Katalog

Agnieszka Wajgner - Matusiak, 2015-03-18
Kutno

Chemia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości: Alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe.

- n +

1.Zapisz 3 wzory półstrukturalne przedstawiające izomery kwasu o wzorze C4H9COOH

2.Podaj nazwę, rzędowość i wzór alkoholu, jaki został poddany reakcji utleniania (poprzez odpowiedni aldehyd), jeśli produktem końcowym tej przemiany jest kwas o wzorze:

CH3——CH(COOH)———CH3

3.W miejsce liter A, B, C wpisz wzory półstrukturalne związków organicznych i podaj ich nazwy systematyczne:

KOH CuO Ag2O
A———→B———→C———→CH3CH2COOH
H2O

4.Stosując wzory półstrukturalne, dokończ równania reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi:

a)CH3——CH(OH)———CH3 + KOH ——→

b)CH3——C(CH3)OH———CH3 + CuO ——→

c)HCOOH + CH3COOH ——→

d)C17H35COOH + NaOH ——→

5.Podaj nazwę związku, który powstaje w reakcji eliminacji wody z pentan-3-olu

6.Oblicz masę srebra, jaka powstanie w reakcji utleniania 4,4g etanalu .


Wyświetleń: 1365


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.