Katalog

Iwona Gaweł, 2015-03-20
Białystok

Język polski, Konspekty

Henryk Sienkiewicz – słuchamy referatu: życiorys pisarza. Tworzymy biogram i CV Sienkiewicza.

- n +

Konspekt z języka polskiego w klasie I GIMNAZJUM

Temat: Henryk Sienkiewicz – słuchamy referatu: życiorys pisarza. Tworzymy biogram i CV Sienkiewicza.
Cele:
1. Pogłębienie wiedzy uczniów na temat życia i twórczości autora wielu obowiązkowych lektur szkolnych

2. Ćwiczenie umiejętności doboru i selekcjonowania informacji oraz sporządzania notatki tematycznej

3. Wdrożenie do wykorzystywania technologii komputerowej oraz internetu w procesie gromadzenia i opracowywania informacji

Metody:
1. słowne - pogadanka, instrukcje, pytania, polecenia, referowanie

2. obrazowe - prezentacja czynności wykonywanych na komputerze, czytanie i oglądanie materiałów w internecie

Materiały dydaktyczne:
Komputer z dostępem do internetu (co najmniej 1 na 1-2 uczniów), dyskietka, zeszyt, długopis

Czas: 1 godzina lekcyjna
Przebieg lekcji:

1. Zapisanie w zeszytach tematu lekcji.
2. Przeczytanie wcześniej przygotowanego przez wybraną uczennicę referatu

3. Przypomnienie przez uczniów tytułów utworów autorstwa H. Sienkiewicza oraz okoliczności otrzymania przez pisarza Nagrody Nobla.

4. Określenie zadania uczniów - stworzenie przy pomocy komputera jednostronicowej notatki o życiu i twórczości H.Sienkiewicza, zawierającej co najmniej jedno zdjęcie pisarza.

5. Określenie kolejnych etapów pracy i zapisanie ich w zeszycie:
a) Wejście do internetu
b) Znalezienie odpowiednich wyszukiwarek (polecanych przez nauczycieli)
c) Wyszukanie potrzebnych informacji oraz zdjęcia (obrazu)
d) Przeczytanie wyszukanych informacji i obejrzenie zdjęć
e) Selekcja zgromadzonego materiału i wybór materiału do notatki
f) Zapisanie wybranego tekstu i obrazu na dysku komputera
g) Formatowanie tekstu i obrazu
h) Zapisanie notatki w zeszycie.

6. Indywidualna (lub w parach) praca uczniów według planu.
Udzielanie przez nauczycieli j. polskiego indywidualnych wskazówek podczas pracy, w zależności od potrzeb i problemów uczniów.
Opracowała mgr Iwona Gaweł


Wyświetleń: 460


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.