Katalog

Andrzej Krowiacz, 2015-02-10
Kalisz

Fizyka, Plany wynikowe

Zmiany energii wewnętrznej przez wykonywanie pracy. Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej.

- n +

Zmiany energii wewnętrznej przez wykonywanie pracy. Cieplny przepływ energii Rola izolacji cieplnej

Forma pracy: indywidualna, zbiorowa.

Metody pracy: praktyczna (działanie), podająca (rozmowa), problemowa (odkrywanie).

Cele zajęć:
 zna pojęcie energii wewnętrznej ciała.
 wie, że zmiana temperatury ciała powoduje zmianę jego energii wewnętrznej.
 potrafi podać przykłady działań prowadzących do zmiany energii wewnętrznej ciała.
 potrafi wykorzystać zdobyte informacje w życiu codziennym.
 potrafi podać przykłady korzystnych i niekorzystnych skutków wzrostu temperatury podczas ruchu z tarciem.

Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny, model silnika cieplnego, drut z pamięcią kształtu, czajnik elektryczny, Radiometr Crookesa.
Najważniejsze pojęcia: energia wewnętrzna, I zasada termodynamiki, zasada działania silnika cieplnego, przewodniki i izolatory cieplne.

Przebieg zajęć:

1. Część organizacyjna

2. Część właściwa

• Przedstawienie prezentacji multimedialnej dotyczącej tematu lekcji;
• Wykonanie doświadczenia z silnikiem cieplnym;
• Wykonanie doświadczenia Radiometr Crookesa;
• Wykonanie doświadczenia z drutem z pamięcią kształtu.

3. Część końcowa

• Podsumowanie pracy uczniów.
• Przypomnienie najważniejszych wiadomości.
Wyświetleń: 386


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.