Katalog

Iwona Radoń, 2014-11-14
Izdebnik

Język polski, Sprawdziany i testy

A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” - Sprawdzian

- n +

A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” - Sprawdzian
I. Zweryfikuj poniższe twierdzenia, wpisując w wykropkowane miejsce: P - jeśli twierdzenie jest prawdziwe, F- jeśli fałszywe.

1„Pan Tadeusz” powstał w Paryżu w 1830r......
2Inwokacja, którą rozpoczyna się „Pan Tadeusz” jest niezbędnym elementem epopei.....
3Opisy przyrody i liczne epizody pełnią w epopei funkcję retardacyjną....
4Akcja „Pana Tadeusza” umieszczona zostaje na Litwie w 1811 r...........
5. Dobrzyńscy to przedstawiciele szlachty ziemiańskiej..........
6.Wydarzenia „Pana Tadeusza” łączą się z historią ekspansji Napoleona na Rosję.........
7.„Pan Tadeusz” napisany został trzynastozgłoskowcem..........
8.Chłopi to grupa społeczna będąca bohaterem zbiorowym „Pana Tadeusza”........
9.„Pan Tadeusz” w pierwotnym zamiarze miał być lirycznym poematem awanturniczym. ......
10.Rymy i układ wersowi dowodzą, że epopeja należy do lirycznego rodzaju literackiego....


II. Podaj trzy argumenty dowodzące, że „Pan Tadeusz jest epopeją narodową
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Scharakteryzuj krótko podanych bohaterów.

Hrabia Horeszko……………………………………………………………………………………………
Telimena……………………………………………………………………………………………………
Gerwazy……………………………………………………………………………………………………...
Zosia...........................................
Ks.Robak........................................

3.Opisz krótko wątek sporu o zamek Horeszków
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Wyjaśnij pojęcie i napisz, którego z bohaterów utworu ono dotyczy.
emisariusz……………………………………………………………………………………………………………………………………
szlachta gołota……………………………………………………………………………………………..
magnateria..................................................
5.Jesteś obrońcą Jacka Soplicy, podaj cztery argumenty na jego obronę odnoszące się do dziejów Jacka i jego działalności jako Księdza Robaka.

Wyświetleń: 1500


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.