Katalog

Iwona Radoń, 2014-11-14
Izdebnik

Język polski, Sprawdziany i testy

„Latarnik” - Sprawdzian z lektury

- n +

„Latarnik” - Sprawdzian z lektury
1. Rozstrzygnij, które z poniższych twierdzeń jest prawdą, a które fałszem (Wpisz przy każdym z twierdzeń: P-prawda, F-fałsz)

- Autorem „Latarnika” jest H. Sienkiewicz.....
-„Latarnik” jest przykładem gatunku literackiego zwanego nowelą....
-Cechą gatunkową noweli jest wielowątkowość....
-Głównym bohaterem „Latarnika” jest Skawiński, człowiek narodowości hiszpańskiej....
-Skawiński traci pracę, ponieważ zaczytawszy się w „Balladynie” J. Słowackiego zapomina zapalić latarnię morską....
-Akcja utworu rozgrywa się w latach 70 XIX wieku, natomiast czas fabuły obejmuje czterdzieści lat z życia Skawińskiego....
-W dziewiętnastym wieku Polska znajduje się pod rozbiorami i nie istnieje na mapach świata....
-Skawiński musiał wyemigrować z ojczyzny po upadku powstania listopadowego.....
-Miejscem akcji „Latarnika” jest wysepka w pobliżu portu Aspinwall w północnej części Morza Bałtyckiego....

2. Skawiński to przykład „wiecznego tułacza”, wytłumacz dosłowny i metaforyczny sens tego określenia (pamiętaj o skomplikowanych losach życiowych bohatera).
........................................................................................................................

3. (Zadanie na celujący) Mówiąc o swoim pechu życiowym, Skawiński „ukazywał tajemniczo na Gwiazdę Polarną i odpowiadał, że to idzie stamtąd...”. Napisz jak należy interpretować słowa bohatera.
........................................................................................................................
Wyświetleń: 1950


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.