ewentualne objaśnienia.
Typ lekcji: ćwiczeniowa.
Forma pracy z uczniem: indywidualna.
Do lekcji potrzebne będą: komputery z pakietem Insert GT,
kartki z zadaniami ćwiczeniowymi dla ucznia,
tablica i pisak do tablicy.
Przebieg lekcji:
1. Część organizacyjna.
a) sprawdzenie obecności,
b) podanie tematu,
c) określenie celu lekcji.
2. Część zasadnicza.
a)Nauczyciel informuje o formie prowadzenia zajęć (wykład, ćwiczenia).

b)Następnie wraz z uczniami nauczyciel przypomina aktywując młodzież krótkimi pytaniami:
- Jakie dokumenty potwierdzają sprzedaż?
- Jakie dokumenty wystawia się przy zakupie?
- Kiedy mówimy o momencie sprzedaży?
- Sporządzając fakturę sprzedaży, wystawca pozostawia u siebie oryginał dokumentu czy kopię?
- Otrzymując fakturę zakupu, dostajemy oryginał dokumentu czy kopię?
- Czym jest korekta?
- Jakich elementów może dotyczyć korekta?
- Jakie dokumenty wystawia się przy korekcie sprzedaży, a jakie przy korekcie zakupu?
- W jaki sposób krok po kroku wystawia się dokumenty korygujące w programie Subiekt GT?
- Co to jest należność a co zobowiązanie?
- Jakie dokumenty kasowe wystawiane są przy wpływie do kasy należności a jakie przy gotówkowym regulowaniu zobowiązań?

c) nauczyciel przypomina zasady pracy i możliwości programu Subiekt GT
z pakietu Insert GT pokazując niezbędne okna dialogowe,
d)Nauczyciel rozdaje zadanie, w którym uczeń powinien:
- założyć nowy podmiot w programie,
- ustawić parametry programu do pracy,
- założyć kartoteki kontrahentów i towarów.
- dokonać kalkulacji cen towarów.
- wystawić dokument FS, FZ, paragon.
- wystawić dokumenty magazynowe Wz i Pz.
- wystawić dokument KFS i KFZ;
- wybrać element korygowany
- wystawić odpowiedni dokument magazynowy wiążący się z korektą sprzedaży;
- wystawić odpowiedni dokument magazynowy wiążący się z korektą zakupu.
- wystawić dokument kasowy/bankowy PP i dokonać płatności za dokonane zakupy.
- wystawić dokument kasowy/bankowy PP i rozliczyć odpowiednio należności od kontrahentów.
- sporządzić raport kasowy za dany okres.
- orientować się w stanie rozrachunków przedsiębiorstwa.

e) Uczniowie analizują treść ćwiczenia i zapoznają się z poleceniami,

f) Uczeń rozwiązuje zadanie w programie komputerowym Subiekt GT.

g) Praca indywidualna uczniów na stanowisku komputerowym,g) porównanie otrzymanych danych liczbowych i wydrukowanych dokumentów .
h) Nauczyciel na bieżąco sprawdza poprawność wykonywanych ćwiczeń, odpowiadając na pytania uczniów i podając ważniejsze kwestie jako notatkę do zeszytu.

3. Zakończenie lekcji.
a) podsumowanie przebiegu lekcji,
b) ocena aktywności uczniów,
c) podanie treści zadania domowego.
Wyświetleń: 1321


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.