Katalog

Karina Templin, 2014-11-14
Myszków

Pedagogika, Scenariusze

Ja w przyszłości

- n +

Ja w przyszłości


Cele:
- mobilizowanie uczniów do zbierania informacji o zawodach
- zapoznanie uczniów ze sposobem poznawania zawodów
- zapoznawanie uczniów z podziałem zawodów według przedmiotów pracy
- wskazanie uczniom różnych źródeł informacji o zawodach


Ćwiczenie 1
Poznajemy zawody

Cel:
- zapoznanie z czynnościami zawodu

Przebieg:
Każda para losuje jeden wybrany zawód. Uczniowie przedstawiają czynności zawodu nie mówiąc reszcie jaki to zawód. Pary muszą wziąć pod uwagę zadania i czynności wykonywane w tym zawodzie, narzędzia pracy, wymagania psychotechniczne, plusy i minusy tego zawodu.
Uwagi: Zajęcia ćwiczą spostrzegawczość i doprowadzają do wysuwania prawidłowych wniosków

Ćwiczenie 2
Zgadnij kim jestem

Cel:
- uczniowie prawidłowo formują pytania np. czy praca, którą wykonuje wymaga stosowania narzędzi, czy jest to praca w pozycji leżącej lub stojącej.

Przebieg:
Ochotnik wychodzi z sali. Uczniowie wybierają dla niego zawód, w którym mógłby pracować. Zasadą zabawy jest to, że ochotnik nie zna nazwy zawodu, który wybrano dla niego. Zadanie polega na tym, aby odgadł ten zawód zadając uczniom pytania.
Uwagi: Klasa może udzielić odpowiedzi ochotnikowi tylko tak lub nie.

Ćwiczenie 3
Moje mocne i słabe strony -moje logo

CEL:
1. Poznanie swoich mocnych stron

Przebieg:
Prowadzący prowadzi mini wykład.
Przez mocne strony należy rozumieć te czynniki, które pomagają w uzyskaniu jak najlepszych wyników w pracy. Należą do nich wiedza, umiejętności, zdolności, zalety charakteru itp.
Moje logo
Każdy uczeń rysuje (projektuje) na kartce swoje logo, które będzie obrazowało jego mocną stronę – to co robi najlepiej, w czym odnosi sukcesy, za co jest lubiany.
Następnie uczniowie odpowiadają na poniższe pytania:
1. Co uważasz za swoją mocną stronę
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Co uważasz za swoją słabą stronę (które działania kończą się zazwyczaj niepowodzeniami).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dyskusja: czego się o sobie dowiedziałam/em?[
1. Materiały pobrane, projekt „Aktywny w szkole, aktywny w życiu’.
Ułożenie: uczestnicy siedzą w kręgu na krzesłach. Jednego krzesła brak. Prowadzący stoi na środku. Prosi, aby każdy z uczestników przedstawił się i powiedział, kim chciałby zostać w przyszłości. Następnie prosi, aby ochotnik wyszedł na środek koła i dokończył zdanie „Wszyscy którzy lubią np. grać w piłkę lub grać na komputerze, nie lubią lodów lub fizyki itp., kończą zdanie. Nie mówimy tego, co widać. Kto zgadza się z tym, co mówi osoba w środku zmienia miejsce siedzenia, co najmniej o dwa miejsca dalej. jeśli nikt nie wstanie, osoba na środku szuka innego dokończenia zdania.

Ćwiczenie 4
Licytacja”
CEL:
1.Uczeń zna swoje wartości, potrafi je uargumentować.

Przebieg:
„Chcę zaprosić was do tego, abyśmy wspólnie przeprowadzili licytację. Nie będziemy jednak licytować rzeczy materialnych, tylko hasła i pojęcia. Każdy z was ma wirtualne 5 tysięcy. Ma je tyko dla siebie. Nie można tworzyć spółek. Można licytować tylko całości nominałów np 100 zł. Ja będę podawać hasła i ich cenę wywoławczą. Wtedy zaczyna się licytacja. Po 3 przebiciach można zapłacić va bank. Po wygranych licytacjach zapytam, dlaczego kupiłeś/aś dane pojecie. Przykład: dom-oznacza dla mnie bezpieczeństwo”.
Hasła:
Wolność

Banknot

Czas

Zabawa

Sukces

Kariera

Rodzina

Miłość

Samochód

Praca
Wyświetleń: 678


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.