Katalog

Małgorzata Chmielowiec, 2015-03-10
Dąbrowa Górnicza

Justyna Piwowarczyk
Różne, Konspekty

Między nami językami.

- n +

mgr Justyna Piwowarczyk, Małgorzata Chmielowiec
nauczyciele języka angielskiego i polskiego

KONSPEKT ZAJĘĆ JĘZYKA POLSKIEGO I ANGIELSKIEGO
KLASA V A

Temat: Między nami językami.

Cele operacyjne lekcji:
Uczeń potrafi :
• Grupować wyrazy zgodnie z ich znaczeniem,
• Rozpoznawać części mowy,
• Czytać ze zrozumieniem tekst angielski i polski
• Rozpoznawać i porządkować części mowy
• Układać tekst z rozsypanki
• Pracować ze słownikami
• Zna i rozumie znaczenie wyrazów
Metody pracy:
Metody aktywizujące: aktywne notowanie, aktywne pisanie, wykreślanka, rozsypanka
Metody programowe: praca z tekstem praca z materiałem ikonograficznym, praca z komputerem, praca ze słownikiem
Metody podające: krótka rozmowa nauczająca
Środki dydaktyczne:
Indywidualna karta pracy ucznia, komputerowa karta pracy, wirtualna wykreślanka środki papiernicze.
Formy pracy:
Praca indywidualna, praca w parach
Przebieg zajęć:
1. Zapis tematu, przygotowanie do zajęć. Rozdanie uczniom indywidualnych kart pracy.
2. Rozmowa nauczająca. Nauczyciele wyjaśnią uczniom cele i przebieg zajęć oraz omawiają sposób samooceny.
3. Uczniowie wykonują kolejne ćwiczenia z karty pracy.
Ćwiczenie1
Poniżej wymieniono nazwy sportowych dyscyplin zimowych i letnich. Pogrupuj je zgodnie z danymi:
Żeglarstwo, Bobsleje, Zapasy, Skoki narciarskie, Szermierka, Łucznictwo, Hokej na lodzie, Narciarstwo alpejskie, Piłka wodna, Kajakarstwo górskie, Łyżwiarstwo figurowe Sailing, Cycling, Lugeing, Windsurfing, Volleyball, Speed skating, Curling.
a) dyscypliny letnie


b)dyscypliny zimowe
Ćwiczenie 2
W poniższej wykreślance umieszczono 10 angielskich i polskich słów związanych z jedzeniem. Znajdź je, a następnie do każdego angielskiego słowa dobierz polskie znaczenie.
biscuit, bread, cheese, butter, sausages, ser, parówki, masło, herbatnik, chleb

http://LearningApps.org/watch?v=p0vv72vx101
Ćwiczenie 3

Oto wiersz dra Seuss’a „The cat In the hat” wraz z tłumaczeniem Stanisława Barańczaka pt.: „Kot Prot”. Ułóż obie wersje wiersza w prawidłowej kolejności.

“The cat In the hat” by dr. Seuss

The sun did not shine.
It was too wet to play.
So we sat in the house
All that cold, cold, wet day.

I sat there with Sally.
We sat there, we two.
And I said “How I wish
We had something to do!”

Too wet to go out
And too cold to play ball.
So we sat in the house.
We did nothing at all.

So all we could do was to
Sit!
Sit!
Sit!
Sit!
And we did not like it.
No one little bit.


Dr Seuss “Kot Prot”

Dzień od rana był szary,
Zimny, mokry, ponury.
Słońce ani na chwilę
Nie wyjrzało zza chmury.

Więc siedzieliśmy w domu
Cały dzień, ja i Hania.
I nudziły nas strasznie
Cztery ściany mieszkania.

Z drugiej strony gdy mokro,
Kto chce biegać po trawie?
Nie, nie było dziś mowy
O normalnej zabawie.

Co nam z Hanią zostało?
Siedzieć,
siedzieć,
i siedzieć,
Czy nas to zachwycało?
Nie, nie mogę powiedzieć.


Ćwiczenie 4

False friends – fałszywi przyjaciele - para słów lub wyrażeń brzmiących w dwóch językach tak samo lub podobnie, ale mających inne znaczenia.
Oto niektóre z nich:

1. Actual ≠ aktualny
2. Chef ≠ szef
3. Closet ≠ klozet
4. Fabric ≠ fabryka
5. Fatal ≠ fatalny

Korzystając ze słownika, znajdź znaczenie powyższych „fałszywych przyjaciół”

Ćwiczenie 5

Posługując się słownikiem angielsko – polskim odszukaj tłumaczenia następujących wyrazów:

aktualny - ………………….

szef - ………………………

klozet - …………………….

fabryka - ……………………

fatalny - ……………………

Wyświetleń: 206


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.