Katalog

Aleksandra Bielewicz, 2014-10-08
Kalisz

Paulina Kryszak
Pedagogika, Projekty edukacyjne

„Sami o sobie”- Samorządność Uczniowska SP 1 Kalisz

- n +

„Sami o sobie” -Samorządnośc Uczniowska” to szereg przedsięwzięć w naszej szkole zainicjowanych przez uczniów. Stojąc na stanowsiku, że uczniowie uczą się najlepiej od siebie samych, doświadczając życia- postanowiliśmy dać im szansę rozwinąć swoje skrzydła. Działalnośc opiera się na:
1.Udział uczniów w organizacji imprez klasowych i szkolnych, zorganizowano: Dzień Pasjonatów, Dzień Młodzieży, I Dzień Wiosny. Uroczystości miały na celu ukazanie własnych pasji, zainteresowań, swojego hobby i zaprezentowanie talentów.
2.Klub Wolontariusza(- udział uczniów w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole:
* zbiórce plastikowych nakrętek
* zbiórce karmy dla schroniska dla zwierząt( zbiorka dla podopiecznego świetlicy szkolnej „Miśka”- wirtualna adopcja psa.)
* akcji „ Sprzątanie świata’
* Wielkiej Orkiestrze Swiątecznej pomocy
* ogólnopolska akcji„ Szlachetnej paczce”
* zorganizowaniu i przeprowadzeniu „ koncertu charytatywnego’ wramach wspólprcy z Fundacją Serce dla Serca
* zbiórce odzieży dla jednej z kaliskich rodzin
* Nowrorocznej paczce dla dzieciaczka w ramach wspólpracy z Kaliskim Domem Dziecka
* zbiórce plastikowych nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego dla dwuletniej Laury ( w ramach współpracy szkoły z absolwentami z Gimnazjum Nr 2 )
* Świątecznej zbiórce żywności „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”
* Wielkanocnej zbiórce żywności w ramach akcji „Radosny Zajączek” we współpracy z Niepublicznym Przedszkolem Bursztynowy Zamek
* „Góra Grosza”
* Zbiórce makulatury dla dzieci z rodzinnych domów dziecka
3.Pomoc koleżeńska- pomoc młodszym kolegom i koleżankom w świetlicy szkolnej.
4.Debaty społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców- przygotowane i prowadzone przez uczniów SP1.
• – „Pożądane postawy uczniowskie – nasze prawa i obowiązki”
• – „Potrafimy uczyć się umiejętnie i skutecznie”
• - „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”
• – „Dbamy o siebie i zdrowo się odżywiamy”
• – „Jesteśmy tolerancyjni – agresji mówimy NIE!!!”

Samorząd Uczniowski podjął wiele cennych inicjatyw. Efektem działalności Koła Wolontariusza jest zbiórka produktów żywnościowych, zbiórka pieniędzy dla potrzebujących, co uwrażliwia naszą młodzież na potrzeby drugiego człowieka. Organizacja imprez szkolnych wzmacnia poczucie więzi uczniowskiej, uczniowie uczą się organizacji czasu wolnego- aktywnej i kreatywnej. Debaty uczniowie poruszają wiele waznych dla uczniow tematów dotyczących ich samych i aktualnych problemów, przygotowują do życia w społeczności, uczą szanowania zdania innych, kulturalnej dyskusji. „Sami o sobie”- efektem jest przełożenie odpowiedzialności za własną nauke i życie na samych uczniów.
Wyświetleń: 356


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.