Katalog

Edyta Jedlińska, 2015-01-09
Radom

Ekonomia, Różne

Czym jest analiza ekonomiczna – pojęcie i definicja.

- n +

Analizując literaturę przedmiotu odnajdujemy w niej bardzo wiele pojęć jak również definicji analizy ekonomicznej. Niemniej jednak po dogłębnej analizie możemy stwierdzić, że wszystkie pojęcia sprowadzają się do jednej ogólnej definicji , która brzmi „Analiza ekonomiczna jest to nauka o współczynnikach i ich systemach budowanych na podstawie wszystkich typów ewidencji a także nauka o metodach dokonywania oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw przy uwzględnieniu specyfiki ich pracy. Analiza ekonomiczna jest środkiem poznania i oceny złożonych zjawisk i procesów. Jeśli przedmiotem rozważań, oceny są zjawiska i procesy gospodarcze wówczas dokonujemy analizy ekonomicznej. Analiza ekonomiczna jest postępowaniem naukowym polegającym na podzieleniu badanego zjawiska na części i rozpatrywaniu każdej z nich z osobna. Poznawana jest w ten sposób struktura i zależności badanego zjawiska, szczególnie powiązania przyczynowo-skutkowe oraz mechanizm jego funkcjonowania” Tak, więc ocena ekonomiczna przedsiębiorstwa jest ściśle powiązana z analizą ekonomiczną, a dokładniej rzec ujmująca z jej działem, którym jest analiza finansowa.
Proces przeprowadzenia pełnego a zarazem rzetelnej analizy finansowej nawet najmniejszego przedsiebiorstwa jest procesem wymagającym staranności jak również procesem czasochłonnym oraz pracochłonnym. Z ekonomicznego punktu widzenia nie jest możliwe przeprowadzenie analizy ekonomiczne w sposób ekspresowy bez posiadania odpowiedniego wykształcenia i wieloletniej praktyki. Każdy, kto ma potrzebę szybkiej oceny przedsiębiorstwa, będzie nerwowo przydeptywał nogami, gdy analityk rozłoży mu przed oczami całymi, wielki plan przeprowadzenia analizy finansowej, nie mówiąc już o analizie ekonomicznej.

Podstawowym zadaniem analizy finansowej jest przede wszystkim ocena stanu przedsiębiorstwa, jego struktury, dynamiki rozwoju jak również związków przyczynowo-skutkowych w zakresie strony finansowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem oceny wpływu czynników kształtujących wynik finansowy jednostki i oceny płynności finansowej firmy.
Jako jeden z elementów składowych analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa wchodzi analiza finansowa, która w głównej mierze zajmuje się prowadzeniem szeregu działań zamierających do oceny działalności finansowej konkretnych przedsiębiorstw a tak wiec analiza finansowa zajmuje się w głównej mierze wszystkimi wielkościami ekonomicznymi w ujęciu pieniężnym w głównej mierze przede wszystkim sanem finansowym przedsiębiorstwa w określonym momencie jak również wynikiem finansowym. Istota analizy ekonomicznej może być pojmowana w szerokim tego słowa znaczeniu niemniej jednak większość przedsiębiorstw skupia się na głównych aspektach analizy a mianowicie przedsiębiorstwo w swojej istocie nie jest nastawione na ciągłe przetwarzanie natomiast na rozwój, nie należy traktować też przedsiębiorstwa jako systemu zamkniętego, lecz jako obiekt badań.
Natomiast za podstawowy cel analiza ekonomiczna stawia sobie przede wszystkim dostarczenie odpowiednio przetworzonych informacji analitycznych, które są potem wykorzystywane do oceny jednostek gospodarczych i podejmowania decyzji.
Analizie ekonomicznej w przedsiębiorstwie z zasady poddaje się bilans oraz rachunek zysków i strat, bądź jeśli firma nie prowadzi pełnej ewidencji rachunkowej należy zgromadzić najważniejsze informacje o przychodach i kosztach firmy.
Wyświetleń: 567


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.