Katalog

Jarosław Janyk, 2015-03-10
Opole

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Legenda kozielska. Zajęcia czytelnicze połączone z prezentacją multimedialną dla klas I- III.

- n +

` KONSPEKT ZAJĘĆ CZYTELNICZYCH

PROWADZĄCY:
Jarosław Janyk

DATA, MIEJSCE:
26.01.2015
Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu

RODZAJ ZAJĘĆ:
Zajęcia czytelnicze połączone z prezentacją multimedialną

TEMAT:
Legenda kozielska

UCZESTNICY:
Uczniowie klas I- III ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie- Koźlu

CZAS REALIZACJI:
45 min

CELE: ogólne/ szczegółowe

OGÓLNE
- Zapoznanie uczestników z legendarnymi początkami miasta Koźla
- Popularyzacja historii Koźla i ziemi kozielskiej
- Edukacja czytelnicza i kulturowa

- SZCZEGÓŁOWE
- Zapoznanie uczniów z treścią legendy kozielskiej
- Prezentacja przedwojennych, powojennych i współczesnych fotografii wybranych zakątków Koźla

* Uczestnik zna:
- treść i bohaterów legendy kozielskiej
- legendarne początki miasta Koźla
- historię i przemiany zachodzące w rozwoju miasta, od jego początków do lat współczesnych

* Uczestnik rozumie:
- przemiany rozwojowe miasta Koźla, dokonujące się na przestrzeni lat i stuleci

* Uczestnik potrafi:
- przedstawić najważniejsze informacje dotyczące legendarnych początków miasta Koźla
-opowiedzieć legendę kozielską i wymienić najważniejszych jej bohaterów
-Wskazać zmiany w poszczególnych fazach rozwoju miasta, za pomocą fotografii archiwalnych i współczesnych

POMOCE DYDAKTYCZNE:
Prezentacje multimedialne: „Legenda kozielska” ; „Jak zmieniało się Koźle” oraz quizy i zagadki w formie prezentacji multimedialnej: „Ułóż z rozsypanki imiona bohaterów legendy”; „Kto to taki? Bohaterowie legendy kozielskiej”;”Czy znasz dobrze legendę kozielską?”.

METODY NAUCZANIA:
Pogadanka, dyskusja, pokaz slajdów

FORMY NAUCZANIA:
Indywidualna, zbiorowa


PRZEBIEG ZAJĘĆ:


1.1 Nauczyciel wita uczestników zajęć. Prosi o zajęcie miejsc. Informuje o temacie i celu zajęć.
1.2 Uczestnicy zajmują miejsca przy stolikach.
1 min

FAZA REALIZACJI
2. 1 Wprowadzenie:
Nauczyciel nawiązuje do słynnych polskich legend, opowiadających o założeniu największych polskich miast. Pyta uczestników, jakie znają tego typu legendy.
2.1 Uczestnicy odpowiadają na pytania prowadzącego.
3 min


2. 2 Część podająca.
Nauczyciel przypomina o corocznych obchodach Dni Twierdzy Kozielskiej, przypadających na wrzesień. Następnie opowiada legendę kozielską, wykorzystując w tym celu slajdy z prezentacji „Legenda kozielska”, w której dominują ilustracje lokalnego rysownika Pawła Domurata.

Prowadzący prezentuje wszystkim zgromadzonych widok Koźla na średniowiecznych i nowożytnych rycinach, szkicach i najwcześniejszych fotografiach (prezentacja multimedialna p.t.„Jak zmieniało się Koźle”.)

Nauczyciel przedstawia archiwalne przed- i powojenne fotografie poszczególnych zakątków Koźla (porównując je później z fotografiami współczesnymi) ; uczestnicy zajęć próbują zlokalizować miejsce, w którym dana fotografia została wykonana.

Uczniowie w formie quizu, przypominają najważniejszych bohaterów i poszczególne wydarzenia legendy kozielskiej (prezentacje multimedialne: „Ułóż z rozsypanki imiona bohaterów legendy”; „Kto to taki? Bohaterowie legendy kozielskiej”;”Czy znasz dobrze legendę kozielską?”.)

Prowadzący pyta, czy wszystko jest zrozumiałe czy trzeba coś wytłumaczyć?
2.2 Uczestnicy oglądają pokaz slajdów i słuchają prowadzącego zajęcia. Odpowiadają na pytania i uczestniczą w dyskusji.
16 min

2. 4 Nauczyciel pyta uczestników zajęć o wrażenia i ewentualne pytania związane z przedstawionymi informacjami na temat legendy kozielskiej i historii Koźla.
2.4 Uczestnicy dzielą się wrażeniami i zadają pytania
3 min

FAZA PODSUMOWUJĄCA
3. Na zakończenie zajęć nauczyciel podkreśla dobrą współpracę , aktywność i zainteresowanie uczestników przedstawionym zagadnieniem, dziękując za udział w zajęciach.
3. Uczestnicy wyrażają swoje zdanie na temat przebiegu zajęć.
2 min
Oprac. Jarosław Janyk
Wyświetleń: 474


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.