Katalog

Beata Marszałek, 2014-12-10
Wola Rzędzińska

Fizyka, Konspekty

Konspekt: Ciśnienie hydrostatyczne.

- n +

KONSPEKT LEKCJI FIZYKI W II KLASIE GIMNAZJUM
Temat: Ciśnienie hydrostatyczne.
Cel ogólny:
Przekonanie uczniów o istnieniu ciśnienia hydrostatycznego, poznanie wzoru na ciśnienie i wielkości od których zależy to ciśnienie.
Cele operacyjne:
UCZEŃ:
Zna definicję ciśnienia i jego jednostki,
Zna pojęcie ciśnienia atmosferycznego i wie od czego ono zależy,
Potrafi zdefiniować ciśnienie hydrostatyczne,
Potrafi wykorzystać wprowadzony wzór do rozwiązania prostych zadań i wyjaśnienia obserwowanych zjawisk,
Opisuje praktyczne skutki występowania ciśnienia hydrostatycznego
Posiada umiejętność wykorzystania poznanych wiadomości do rozwiązywania zadań problemowych, konkretnych przykładów z życia.
Metody: Wykład, pogadanka, pokaz doświadczeń.
Środki i materiały dydaktyczne: Butelka plastikowa po napojach z otworami, miska, prezentacja multimedialna, filmy dydaktyczne.
Etapy lekcji
I.Wstęp
Przypomnienie poznanych wcześniej wiadomości.
n – zadaje pytania sprawdzające wiedzę u.
u – odpowiadają na zadawane przez n pytania,
n – ocenia wypowiedzi u.
II.Faza przygotowawcza
1.Uświadomienie celów lekcji i podanie jej tematu.
n – podaje temat lekcji,
u – zapisują temat w zeszytach,
n – zadaje pytanie:
Znacie już definicję ciśnienia atmosferycznego, może sami potraficie mi podać definicję ciśnienia hydrostatycznego, proszę kto spróbuje?
u – odpowiadają na pytanie:
2. Podanie definicji ciśnienia hydrostatycznego.
Ciśnienie hydrostatyczne jak sama nazwa wskazuje jest to nacisk mas wody na ciała fizyczne znajdujące się pod nią na pewnej głębokości.
n – ocenia prawidłowość udzielonej odpowiedzi i dyktuje definicję do zeszytu,
u – zapisują definicję,
III.Faza realizacji
1.Postawienie problemu.
n – stawia problem do rozwiązania:
Od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne?
2. Pokaz doświadczeń
n – przygotowaną wcześniej plastikową butelkę z otworami napełnia z pomocą ucznia wodą
u – obserwują doświadczenie, udzielają odpowiedzi na zadawane pytania i wyciągają wnioski
u – zapisują wniosek do zeszytu
3. Wprowadzenie wzoru na ciśnienie hydrostatyczne oraz jednostki
n – tłumaczy wzór na ciśnienie hydrostatyczne wraz z jednostką
4. Zadanie z wykorzystaniem poznanego wzoru
n – podaje zadanie umożliwiające obliczenie ciśnienie hydrostatycznego
Zad.1.Do szklanki o wysokości 15cm nalano wodę o gęstości 1000 kg/m3. Oblicz ciśnienie wody na dnie szklanki. Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego 10 m/s2.
u – rozwiązują zadania na przygotowanych karteczkach,
n – kontroluje prawidłowość wykonania zadania
IV.Faza podsumowująca
1.Podsumowanie lekcji.
n – przedstawia sytuacje praktycznych skutków występowania ciśnienia hydrostatycznego
u – odpowiadają na pytania podsumowujące,
2.Zadanie pracy domowej.
n – rozdaje pracę domową.
Najgłębsze miejsca w oceanach to tzw. rowy. Odszukaj na mapie świata, który rów oceaniczny ma największą głębokość. Odczytaj tę głębokość i oblicz ciśnienie hydrostatyczne panujące na dnie tego rowu.

Opracowała
mgr Beata Marszałek
Wyświetleń: 848


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.