Katalog

Małgorzata Jarmocik, 2014-12-23
Białystok

Różne, Konkursy

Konkurs "Najlepszy Uczeń Roku".

- n +

„Najlepszy Uczeń Roku”
Regulamin konkursu:
I. Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych uczniów
Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w następujących kategoriach:
1) najlepszy sportowiec
2) najlepszy wolontariusz
3) uczeń najbardziej angażujący się w życie szkoły
4) mistrz zawodu
5) najlepszy kolega/koleżanka
6) uczeń największej przemiany (pozytywna zmiana w zachowaniu i ocenach)
II. Kandydatów zgłaszają wychowawcy w porozumieniu z klasą. Wychowawcy mogą zasięgnąć opinii innych nauczycieli np. w przypadku mistrza zawodu – nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
III. Każda klasa może zgłosić 6 uczniów (po 1 uczniu do każdej kategorii).
IV. Wyboru Najlepszego Ucznia Roku dokonuje Szkolna Komisja Konkursowa wyłoniona przez Samorząd Uczniowski. Członkami Szkolnej Komisji Konkursowej nie mogą być kandydaci zgłoszeni do tytułu Ucznia Roku.
V. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2014.
VI. Laureaci otrzymają nagrody w postaci stypendium, którego wysokość będzie ustalona w porozumieniu z Radą Rodziców i uzależniona od dostępnych środków.
VII. Nagrody zostaną wręczone w dniu zakończenia roku szkolnego 2013/2014.
VIII. Organizatorzy przewidują kontynuację konkursu w kolejnych latach.

Opracowała Małgorzata Jarmocik

Wyświetleń: 293


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.