Katalog

Renata Janiszewska, 2015-03-10
Komorniki

Edukacja dla bezpieczeństwa, Scenariusze

Scenariusz warsztatów o tematyce profilaktycznej dla klasy 3C. Rok szkolny 2012/13.

- n +

SCENARIUSZ WARSZTATÓW O TEMATYCE PROFILAKTYCZNEJ DLA KLASY 3c
Rok szkolny 2012/13

Opracowanie i prowadzenie : Renata Janiszewska – wychowawca klasy

Termin: 07.06.2013r. – w ramach obchodzonego w szkole „Dnia bez przemocy”
Temat zajęć: UCZYMY SIĘ ODMAWIANIA

Cel: Uczniowie będą uczyli się umiejętności odmawiania w sytuacjach nacisku rówieśniczego i w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu.

Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć.
2. Wysłuchanie czytanego przez nauczyciela opowiadania edukacyjnego
pt.: „Asertywność” ( źródło www.SuperKid.pl). Omówienie problemu zawartego w
opowiadaniu, sposobu postępowania bohaterów.
3. Praca w grupach . Dzieci pracują w sześciu grupach i mają za zadanie wypisać
sytuacje, w których odmówiły komuś, lub chciały odmówić.
Dwie grupy zajmują się sytuacjami w domu, dwie w klasie, a dwie wśród innych
dzieci na podwórku i ulicy.
• Odczytanie wyników prac.
• Uzupełnianie przedstawionych sytuacji przykładami podanymi przez dzieci z innych grup.
• Rozmowa o tym, w których sytuacjach warto odmawiać, a w jakich nie. Czy można wskazać tu jakąś regułę ( np. warto odmawiać wtedy, gdy ktoś namawia nas do rzeczy bardzo niebezpiecznych, złych itp.)
4. Dzieci przypominają sobie sytuacje, w których odmawiały – mówią jakie sposoby
mówienia „nie” są skuteczne.
5. Przekazanie dzieciom informacji o tym JAK ODMAWIAĆ.
- zwrócenie uwagi na to , że powiedzenie „nie” często jest trudne dla dzieci.
Podstawowe zasady odmawiania:
• Zwrot, który używamy zawsze na początku powinien zawierać słowo „ nie”
• Zwrot powinien być krótki.
• Jeśli jest potrzeba powtarzamy go kilka razy.
• Zwrot nie powinien zawierać żadnego tłumaczenia ( może zawierać wyjaśnienie powodu, a nie usprawiedliwienie czy przeprosiny)
6. Odgrywanie scenek – praca w grupach.
- dzieci w tych samych grupach co poprzednio odgrywają scenki zgodnie z
przygotowanymi przez prowadzącego scenariuszami
- członkowie grupy muszą zastanowić się , w jaki sposób bohater scenki może
odmówić. Mogą przygotować po 2-3 sposoby odmawiania.

Propozycje scenek:
• Do III klasy, od II semestru przyszedł nowy uczeń. Trudno mu było odnaleźć się w tej klasie, nie miał kolegów, przyjaciół. Jeden z uczniów, bardzo wysportowany, zaczął „nowemu” dokuczać i namawiał Ciebie, abyś i Ty dokuczał temu chłopcu.
Odmawiasz.
• Obcy mężczyzna częstuje Cię cukierkami i namawia, abyś wsiadł do jego samochodu. Odmawiasz.
• Twoja koleżanka znajduje na ulicy jakieś lekarstwo w opakowaniu. W środku są pastylki, proponuje Ci , abyście spróbowały jak one działają. Odmawiasz jej.
• Zatrzymuje się obcy kierowca i pyta o drogę, a potem proponuje, abyś wsiadł do jego samochodu i pokazał mu miejsce, o które pytał. Odmawiasz mu.
• Koleżanka proponuje Ci, abyście razem poszły do sklepu samoobsługowego i ukradły czekoladę. Odmawiasz jej.
• Na przerwie podchodzisz do grupki koleżanek i kolegów i słyszysz jak obgadują inną dziewczynkę. Chcą, abyś i Ty przyłączyła się do nich i obgadywała. Odmawiasz.

7. Podsumowanie i zakończenie zajęć:
- dzieci siedzą w kole i po kolei kończą zdanie: Na tych zajęciach dowiedziałem się....
Wyświetleń: 274


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.