Katalog

Maria Skarbek-Kluska
Różne, Artykuły

Jak pisać pracę dyplomową?

- n +

PRZYKŁADOWY TEMAT: Ocena towarowa surowców do produkcji wina oraz ich zastosowanie.

CEL: Opracowanie tematu w formie pracy dyplomowej, które ułatwiłoby zapamiętywanie uczniom na lekcji ważnych aspektów jak: produkcja wina, surowce, dodatki do win, potraw, podział.

ZADANIA:

A. Korzystając z wszelkich możliwych źródeł zbieranie materiału i ich opracowanie. Źródła: literatura fachowa, Internet, encyklopedia, czasopisma: "Przegląd gastronomiczny", podręczniki, wywiady w zakładzie pracy, konsultacje z nauczycielem, historii, geografii itp.
B. Wybór tych aspektów i zebranych informacji, które można wykorzystać do zrobienia pomocy dydaktycznej.
C. Zaprojektowanie i wykonanie pracy dyplomowej oraz opracowania teoretycznego.

FORMA PRACY DYPLOMOWEJ

A. Opracowanie teoretyczne (minimum 30 stron maszynopisu formatu A4):
 • temat
 • spis treści
  - historia
  - surowce
  - charakterystyka produkcji wina w Polsce i Europie
  - spożycie w kraju i za granicą
  - wpływ na zdrowie
 • literatura
 • zdjęcia

  B. Pomoce dydaktyczne (należy wykonać minimum 5 spośród podanych niżej)
 • film
 • foliogramy
 • schematy
 • mapy
 • gabloty
 • gry
 • wykresy
 • plansze
 • test
 • modele
 • fotografie
 • inne


  KONSULTACJE
 • Czy zadania realizowane są w terminie?
 • Z którym zadaniem są największe trudności?
 • Co można zrobić, aby je pokonać, wyeliminować?
 • Czy wszyscy czują się włączeni do pracy?
 • Co należy usprawnić w pracy?
 • Dlaczego nie wszystkie cele zostały zrealizowane?
 • Jak układa się współpraca? Co można poprawić w tej dziedzinie?
 • Co zrobiono dobrze?
 • Przedstawić nauczycielowi i klasie wybrany fragment, który sprawia trudności i poprosić o opinie.
 • Celem konsultacji jest nie ocenianie a wskazanie, co należy poprawić, a co zrobiono dodrze.

  TERMIN PREZENTACJI PRACY - koniec kwietnia

  TERMIN ODDANIA GOTOWEJ PRACY DO SPRAWDZENIA - 20 luty

  PREZENTACJA:

  Rezultaty pracy prezentowane są na forum grona pedagogicznego (dyrekcja szkoły, wychowawca, instruktor praktyki, nauczyciele przedmiotów zawodowych), w formie wykładu. W ciągu około 1 godziny uczniowie będą mogli zainteresować zebranych swoją pracą. Można przeczytać fragment tekstu, zwrócić uwagę na ilustracje, opowiedzieć o przygodzie związanej ze zbieraniem materiałów, przedstawić szczególnie interesujące dane.

  OCENA PRACY DYPLOMOWEJ

  1. Spełnienie wszystkich wymagań instrukcji.
  2. Oryginalność (liczba własnych pomysłów).
  3. Systematyczność pracy grupy (obserwowana podczas pracy grupy).
  4. Estetyka wykonania i wykończenie np. podpisana kaseta video z określeniem czasu poszczególnych scen.
  5. Zwrot wszystkich pożyczonych materiałów.

  Oto przykłady materiałów, którymi można posłużyć się w celu zobrazowania zjawisk omawianych podczas prezentacji pracy dyplomowej:

 • Schematy
 • Wykresy i diagramy - wykorzystując dane statystyczne, mogą one ilustrować np. dynamikę pewnych zjawisk, lub umożliwiać porównanie skali zjawisk w określonym czasie.
 • Przeźrocza - mogą one być atrakcyjnym elementem wykładu, ale powinniśmy unikać tego, by stał się on jedynie komentarzem do przeźroczy. Przeźrocza tak jak inne materiały, powinny być starannie dobrane, by ilustrować to, co jest w wykładzie istotne.

 • Rysunki satyryczne - oczywiście rysunek powinien być tak dobrany, aby łączył dobrze rozumiane poczucie humoru z ogólnie przyjętymi normami kultury. Z technicznego punktu widzenia rysunek może zostać wykonany na folii i pokazany przy pomocy rzutnika pisma.
 • Reprodukcje dzieł sztuki i fotografie- mogą one pełnić rolę instrukcji w trakcie wykładu, ale także być dobrym elementem wstępu.
 • Mapy - dzięki nim możemy umieścić omawiane zagadnienia w przestrzeni.
 • Nagrania muzyczne - (i nie tylko). Kaseta magnetofonowa może też być nośnikiem czyichś nagranych wypowiedzi ()np. wywiad z politykiem przeprowadzony w radio), którymi możemy się posłużyć zamiast ich cytowania.
  Filmy - podobnie jak inne omawiane tu materiały, film powinien obrazować jakieś istotne zagadnienia.

  Opracowanie: Maria Skarbek-Kluska

 • Wyświetleń: 1504


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.