AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

MAGDALENA KOSIDŁO, 2015-01-20
NIEDRZWICA DUŻA

Edukacja regionalna, Projekty edukacyjne

Kontrakt na wykonanie projektu edukacyjnego z historii regionalnej.

- n +

KONTRAKT POMIĘDZY UCZNIAMI A NAUCZYCIELEM DOTYCZĄCY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Z HISTORII REGIONALNEJ:


I . WYBÓR ZAGADNIENIA – WYŁONIENIE TEMATU

Projekt edukacyjny realizowany przez grupę uczniów klasy II –
posiada następujący tytuł zaproponowany przez uczniów:

„Różne oblicza wojny – przeżycia autentycznych świadków”.


II. CELE PROJEKTU:

CEL OGÓLNY – poznanie życia codziennego mieszkańców Niedrzwicy Dużej i okolic podczas II wojny światowej na podstawie relacji autentycznych świadków tamtych wydarzeń.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
 Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa.
 Uczeń dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym
i cywilizacyjnym.
 Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł, formułuje wnioski.
 Uczeń wyjaśnia związki przyczynowo- skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk
i procesów historycznych.
 Uczeń wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego.
 Uczeń tworzy narrację historyczną integrując informacje pozyskiwane z różnych źródeł.
 Uczeń potrafi opracować pytania do wywiadu n/t wydarzeń II wojny światowej.
 Uczeń potrafi przeprowadzić wywiad z autentycznym świadkiem wydarzeń wojennych.
 Uczeń umie dokonać transkrypcji wywiadu i opracowania jego treści w formie literackiej – wspomnień wojennych.
 Uczeń potrafi posługiwać się technologią informacyjną w celu opracowania broszury informacyjnej zawierającej wspomnienia wojenne świadków II wojny światowej.
 Uczeń potrafi przygotować wystawę prezentującą efekty projektu.


III. FORMA REALIZACJI PROJEKTU
I JEGO PREZENTACJI:

 Każdy uczeń zobowiązany jest do cotygodniowego uczęszczania na konsultacje
z opiekunem projektu, w celu realizacji poszczególnych modułów projektu.
 Z obecności na konsultacjach uczniowie będą systematycznie rozliczani; obecność podlega również całościowej ocenie z realizacji projektu.
 Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji każdego modułu projektu.
 Projekt realizowany będzie na podstawie wywiadów przeprowadzanych samodzielnie przez uczniów z autentycznymi świadkami II wojny światowej.
 Na wywiady uczniowie będą udawać się po uprzednim umówieniu się z konkretną osobą. Każdy z uczniów musi przeprowadzić jeden wywiad z wybraną osobą
w terminie uzgodnionym przez ucznia i wybranej do wywiadu osoby.
 Wywiady będą przeprowadzane w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 Rozmowa z wybraną osobą musi odbywać się na podstawie przygotowanych przez uczniów pytań.
 Na wywiad z konkretną osobą muszą udać się wszyscy uczestnicy projektu.
 Wywiady będą nagrywane na dyktafon, po uprzednim uzyskaniu zgody przez uczestnika wywiadu, w celu późniejszej dokumentacji wywiadu i opracowania jego treści.
 Po przeprowadzonych wywiadach każdy z uczniów zobowiązany jest do pisemnej transkrypcji wywiadu (spisania treści wywiadu) oraz jego pisemnego opracowania w formie literackiej - wspomnień wojennych.
 Efekt swojej pracy uczniowie będą przedstawiać w formie publicznej prezentacji – opracowane wspomnienia świadków będą wydrukowane w formie broszurki
i rozprowadzone wśród uczniów szkoły.
 Drugą formą prezentacji będzie wystawa prezentowana dla uczniów gimnazjum, na którą będą składać się również fotografie.


IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
I OCENA PROJEKTU

 Po zakończeniu projektu uczniowie zobowiązani są do samodzielnego napisania sprawozdania z realizacji zadań projektowych.
 Działania uczniów podlegają ocenie, na podstawie wypełnionych arkuszy oceny
i samooceny.
 Ocena końcowa z projektu jest dokonywana indywidualnie dla każdego ucznia przez nauczyciela na podstawie Regulaminu realizacji projektów edukacyjnych.
 Oceny uzyskane za realizację projektu mają wpływ na ocenę z zachowania, uzyskiwaną na podstawie ustalonych kryteriów oceny projektu.
 Każdy uczeń oceniany jest indywidualnie.
 Uczeń traci prawo do uzyskania oceny wzorowej i bardzo dobrej z zachowania, jeśli nie wywiązał się z przydzielonych mu zadań.
 Uczeń nie zalicza projektu, jeśli zgodnie z kryteriami oceny projektu nie uzyska 30 % całkowitej liczby punktów.

V. CZAS WYKONANIA PROJEKTU
I TERMIN JEGO ZAKOŃCZENIA:

 Całość projektu – 01 XII 2010 r. – 31 V 2011.

 Poszczególne moduły projektu:

Moduł I: 01-XII 2010 r. – 14 I 2011 r.

01 XII 2010 r.:
- wybór tematu projektu,
- określenie celów i tematyki działań okołoprojektowych,

08 XII 2010 r.:
- określenie zadań, które mają wykonać uczniowie,

15 XII 2010 r.:
- określenie źródeł pozyskiwania informacji (stworzenie listy osób, z którymi można przeprowadzić wywiady),

22 XII 2010 r.:
- zapoznanie z głównymi zasadami przeprowadzania wywiadu,
- opracowanie standardowej listy pytań do wywiadu,

05 I 2011 r.:
- zapoznanie z zasadami przeprowadzania transkrypcji wywiadu,

12 I 2011 r.:
-przypomnienie podstawowych zasad tworzenia gatunku literackiego
– wspomnień wojennych.

Moduł II: 15 I 2011 r. – 15 IV 2011 r.
 Przeprowadzenie co najmniej trzech wywiadów przez uczestników projektu,
 Dokonanie transkrypcji wywiadu przez każdego z uczestników projektu,
 Opracowanie danego wywiadu i przedstawienie rozmowy z daną osobą w formie wspomnień wojennych.

Moduł III: 16 IV 2011 r. – 14 V 2011 r.
 Przygotowanie prezentacji działań projektowych – broszury z zamieszczonymi wspomnieniami wojennymi uczestników wywiadów.
 Broszura ma być wydana jako dodatek gazety szkolnej
 Przygotowanie wystawy działań projektowych (łącznie ze zdjęciami).

Moduł IV: 15 V 2011 r. – 31 V 2011 r.
 Na podstawie instrukcji napisanie zbiorczego sprawozdania z realizacji projektu przez uczniów.
 Dokonanie oceny działań projektowych przez ucznia(wypełnienie arkusza oceny
i samooceny) i nauczyciela.

VI. TERMIN KONSULTACJI
Z OPIEKUNEM PROJEKTU

 Nauczyciel – opiekun projektu ustala termin konsultacji na środę –
w godzinach 1455- 1540.

 W zaistniałych przypadkach, wynikających z realizacji projektu uczniowie mają prawo i obowiązek konsultowania się z innymi nauczycielami poszczególnych przedmiotów w ramach ustalonych przez nich godzin konsultacji.

VII. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU:

 Uczniowie indywidualnie i na własny koszt zobowiązani są do dotarcia do domów osób z którymi mają przeprowadzić wywiady.
 Uczniowie zobowiązani są do pokrycia kosztów ryzy papieru potrzebnej do wydrukowania w szkole broszur z opracowanymi wywiadami.
 Uczniowie pokrywają również z własnych pieniędzy koszty przygotowania wystawy, będącej efektem finałowym projektu.


Data zawarcia kontraktu ..................................


Podpisy uczniów przystępujących do projektu:
..........................................................................
..........................................................................

Podpis nauczyciela prowadzącego projekt:

..............................................
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 295


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.