Katalog

Mariola Mazur, 2014-10-08
Ostrowiec

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy IV

- n +


Konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy IV


Temat:

Kiedy korzystamy z katalogu rzeczowego? - wyszukiwanie książek o określonej tematyce z wykorzystaniem katalogów rzeczowych.


Czas trwania: 45 minut

Cele:

Główny: zapoznanie uczniów z budową katalogów oraz informacjami znajdującymi się na karcie katalogowej
Operacyjny:
1) odczytywanie z karty katalogowej informacji o książce
2) wyszukiwanie w katalogach kart katalogowych książek o podanej tematyce
3) wyszukiwanie w katalogach kart katalogowych egzemplarzy literatury pięknej, książek popularnonaukowych
Metody pracy: oparte na słowie (pogadanka, dyskusja, rozmowa kierowana), zajęcia praktyczne
Formy pracy: praca w grupie, praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
katalogi rzeczowe i alfabetyczne
schemat budowy karty katalogowej
tablica UKD
tablica z podziałem literatury pięknej
kartki z ćwiczeniami do wykonania


Wprowadzenie

1.Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z usług biblioteki szkolnej ze szczególnym zaakcentowaniem potrzeby poszanowania książek.
2.Powołując się na doświadczenia uczniów przypomnienie miejsca, gdzie znajduje się spis wszystkich książek oraz jak się nazywa (kącik czytelniczy, katalogi).
3.Wyjaśnienie potrzeby podziału katalogu na alfabetyczny i rzeczowy (alfabetyczny – poszukiwanie książek danego autora, rzeczowy – wyszukiwanie książek na określony temat).
4.Omówienie najważniejszych informacji zawartych na schemacie karty katalogowej.
5.Wskazanie plansz, na podstawie których uczniowie wyjaśniają symbole literowe i cyfrowe podziału książek.
6.Nawiązując do wiedzy uczniów przypomnienie ułożenia kart katalogowych w katalogu alfabetycznym.
7.Poinformowanie uczniów o temacie lekcji: Kiedy korzystamy z katalogu rzeczowego?
8.Podanie informacji czemu służą katalogi rzeczowe (wyszukiwanie książki na określony temat, gdy wiemy tylko jaka treść nas interesuje, a nie znamy autora i tytułu książki).

Część zasadnicza lekcji:

1.Poinformowanie uczniów o rodzajach katalogów rzeczowych: działowym, systematycznym i przedmiotowym (w naszej bibliotece tylko działowy i systematyczny).
2.Omówienie katalogu działowego i systematycznego.

Katalog działowy – zawiera 10 działów głównych, ma klasyfikację literową. Stosowany jest w bibliotekach szkolnych w odniesieniu do literatury pięknej dla uczniów. Dzieli literaturę piękną na działy według treści książek.

Katalog systematyczny – zawiera 10 działów głównych, dzielących piśmiennictwo naukowe i popularnonaukowe według systemu klasyfikacji dziesiętnej UKD. Każdy dział główny jest nadrzędny w stosunku do poddziałów niższych stopni (bardziej szczegółowych). Dzieli księgozbiór według treści.

Pokaz uczniom książki ze spisem szczegółowym opisu UKD.

3. Omówienie układu kart w skrzynce katalogowej w obrębie działów i poddziałów, zwrócenie uwagi na karty rozdzielcze, wyjaśnienie możliwości korzystania z katalogu.

4.Rozdanie uczniom kartek z ćwiczeniami do wykonania:

a) Zaproponuj koleżance dwie książki z baśniami. Podaj ich autorów, tytuły i symbol działu.
b) Zaproponuj kolegom dwie książki przygodowe. Podaj ich autorów i tytuły oraz symbol działu.
c) Wyszukaj dwie książki fantastyczne. Podaj ich autorów i tytuły oraz symbol działu.
d) Zaproponuj młodszemu rodzeństwu dwie książki. Podaj ich autorów i tytuły oraz symbol działu.
e) Wybierz z odpowiedniego katalogu dwie książki popularnonaukowe o tematyce historycznej. Podaj ich autorów i tytuły oraz symbol działu.
f) Wybierz z odpowiedniego katalogu dwie książki popularnonaukowe o tematyce religijnej. Podaj ich autorów i tytuły oraz symbol działu.
g) Wyszukaj dwie książki literatury pięknej dotyczące historii. Podaj ich autorów i tytuły oraz symbol działu.
h) Wyszukaj i zaproponuj koledze dwie książki przyrodnicze. Podaj ich autorów i tytuły oraz symbol działu.
i) Wyszukaj i poleć koleżance dwie książki obyczajowe. Podaj ich autorów, tytuły i symbol działu.
j) Wyszukaj w katalogu alfabetycznym dwie książki Adama Bahdaja. Podaj ich tytuły i symbole działów. W jakim jeszcze katalogu możesz odszukać książki tego autora?
k) Wyszukaj w katalogu alfabetycznym dwie książki Stanisława Lema. Podaj ich tytuły i symbole działów. W jakim jeszcze katalogu możesz odszukać książki tego autora?
l) Wyszukaj w katalogu alfabetycznym dwie książki Juliana Tuwima. Podaj ich tytuły i symbole działów. W jakim jeszcze katalogu możesz odszukać te książki?
m) Wyszukaj w katalogu alfabetycznym dwie książki o symbolu działu Ob. Podaj ich autorów i tytuły.
n) Wyszukaj w katalogu alfabetycznym dwie książki o symbolu działu P. Podaj ich autorów i tytuły.
o) Wyszukaj w katalogu alfabetycznym dwie książki o symbolu działu Prz. Podaj ich autorów i tytuły.

5. Odczytanie wykonanych poleceń, omówienie ewentualnych trudności.

6. Dla grup, które skończą wcześniej ćwiczenia:

Rozdanie książek. Uczniowie mają za zadanie zapoznać się z daną pozycją i podjąć próbę przydzielenia książki do odpowiedniego działu.

7. Psychozabawa „Co wybrałeś” (załącznik).


Każdy człowiek ma różne zainteresowania. Czasem wybór książki może informować o charakterze. Proponuję Wam psychozabawę. Pomyślcie, którą z wymienionych książek zabralibyście w daleki rejs:
- baśnie
- opowieści z życia zwierząt
- książkę przygodową
- powieść fantastyczną
- powieść historyczną
- książkę o tematyce wojennej
- poezję
- komiks?

Odczytanie opisów książek wybranych przez uczniów.

Baśnie
Masz skłonności filozoficzne. Ciekawi Cię zgłębianie tajemnic. Czasem odrywasz się od rzeczywistości, nie umiesz dogadać się z innymi, a nawet nie rozumiesz sam siebie. Nie błądź ciągle w obłokach, bo życie „przeleci Ci koło nosa”.

Opowieści z życia zwierząt
Bardzo lubisz odpoczynek na łonie przyrody oraz towarzystwo zwierząt, którym zdradzasz swoje tajemnice. Nie wierzysz ludziom i własnym siłom. Jesteś wrażliwy na krzywdę i cierpienie. Zawsze bronisz słabszych, pokrzywdzonych. Nie tolerujesz brutalności i przemocy. Więcej optymizmu, nie wszyscy ludzie są źli.

Książka przygodowa
Cechuje Cię wyobraźnia, lubisz podróże do nieznanych zakątków. Jesteś pomysłowy, odważny i zaradny. Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Lubisz zmieniać otoczenie i przyjaciół choć samotność i towarzystwo zwierząt także Ci wystarcza. W towarzystwie jesteś jego „duszą”.

Powieść fantastyczna
Jesteś dobrym psychologiem, znasz się na ludziach. Masz sprawny umysł, dzięki czemu zapamiętujesz wiele szczegółów. Od przyjaciół wiele wymagasz, dlatego nie masz ich wielu. Nie zawsze wiadomo kiedy mówisz serio, ponieważ często żartujesz z poważnych rzeczy.

Powieść historyczna
Lubisz planować przyszłość, lecz będąc realistą często zmieniasz postanowienie. Jesteś zdyscyplinowany i pedantyczny w tym co robisz. Wykonując pracę korzystasz z doświadczeń innych i własnych.

Książka o tematyce wojennej
Codzienność nudzi Cię, chciałbyś zrobić coś niezwykłego i pięknego, co pozwoliłoby wykazać się odwagą, wiedzą, sprytem i zaradnością. Wciąż szukasz pomysłów, idziesz przebojem przez życie, nie zwracając uwagi na niebezpieczeństwo i ludzi. Bądź ostrożny, aby nikogo przy tym nie skrzywdzić.

Poezja
Lubisz marzyć, cechuje Cię wrażliwość i uczuciowość. Masz obawy przed samodzielnym życiem i podejmowaniem decyzji. Codzienne życie jest dla Ciebie trudne, brak Ci wiary w siebie. Imponują Ci osoby odważne.

Komiks
Cechuje Cię optymizm, wiara w ludzi. Masz twórczy umysł. Umiesz cieszyć się życiem. Lubisz dużo wiedzieć, lecz często uczysz się pobieżnie, dlatego Twoja wiedza jest powierzchowna. Może przyczyną jest Twoje zmienne usposobienie...

Podsumowanie:

Wysłuchanie odpowiedzi uczniów na pytania:
1. W jakich sytuacjach wyboru książki posługujemy się katalogami rzeczowymi?
2. Jaki jest układ kart w katalogach rzeczowych?
3. Czym różni się katalog alfabetyczny od katalogu rzeczowego?

Opracowała:
Mariola Mazur
Wyświetleń: 1247


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.