Katalog

Agnieszka Wajgner - Matusiak, 2015-03-18
Kutno

Chemia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości - Estry.

- n +

1.Zapisz wzory półstrukturalne następujących związków:
a)Kwas 2-chloroheksanowy
b)Maślan metylu

2.Uzupełnij równania reakcji:
CH3COOH + Na2CO3  ................................. + ..................................
.................... + ................... C17H35COOC2H5 + H2O

3.Wśród podanych poniżej zdań wskaż stwierdzenie fałszywe:
a)Estry kwasów karboksylowych są produktami reakcji estryfikacji.
b)Estry kwasów karboksylowych ulegają w wodzie hydrolizie
c)Estry kwasów karboksylowych powstają w reakcji addycji alkoholi do kwasów
d)Tłuszcze zaliczamy do estrów kwasów karboksylowych

4.Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania mrówczanu magnezu

5.Pewien ester poddano hydrolizie, otrzymując kwas C2H5COOH i alkohol CH3OH.
Zaznacz, który z podanych estrów uległ hydrolizie:
a) octan etylu c) octan metylu
b) mrówczan propylu d) propionian metylu

6.Napisz równanie zmydlania tłuszczu, w wyniku którego otrzymasz stearynian sodu i
glicerynę.

7.Zaproponuj w jaki sposób można przekształcić kwas oleinowy w kwas stearynowy
(zapisz odpowiednie równanie reakcji)

8.Podaj nazwy związków przedstawionych za pomocą następujących wzorów:
a) C17H35COONa b) C3H7COOH

9.Ułóż równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian:
metanal  kwas mrówkowy  mrówczan sodu

10.Wyjaśnij, dlaczego podczas prania w twardej wodzie zawierającej jony wapnia i
magnezu zużywa się większą ilość mydła?

11.Oblicz, ile wodoru, odmierzonego w warunkach normalnych, potrzeba, aby
katalitycznie uwodornić 70,5g kwasu oleinowego:
a) 11,2 dm3 c) 5,6 dm3
b) 112 cm3 d) 56 cm3


Wyświetleń: 689


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.