Katalog

Iwona Gaweł, 2015-03-20
Białystok

Język polski, Konspekty

Związek między teatrem a obrzędem. Dramat antyczny i romantyczny – podobieństwa i różnice.

- n +

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I LO

Temat: Związek między teatrem a obrzędem. Dramat antyczny i romantyczny – podobieństwa i różnice.

1. Cele lekcji:
a. Próba analizy porównawczej dramatu antycznego i romantycznego
b. Odnalezienie związków między obrzędem a teatrem

2. Metody

a. pogadanka
b. dyskusja
c. wspólne analizowanie - „burza mózgów”
d. rozmowa nauczająca

3. Środki dydaktyczne:

- podręcznik języka polskiego dla klasy I LO
- „Dziady część II” Adama Mickiewicza

4. Wprowadzenie

a. Rozmowa na temat zbliżających się Świąt Zmarłych
b. Tradycje i zwyczaje zaduszkowe; zabobony
c. Wiara w duchy zmarłych najstarszym przejawem ludzkiej religijności, wciąż obecnym w pogańskich i animistycznych wierzeniach ludów.
d. Tradycja Dziadów.

5. Realizacja tematu

a. Próba inscenizacji początkowych fragmentów II cz. Dziadów w wyciemnionej sali.
b. Rozmowa o „Dziadach” połączona ze sprawdzenie znajomości treści utworu.
c. Przypomnienie istoty dramatu antycznego
d. Podobieństwa i różnice między dramatem antycznym i romantycznym
- zasada jedności, miejsca czasu i akcji
- łączenie świata realnego z pozaziemskim
- występowanie zbiorowości na scenie
- elementy ludowości.

6. Pogłębienie problematyki

a. Inne nie występujące w drugiej cz. Dziadów cechy dramatu romantycznego:
- luźna kompozycja (odrębne sceny, z których każda ukazuje jakiś nowy aspekt rzeczywistości)
- występowanie samodzielnych epizodów luźno z akcją powiązanych (monolog liryczny IV cz. zastępujący akcję, która tu prawie nie istnieje).
- Bohater romantyczny (na tle bohatera zbiorowego - narodu; poeta: samotny, tajemniczy, wrażliwy, wybitny indywidualista, skłócony ze światem, niezrozumiały przez otoczenie, nieszczęśliwie zakochany, przemieniony w bojownika o dobro ogółu, kochającego ojczyznę i samotnie walczącego o szczęście narodu)
b. Przybliżenie postaci Mickiewicza
c. Spirytualistyczne elementy współczesnej obyczajowości
d. Magia, wróżbiarstwo i zabobony – w odwrocie czy wciąż w ofensywie?

7. Podsumowanie

a. Do czego współczesnemu człowiekowi potrzebny jest zabobon?
b. Rola ludowości we współczesnej literaturze
c. Teatralizacja obrzędu, czy rytualizacja teatru – które ze zjawisk dominuje obecnie?
Wyświetleń: 379


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.