Katalog

Anetta SZAFNICKA, 2015-03-18
Piotrków Trybunalski

Zajęcia przedszkolne, Plany metodyczne

Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej.

- n +

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ NA ROK 2013/2014

ZADANIA FORMY I ŚRODKI REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez różne formy obcowania z literaturą. 1. Wdrażanie do codziennego obcowania z literaturą dziecięcą.
• Zorganizowanie kącika książki w sali

• głośne czytanie dzieciom utworów literackich

• angażowanie różnych sfer aktywności dla zrozumienia tekstu z wykorzystaniem metod przekładu intersemiotycznego (scenki dramowe, teatrzyki cieni)

• wzbogacanie księgozbioru w domu oraz biblioteczki przedszkolnej

• włączanie się w cykliczną akcję "Cała Polska czyta dzieciom"

• zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego (dwa poziomy)


• obchody Międzynarodowego Dnia Książki

• nawiązanie współpracy z Biblioteką Pedagogiczną, Biblioteką w SP Nr 12, Miejską Biblioteką Publiczną,

• współpraca ze Stowarzyszeniem Busola oraz MOKiem w cyklicznych spotkaniach "Czytam I klasa"


2. Udział dzieci w przedstawieniach teatralnych

• cykliczne spotkania z teatrem w przedszkolu

• wyjazdy do teatru

• udział w uroczystościach przedszkolnych

• zorganizowanie w salach kącika do zabaw teatralnych

• konkurs plastyczny "moja ulubiona bajka"


2. Poszerzanie działań skierowanych na rozwój mowy, zwiększanie częstotliwości zabaw rozwijających narządy mowy. 1. Zorganizowanie bazy materialnej potrzebnej do realizacji zadań wynikających z postawionego celu.

• Stworzenie kącików z przyborami do zabaw ćwiczących narządy artykulacyjne w każdej sali

• zgromadzenie w bibliotece przedszkolnej literatury metodycznej związanej z rozwojem mowy dziecka

2. Stworzenie okazji do ćwiczeń rozwijających aparat mowy

• Zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mownych przeprowadzane w seriach: ćwiczenia warg, ćwiczenia języka, ćwiczenia szczęki dolnej, ćwiczenia podniebienia.

3. Zintensyfikowanie ćwiczeń słuchu fonematycznego.

• Ćwiczenia słuchu pomagające dzieciom: rozwijać uwagę słuchową i zainteresowanie dźwiękami,

• Uczenie rozróżniania dźwięków, reagowania na usłyszane dźwięki i lokalizowania ich źródła

4. Prowadzenie ćwiczeń fonacyjnych

• Współpraca z logopedą przedszkolnym w zakresie stymulowania procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej; zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym; udostępnianie opracowanych materiałów przez logopedę;

5. Prowadzenie ćwiczeń logorytmicznych

• Ćwiczenia słowno – ruchowe doskonalące wrażliwość słuchową, prawidłowy oddech oraz narządy artykulacyjne.

6. Prowadzenie ćwiczeń oddechowych.
• Ćwiczenia oddechowe mające na celu: pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużenie fazy wydechowej oraz zapobieganie mówieniu na wdechu .

7. Prezentowanie umiejętności dziecięcych .

• udział w konkursie recytatorskim

• teatrzyki dziecięce dla rodziców


3. Pedagogizacja rodziców 1. Udostępnianie rodzicom artykułów dotyczących rozwoju mowy i ćwiczeń które mogą wykonywać z dziećmi w domu (rozmowy indywidualne, strona internetowa, wiadomości przedszkolne)

2. Zorganizowanie spotkań z prelekcją logopedy

3. Zapraszanie rodziców do aktywnego udziału w akcji Cała Polska czyta dzieciom

4. Przedstawianie na stronie internetowej, wiadomościach przedszkolnych artykułów dotyczących biblioterapii, bajek terapeutycznych z ich konkretnymi przykładami

5. Indywidualne, okazjonalne rozmowy z rodzicami- dzielenie się spostrzeżeniami odczuciami, wiedzą

6. Zaproszenie rodziców do udziału w wystawie "Moja ulubiona postać z bajki"


Wyświetleń: 255


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.