Katalog

Monika Grzywna - Wołoszyn, 2015-02-10
Sosnowiec

Edukacja dla bezpieczeństwa, Scenariusze

"Zadzwoń w razie niebezpieczeństwa" - scenariusz lekcji.

- n +

Temat dnia: „Zadzwoń w razie niebezpieczeństwa”
Cele operacyjne:
 prawidłowo rozpoznaje sygnały dźwiękowe służb ratowniczych,
 umie analizować i oceniać sytuacje, w których potrzebna jest pomoc lekarza, policjanta, strażaka,
 potrafi w sytuacji zagrożenia korzystać z numerów telefonów alarmowych,
 potrafi powiadomić o wypadku - przeprowadzić rozmowę telefoniczną (wykorzystuje poznane zasady w działaniu)
 umie posługiwać się telefonem.
Metody pracy:
 metody podające: pogadanka, opis, objaśnienie,
 metody problemowe: metody aktywizujące, inscenizacja, burza mózgów, gry symulacyjne,
 metody eksponujące: film,
 metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.
Formy pracy:
praca zbiorowa, grupowa zróżnicowana, indywidualna jednolita.
Środki dydaktyczne:
nagranie - sygnały dźwiękowe służb ratowniczych, karty z numerami alarmowymi, egzemplarze aparatów telefonicznych, parawan do scenek - rozmów telefonicznych, rekwizyty: hełmy strażackie, biały fartuch, czapka policjanta, karty z zadaniami, karty do samooceny, film animowany „Doktor Kręciołek”, zestaw multimedialny, „Mój podręcznik pierwszej pomocy”.

Przebieg zajęć:
1. Rozwiązywanie zagadek słownych:
Gdy się pali,
Gdy cię parzy,
Szybko numer kręć do straży.
Dwie dziewiątki i ósemka,
Pomoc szybka, pomoc.
 pokazanie dzieciom zapisanego na dużym formacie numeru 998.
Policjanta wezwać chcesz?
Wykręć numer 997.
Jaki? Wiesz!!
 pokazanie dzieciom zapisanego na dużym formacie numeru 997.
Bartuś smutny dziś od rana
Bo mu się zrobiła rana.
Ja to z tobą dziś przećwiczę,
Znaj numerki ratownicze.
Pani doktor wnet się zjawi,
Gdy 9 trzy tu wstawisz.
 pokazanie dzieciom zapisanego na dużym formacie numeru 999.
 żeby wezwać pomoc można również zadzwonić z telefonu komórkowego pod numer 112.
2. Uczniowie słuchają odgłosów policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego,
 mówią w jakiej sytuacji trzeba je wezwać,
 czy wolno dzwonić na nr alarmowy dla żartu, dla zabawy? Dlaczego?

3. Ustalenie numerów telefonów do służb ratowniczych.
Nauczyciel zawiesza na tablicy nazwy służb ratowniczych. Przedstawiciele poszczególnych grup losują numer telefonu i przyporządkowują go do odpowiedniej służby.


Telefon ratunkowy 112
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997

4. Zabawa ruchowa „Na ratunek”
Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel dzieli uczniów na policjantów, pielęgniarzy i strażaków. Pokazuje uczniom planszę z numerem alarmowym, np. 999. ”pielęgniarze” zamieniają się miejscami, 998- „strażacy” zamieniają się miejscami, 997- „policjanci” zamieniają się miejscami. Na hasło „alarm” zamieniają się miejscami wszystkie dzieci.
5. Wykonanie szablonu telefonu
 przećwiczenie z dziećmi wybierania numerów alarmowych.
6. Oglądanie scena 4 filmu „Doktor Kręciołek”, oraz wyszukiwanie najważniejszych informacji w rozdziale książki (wzywanie pomocy).
Uczeń uczy się jak powinien prawidłowo i szybko wezwać pomoc. Jeżeli w pobliżu znajdują się osoby dorosłe, to natychmiast zawiadamia je o zaistniałym wypadku. Jeżeli w pobliżu nie ma osób dorosłych musi zadzwonić po pomoc lub udzielić jej sam.
7. Ćwiczenia w powiadamianiu służb ratunkowych - praca w parach uczniowie losują sytuację, o której zawiadamiają służby ratownicze:
 Wypadek samochodowy na ulicy przy twoim domu. Zderzyły się dwa auta. Są ranni !
 Przy sklepie obok twojego bloku zasłabła starsza pani !
 Jesteś w domu z mamą. Nagle mama się oparzyła, nie może się ruszyć !
 Wybuchł pożar w twoim mieszkaniu !
 Dwóch ludzi włamuje się oknem do mieszkania w twoim bloku.
8. Prezentacja - przeprowadzanie rozmów telefonicznych, użycie rekwizytów: czapka policjanta, hełm strażacki, biały fartuch, aparaty telefoniczne.
9. Zakończenie zajęć rundką dokończenia zdania:
„Podczas tych zajęć nauczyłem się, że...”
Wyświetleń: 503


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.