Katalog

Anna Mazurkiewicz, 2015-02-02
Grójec

Matematyka, Ciekawostki

Dostosowanie wymagań z matematyki dla ucznia gimnazjum z upośledzeniem lekkim.

- n +

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z matematyki dla ucznia gimnazjum

W stosunku do ucznia zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.
Od ucznia wymagane będą podstawowe umiejętności i wiadomości, o których mowa w podstawie programowej.

- posadzenie dziecka blisko nauczyciela, dzięki czemu zwiększy się jego koncentracja uwagi, wzrośnie bezpośrednia kontrola nauczyciela, bliskość tablicy pozwoli zmniejszyć ilość błędów przy przepisywaniu,
- podawanie poleceń w prostszej formie,
- pomaganie w rozwiązywaniu zdań tekstowych poprzez zadawanie naprowadzających pytań,
- unikanie pytań problemowych, przekrojowych,
- odrębne instruowanie dziecka,
- w ocenie pracy ucznia uwzględnianie poprawności toku rozumowania, a nie tylko prawidłowości wyniku końcowego,
- poprawianie ocen z prac pisemnych w dowolnej formie (ustnej lub pisemnej)
- pomoc podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzanie poprzez pytania pomocnicze (np. graficzne przedstawianie treści zadań),
- korzystanie z modeli brył geometrycznych, wzorów i innych przygotowanych pomocy dydaktycznych podczas odpowiedzi, kartkówek, sprawdzianów,
- wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne, jeżeli to niemożliwe, to ograniczenie liczby zadań w pracy klasowej,
- rozłożenie w czasie nauki definicji, reguł, twierdzeń,
- zadawanie dodatkowych prac na miarę możliwości ucznia.
Uczniów z upośledzeniem lekkim obowiązuje taka sama podstawa programowa jak uczniów bez deficytów.


Wyświetleń: 361


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.