Katalog

Jarosław Janyk, 2015-03-10
Opole

Edukacja czytelnicza, Konspekty

8 maja- Dzień bibliotek i czytelnictwa. Zajęcia czytelnicze dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

- n +

` KONSPEKT ZAJĘĆ CZYTELNICZYCH

PROWADZĄCY:
Jarosław Janyk

DATA, MIEJSCE:
8.05.2014.

Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu

RODZAJ ZAJĘĆ:
Zajęcia czytelnicze połączone z prezentacją multimedialną, wyemitowaniem audiobooku oraz pracą własną- wykonanie zakładki do książki.

TEMAT:
8 maja- Dzień bibliotek i czytelnictwa

UCZESTNICY:
Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu – 10 uczestników i 2 nauczycieli

CZAS REALIZACJI:
45 min

CELE: ogólne/ szczegółowe

- OGÓLNE
- Zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi bibliotek
- Zapoznanie uczestników z audiobookiem, pełniącym funkcję alternatywnej i nowoczesnej formy książki
- Popularyzacja legendy o smoku wawelskim
- Kształcenie umiejętności manualnych
- Aktywizacja osób upośledzonych umysłowo

- SZCZEGÓŁOWE
- zapoznanie uczestników ze świętem bibliotek
- przedstawienie funkcjonowania bibliotek i podstawowych informacji związanych z pracą bibliotekarza
- zaznajomienie z audiobookiem jako nowoczesną formą książki
- wysłuchanie legendy o smoku wawelskim przez audiobooka

Uczestnik zna:
-biblioteki i ich przeznaczenie
-pojęcie audiobooku
-legendę o Smoku Wawelskim
-najciekawsze zakątki Krakowa

Uczestnik rozumie:
-znaczenie bibliotek i audiobooka

Uczestnik potrafi
- wykonać własnoręcznie zakładkę do książki

POMOCE DYDAKTYCZNE:
Prezentacja audiobooku z nagraniem „Legendy o smoku wawelskim” w interpretacji Krzysztofa Kowalewskiego; slajdy prezentujące najsłynniejsze zabytki Krakowa, materiały papierowe i pasmanteryjne.

METODY NAUCZANIA:
Pogadanka, metoda aktywizująca.

FORMY NAUCZANIA:
Indywidualna, zbiorowa


PRZEBIEG LEKCJI:FAZA PRZYGOTOWAWCZA
1. Nauczyciel wita uczestników zajęć. Pokazuje i omawia wystawę w holu biblioteki. Prosi o zajęcie miejsc. Informuje o temacie i celu zajęć.
1. Uczestnicy oglądają wystawę, następnie zajmują miejsca przy stolikach.
5 min


FAZA REALIZACJI
2. 1 Wprowadzenie:
Nauczyciel mówi, że w maju przypada bardzo ważne święto dla wszystkich bibliotek- Dzień bibliotek i czytelnictwa.
2 min

2. 2 Część podająca.
Nauczyciel omawia krótko cel tego święta oraz sposób działania bibliotek i audiobooków.
Pyta uczestników, czy znają legendę o smoku wawelskim.
Prezentuje uczestnikom slajdy z prezentacją multimedialną, ilustrującą najciekawsze zakątki Krakowa.
Przedstawia audiobook z nagraniem „Legendy o smoku wawelskim” w interpretacji Krzysztofa Kowalewskiego.


2.2 Uczestnicy oglądają pokaz slajdów i słuchają audiobooku z nagraniem legendy. Odpowiadają na pytania prowadzącego.
20 min

2.3 Praca własna uczestników
Nauczyciel informuje, że teraz każdy z uczestników wykona własnoręcznie zakładkę do książki z podobizną smoka wawelskiego za pomocą materiałów papierowych
i pasmanteryjnych.


Uczestnicy wykonują polecenia nauczyciela i wybierają motyw, który znajdzie się na wykonanej przez nich zakładce, a następnie przyczepiają elementy do tworzonej przez siebie zakładki.
15 minFAZA PODSUMOWUJĄCA
Na zakończenie zajęć nauczyciel podsumowuje efekty prac uczestników, podkreśla dobrą współpracę , aktywność
i zaangażowanie uczestników; dziękuje za udział w zajęciach.
Uczestnicy wyrażają swoje zdanie na temat przebiegu zajęć.
3 min

Oprac. Jarosław Janyk

Wyświetleń: 540


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.