Katalog

Agata Izdebska-Sierpień, 2014-12-15
Trzebieszów

Sztuka, Scenariusze

Scenariusz zajęć ze sztuki (muzyki i plastyki) w klasie V.

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZE SZTUKI
(MUZYKI I PLASTYKI) W KLASIE V
TEMAT: Polskie obrzędy i obyczaje ludowe. Opracowanie i granie na flecie kolędy pt. „Mizerna cicha”.

Cele operacyjne:
 Przybliżenie tematyki polskich obrzędów i obyczajów ludowych, a w szczególności związanych z Bożym Narodzeniem.
 Poznanie słownictwa gwary staropolskiej: „wilija”, „podłaźniczka”, „podłaźnik”, „światy”.
 Utrwalenie melodii i słów polskich kolęd .
 Doskonalenie umiejętności poprawnego omawiania partytury utworu.
 Kształtowanie umiejętności gry na flecie prostym;
 Wdrażanie do muzykowania indywidualnego, zespołowego.
FORMY PRACY:
 Indywidualna, zbiorowa, grupowa
METODY PRACY:
 Pogadanka
 Pokaz z objaśnieniem
 Zagadki muzyczne,
 Śpiew
 Słuchanie muzyki,
 Gra na flecie

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Zeszyty, flety, teksty zapisu nutowego kolęd, teksty ze słowami kolęd dla każdego ucznia, kartki z bloku technicznego A-4, mazaki, magnetofon, płyta z nagraniem kolęd, zdjęcia szopek bożonarodzeniowych, gwiazdki z papieru kolorowego, karty świąteczne.
Czas trwania zajęć – 2 godz. Lekcyjne
Przebieg zajęć:
 Czynności organizacyjno- porządkowe.
 Podanie tematu zajęć.
 Pogadanka na temat polskich obrzędów i obyczajów ludowych.
 Zagadki muzyczne. Rozpoznawanie melodii kolęd i podawanie ich tytułów.
 Granie na flecie kolędy „Wśród nocnej ciszy”
 Interpretacja rysunkowa kolędy „Mizerna cicha”.
 Omówienie materiału nutowego kolędy „Mizerna cicha”.
 Nauka gry na flecie fragmentu kolędy „Mizerna cicha”.
 Śpiewanie kolęd z akompaniamentem.
 Podsumowanie i ocena zajęć.
 Zadanie pracy domowej.
Wyświetleń: 486


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.