Katalog

Barbara Pałucka, 2014-10-08
Goszczanów

Matematyka, Sprawdziany i testy

Działania pamięciowe kl V

- n +

Kartkówka Kl. V

Imię i nazwisko………………………………………….....data………..


Zad. 1 Zapisz cyframi liczby:
a) czterysta tysięcy dwieście piętnaście……………………………………....
b) jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy osiem……………………………...
c) dwieście milionów pięćset dwa tysiące trzydzieści………………………..

Zad.2 Zapisz słowami następujące liczby:
a) 56090……………………………………………………………………....
b) 2350060…………………………………………………………………….
c) 1004006…………………………………………………………………….

Zad.3 Oblicz w pamięci:
57 – 39 = 36 + 59 = 4 ∙ 37 = 5 ∙ 120 = 700 ∙ 40 = 96 : 3 = 36000 : 900 = 4 ∙ 250 = 152 : 4 =
2 ∙ 36 ∙ 5 = 542 + 79 +8 + 21= 40 ∙ 18 ∙ 25 =

Zad.4
Kamil podzielił 54 przez 5, a tomek podzielił 56 przez 6. Kto otrzymał większą resztę z dzielenia? O ile większą?Zad.5
Oceń prawdziwość zdań. Napisz F – fałsz lub P - prawda
1. Jeżeli każdy z trzech składników zwiększymy o 4, to suma zwiększy się o 12.
2. Jeżeli dzielną zwiększymy trzy razy, a dzielnik się nie zmieni, to iloraz zwiększy się trzy razy.
Wyświetleń: 1084


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.