Katalog

Weronika Danelczyk, 2015-03-03
Ustroń

Awans zawodowy, Konspekty

KONSPEKT ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ WEDŁUG PÓR ROKU „ZIMA”

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ
WEDŁUG PÓR ROKU „ZIMA”


Temat zajęć: Zima

Data przeprowadzenia zajęć: 23.01.2015

Cele ogólne:
- rozwijanie umiejętności polisensorycznego poznania świata
- integracja nauczyciela i uczniów oraz uczniów (nawzajem)
- komunikowanie się za pomocą języka znaków i symboli
- pobudzanie ukierunkowanej aktywności uczniów
- inicjowanie i podtrzymywanie kontaktu wzrokowego z uczniem
- budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa
- ćwiczenie zachowań społecznych – umiejętność czekania na swoją kolej

Cele operacyjne:uczeń
- doskonali wrażliwość zmysłową
- zapoznaje się z zapachem, kolorem związanym z zimą
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- umiejętnie czeka na swoją kolej
- rozwija sprawność manualną
- rozwija percepcję wzrokowo-ruchową

Metody: stymulacji polisensorycznej, rozmowa, pokaz, doświadczenie, obserwacja

Formy: grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:
białe i niebieskie materiały, karty pracy, lampka zapachowa, instrumenty muzyczne (trójkąt, dzwonki), słowa piosenki „Hu, hu...”, książka I. Kulis, K. Rymar „Chociaż mało mamy lat...” część I, klasa II, Wyd. Innowacje s.c, odtwarzacz CD, miska, kostki lodu, chusteczki higieniczne, płatki kosmetyczne, spryskiwacze, farby, pastylki miętowe, płyta z nagraniem muzyki relaksacyjnej


Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w temat zajęć – rozwiązanie hasła dnia 'Śnieg”

2. Zapalenie lampki zapachowej – zapach mięty

3. Obejście z lampką kręgu dzieci, wymienienie imion, zwrócenie uwagi na zapach oraz cechy ognia-ciepły, jasny (Śpiewanie powitalnej piosenki „Witam tych, którzy......+ wymienienie cechy z jednoczesnym masowaniem dłoni oliwką zapachową.)

4. Czytanie przez nauczyciela opowiadania M. Strzałkowskiej „Śnieżek” ze zwróceniem przez uczniów uwagi na to jaki jest śnieg.

5. Słuchanie i nauka piosenki „Hu, hu, ha”
„Hu, hu, ha
hu,hu,ha
nasza zima zła,
szczypie w oczy,
szczypie w uszy,
mroźnym śniegiem w oczy prószy,
wicher w polu gna,
nasza zima zła
nasza zima zła
W trakcie piosenki uczniowie grają na instrumentach muzycznych (trójkąt- pierwszy wers hu,hu,ha i dzwonki-drugi wers hu,hu,ha)Wyróżnianie cech charakterystycznych dla tej pory roku.

6. Demonstracja wody w stanie ciekłym i zamarzniętym. (kostki lodu, kaloryfer) (Włożenie do jednej miski kostek lodu i pozostawienie ich do momentu roztopienia, zabawy kostkami lodu)

7. Czytanie zagadki o bałwanie
„Lepi się go, lecz nie z gliny
ani z plasteliny.
Daje się mu miotłę w rękę,
żeby nam wyglądał pięknie.” (rozwiązanie „bałwan”)
8. Zapis w zeszycie. „Lepimy bałwana” .
Uzupełnianie ilustracji bałwana według instrukcji.
„Marcel i Patrycja ulepili bałwana z białych kul. Oczy zrobili mu z małych węgielków, a nos z małej marchewki. Na głowę włożyli mu stary garnek, a w tułów wetknęli długą miotłę. Bałwana ozdobili czterema węgielkami – guzikami.
Śmiesznie wyszedł dzieciom ten bałwan.”
Wyróżnianie cech bałwana na podstawie pytań związanych z tekstem.

8. Przyklejanie części bałwana na kartce (płatki kosmetyczne). Spryskiwanie płatków „spryskiwaczem” w którym znajduje się woda zabawiona różnymi kolorami. (Alternatywnie w przypadku, gdy będzie śnieg na zewnątrz uczniowie wraz z opiekunami będą malować spryskiwaczami bałwany na śniegu). Zwrócenie uwagi na biały kolor bałwanków.

9. Łączenie liniami takich samych obrazków (bałwany)

10. Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej o bałwanie (rozwiązanie: „Śniegowy bałwan patrzy na dzieci oczyma z buraczka”). Dokonanie zapisu zdania w zeszycie.

11. Uzupełnianie liter zgodnie z kodem. (rozwiązanie:narty, sanki i bałwanki)

12. Zabawa „Jestem pod śniegiem” - ćwiczenia oddechowe (uczniowie otrzymują białe chusteczki higieniczne i dmuchają w nie, aby jak najdłużej je utrzymać w powietrzu)

13. Zastosowanie bodźców smakowych – zjadanie miętowej pastylki w czekoladzie

14. Relaks przy spokojnej muzyce (szum wody, strumyka)- uczniowie leżą na ziemi, na białym materiale.

13. Gaszenie lampki zapachowej. Śpiewanie poznanej piosenki.
Opracowała
Weronika Danelczyk-Gogółka
Wyświetleń: 683


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.