Katalog

Katarzyna Wojtkowiak, 2014-12-31
Słupca

Ogólne, Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne w gimnazjum – przymus czy przywilej?

- n +

Minął właśnie czwarty rok, odkąd rozpoczęła się era obowiązku realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum. Początkowo nauczyciele oraz uczniowie z rezerwą podchodzili do tego obowiązku, jednak z upływem czasu obie grupy zaczęły dostrzegać korzyści płynące z tego zadania. Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046), projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
Obserwując zmiany jakie zaszły w ciągu czterech lat w sposobie realizacji projektów można stwierdzić, że obecnie nauczyciele oraz uczniowie stają się partnerami w działaniu oraz wspólnie rozwijają swoją kreatywność i uzupełniają się. U uczniów realizacja projektu edukacyjnego wyzwala aktywność, samodzielność i przedsiębiorczość. Jednak wielu uczniów mimo pełną ciekawych pomysłów, nie potrafi w pełni samodzielnie ich zrealizować i tu z pomocą przychodzi nauczyciel- doświadczony mentor, który udzieli wsparcia oraz doradzi właściwe rozwiązanie, kiedy zachodzi taka potrzeba.
Uczniowie, dzięki takiej właśnie pomocy, budują poczucie swojej wartości i niezależności, natomiast nauczyciel ugruntowuje swój autorytet. Udział w projektach edukacyjnych spełnia bardzo istotną rolę w procesie wzmocnienia motywacji uczniów do nauki, a co z tego wynika, bezpośrednio wpływa na polepszenie wyników nauczania. Ponadto, możliwości realizacji projektów młodzież nabywa cenne kompetencje społeczne, tj.: podejmowanie decyzji indywidualnych i zespołowych, wyrażanie własnej opinii oraz słuchanie innych, a także umiejętność argumentowania oraz kontrargumentowania. Uczniowie często stają przed zadaniem samodzielnego zajęcia stanowiska w badanym obszarze oraz uczą się współpracy i odpowiedzialności za wykonane zadania . Poprzez poszukiwanie rozwiązań badanego problemu uczniowie uczą się poszukiwania informacji w różnorodnych źródłach oraz rzetelnego ich przedstawiania. Pożytecznym jest również fakt, że w trakcie realizacji projektu młodzież musi łączyć wiedzę z różnych dziedzin nauki oraz wykorzystywać ją w sposób praktyczny.
Wielu uczniów chętnie podejmuje nowe wyzwania, dlatego też w trakcie uczęszczania do gimnazjum zwykle realizują więcej niż jeden projekt edukacyjny. Zaleca się, aby każdy uczeń realizował jeden projekt w ciągu semestru- taka systematyczność z pewnością pozytywnie wpływa na rozwój osobisty oraz społeczny młodego pokolenia. Właściwie każdy kolejny projekt staje się nową przygodą, prowadzi do zadawania coraz trudniejszych pytań oraz do wkładania coraz większego wysiłku w szukanie odpowiedzi. Młodzież nie znosi nudy, dlatego też bardzo często ma własną wizję idealnego dla danej grupy projektu. Uczniowie chętnie wychodzą z inicjatywą, która, co zdarza się nierzadko, zaskakuje nauczyciela. To uczniowie stają się w tym przypadku najlepszym lekarstwem na rutynę i wypalenie zawodowe nauczycieli.
Udział w projekcie edukacyjnym można porównać do wyprawy w góry. Uczniowie zbierają grupę znajomych, planują wycieczkę i ruszają w trasę. Sami wybierają tę do której są gotowi: zielony, żółty, niebieski czy czerwony szlak – decydują osoby biorące udział w wyprawie. Często przydają się wskazówki przewodnika (nauczyciela), lecz szczyt podróżnicy muszą osiągnąć dzięki własnej determinacji, wiedzy i sile. Sukces zależy od każdego członka grupy, nawet w razie niepowodzeń, nie można przecież porzucić przyjaciela na szlaku. Podczas wyprawy przydarzają się nieoczekiwane zwroty akcji, ale w końcu podróżnicy docierają na szczyt.
Satysfakcja z dobrze zorganizowanego i wykonanego zadania pobudza naszych uczniów oraz ich nauczycieli do dalszego podejmowania trudu. Pierwszy osiągnięty szczyt nie jest końcem lecz początkiem przygody. Młodzież wyposażona w bagaż przydatnych doświadczeń i umiejętności potrafi sama stawiać sobie właściwe cele oraz jest gotowa do podejmowania wyzwań, które niesie ze sobą współczesny świat.
Dzięki wszystkim wyzwaniom, jakie stawia przed uczniami i nauczycielami realizacja projektu, który przecież jest obowiązkiem w gimnazjum, nie jest on obowiązkiem przytłaczającym. Swoboda wyboru tematu, drogi realizacji i uczestników sprawia, że z upływem czasu staje się on przywilejem dla wymagających i otwartych małych umysłów.
Wyświetleń: 504


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.